Tiltrædelsesforelæsning af professor Anja C. Andersen

Titel: Fremme af offentlighedens forståelse for naturvidenskab

Tid og sted: Tirsdag 13. marts 2018, kl. 15:15 i Auditorium 1 på H.C. Ørsted Institutet, Universitetsparken 5, 2100 København Ø.

Anja C. Andersen er udnævnt til Danmarks første professor i offentlighedens forståelse for videnskaben, med det formål at stimulere offentlighedens interesse og entusiasme for videnskab. Foto: Rochelle Coote

Abstract: Intet har defineret og formet det moderne samfund så meget som udviklingen i den naturvidenskabelige forskning. Resultaterne er overalt, i teknologi, i medicin, i udvekslingen af information, forskning i energi, viden om klimaet, rumrejser og rumforskning, ja, den naturvidenskabelige forskning har formet vores nuværende verdensbillede, og gør det hver eneste dag i stort set alle aspekter af vore liv.

Hvis man fremmer offentlighedens forståelse af naturvidenskab, kvalificerer man derfor samfundet. Man skaber mulighed for deltagelsen i den demokratiske debat, fordi viden om samfundet er en betingelse for en kvalificeret deltagelse i debatten. Det kommer ikke af sig selv, så det nyoprettede ”professorat i offentlighedens forståelse for videnskab”, sigter mod at fremme begejstringen for naturvidenskab og forskning hos de unge, og øge vidensbasen i samfundet generelt.

Professoratet er det første af sin slags i Danmark, men lignende professorater eksisterer allerede ved adskillige udenlandske universiteter, hvor de går under titlen: Professor for the Public Understanding of Science. De er typisk besat af forskere, som via deres ekspertstatus både besidder en meget høj troværdighed, og som samtidig er i stand til at dele rundhåndet ud af deres begejstring for naturvidenskab.