– Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Brevkassens nyeste spørgsmål

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

Vekselstrøm

25. juni 2018

Jeg undrer mig desuden over, hvordan vekselstrøm bevæger sig fremad - når nu hele pointen med vekselstrøm er, at det veksler retning hele tiden? Fx. bruges det til at flytte elektroner over lange afstande i masterne, men som jeg ser det, bør det ikke kunne komme nogle vegne, når nu det bevæger sig ligeså meget frem som tilbage.

Læs mere

Afstandsmåling i rummet

25. april 2018

Jeg har spekuleret lidt over, hvordan man med sikkerhed kan sige, at til den og den stjerne eller galakse er der så mange lysår. Og hvordan kan man med sikkerhed sige, at rummet udvider sig - eller at universet er omkring 13.8 mia. år?

Læs mere

Merkurs baneafvigelse

07. marts 2018

Jeg har læst, at Einsteins relativitetsteori ikke helt kan forklare Merkurs afvigelse fra banen beregnet ud fra Newtons tyngdelove. Selv om solvinden ikke har den store effekt, kan det så tænkes, at den tættere koncentration hvor Merkur har sin bane giver et bidrag til afvigelsen?

Læs mere

Findes der en ekstra Jord?

02. marts 2018

Vi er fire skoleelever fra 8.c på Strib Skole. Hvad der skal til for, at der kan leve mennesker på en anden planet end Jorden? Hvilke krav skal en planet opfylde før mennesker kan bebo den? Og hvilken planet mener I der er den bedste kandidat, til en “ekstra Jord”?

Læs mere

Gaslove

24. februar 2018

Jeg vil gerne vide hvor meget forskellige gasser udvider sig fra f.eks. atm. tryk, til 500 mbar absolut tryk. Hvad skal der tages højde for ved udregning af dette? Og er der forskel mellem hvor meget gasserne udvider sig (f.eks. N2, CO2, O2)?

Læs mere

Planeternes baner

29. januar 2018

Hej Spørg om Fysik - jeg har et spørgsmål om planeters baner. Hvilken betydning har gyroeffekten fra rotationen, og solvinden for planeters baner?
 

Læs mere

Udfordringer ved vedvarende energi

29. januar 2018

Jeg har tænkt over hvorfor alle vores energikilder ikke er vedvarende energikilder, og hvad ulemperne og fordelene er ved dem? Hvordan kan det være så svært at lave den vedvarende energi fremfor energi med de fossile brandstoffer?

Læs mere

Pilotbølgeteorien

25. oktober 2017

Pilot wave: Så vidt jeg forstår afviser førende fysikere Pilot wave teorien. Hvorfor gør de det? Kan man helt udelukke at den er korrekt?

Læs mere

Stråling fra rummet

22. oktober 2017

Vores fysiklærer her i 9. klasse har sagt, at ca. 50 % af baggrundsstrålingen her på Jorden kommer fra kosmos. Hvilke typer stråling udsender egentlig? Hvor stor procentdel af hver type stråling? Hvorfor lige netop disse typer stråling?

Læs mere

Hastighed og tid

27. august 2017

Hvis jeg klokken 12.00 starter med at flyve, hvor hurtigt og højt skal jeg flyve for at klokken er 12.00 hele tiden ?

Læs mere

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11