– Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Brevkassens nyeste spørgsmål

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

Hvilke stoffer har den korteste halveringstid?

03. december 2015

Jeg skriver om urans heldfaldskæde/række. Er der en måde man kan lave en model på der viser det? Og hvilke stoffer har den korteste halveringstid, altså hvilke der er farligst.

Læs mere

Hvordan måler man det absolutte nulpunkt.....og afstanden til stjernerne?

29. november 2015

Jeg er af mine kursister blevet spurgt om, hvordan man måler de ekstremt lave temperaturer, som blandt andet findes i rummet. -273 grader, som er det absolutte nulpunkt, hvordan måler man det?

Læs mere

Tyngdekraften

24. november 2015

Hvis nu solen eksempelvis på et øjeblik forsvandt, ville jorden så med det samme forlade sit kredsløb om solen? Eller ville der gå de ca. 8 minutter, som det tager lyset at nå jorden?

Læs mere

Hvor stor er en stjerne?

21. november 2015

Hvor stor er en stjerne?Hvor stor er en stjerne? Mit barnebarn, Gustav, på 7 år spurgte mig forleden dag om, hvor stor en stjerne er? Jeg har googlet emnet, uden resultat, hvorfor jeg videresender hans spørgsmål.

Læs mere

Et spørgsmål om temperaturfald i atmosfæren

14. november 2015

Min særdeles kvikke geovidenskabselev Katrine har stillet et spørgsmål, som jeg ikke helt kan svare på: ”Hvorfor falder temperaturen i fx en mængde varm opadstigende luft i takt med, at trykket falder?”

Læs mere

Atomkraftværker og uheld på atomkraftværker

14. november 2015

Hvad går der galt, når et atomkraftværk går i stykker? Hvor det er bedst at placere atomkraftværker? Og har vi gavn af Atomkraftværker?

Læs mere

Hvad/hvem har bestemt naturlovene og naturkonstanterne?

15. september 2015

Hvad/hvem har bestemt naturlovene og natur konstanterne? Som fx Newtons love og andre naturlove vi tager for givet. Vi syntes ikke at det fremgår i Big Bang teorien eller andre teorier.

Læs mere

To gode spørgsmål: Annihilation af atomet

03. september 2015

Hvorfor smelter elektronen ikke sammen med protonen? Protonen har en positiv ladning og elektronen har en negativ ladning, man skulle tro at de ville "smelte sammen" og dermed neutralisere hinanden

Læs mere

Fotoner i cirkelbevægelse

01. september 2015

Hvis en samling fotoner tænkes at rotere i en cirkel, vil deres impuls så bevirke, at de får et forøget strålingstryk, selvom lysets hastighed er konstant. Og hvis den cirkel, de roterer i, er mindre, vil det forøge...

Læs mere

Falder alle legemer i frit fald lige hurtigt?

25. august 2015

Jeg har læst, at "Det er en fordel at være tung og have en tung cykel, når det går nedad". Men har også læst, at "alle legemer i frit fald falder lige hurtigt på samme sted, hvis man ser bort fra luftmodstand."

Læs mere

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11