– Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Tyngdebølger, Troels Harmark, Lektor

29. marts 2017

Tyngdebølger og RumtidenI Einsteins almene relativitetsteori er tiden og rummet en del af en samlet fire-dimensionel geometri kaldet rumtiden. Det, vi kender som tyngdekraften, svarer til, at rumtiden krummer.

Se filmen >>

Læs mere

Vand på Mars og mulighed for liv, Morten Bo Madsen, Lektor

29. marts 2017

Undersøgelserne har vist, at der tidligere har været store søer på Mars, og der er fundet et overraskende højt indhold af siliciumoxid. Her på Jorden er højt siliciumindhold ofte forbundet mulighed for liv.

Se filmen >>

Læs mere

Jagten på HIGGS-partiklen, Troels C. Petersen, Lektor

17. februar 2015

CERNs 27km lange LHC accelerator skulle bruges til afgøre, om Higgs-partiklen eksisterede eller ej. Hør om Higgs-partiklen, hvordan den påvirker stof og hvordan det lykkedes at bekræfte dens eksistens.

Se foredraget >>

Læs mere

Jordens indre struktur, Klaus Mosegaard, Professor

16. februar 2015

I fremtiden vil landhævninger og kontinentalforskydninger få landområder til at opstå og forsvinde, men også de havstrømme, som er så afgørende for Jordens klima, vil ændre sig. 

Se foredraget >>

Læs mere

Naturlige og menneskeskabte klimaforandringer, Anders Svensson, Lektor

16. februar 2015

Jordens klima har varieret voldsomt gennem 1 mio. år. I 3-4 kilometer lange iskerner boret i indlandsisen i Grønland og i Antarktis kan man følge fortidens klima tilbage i tiden år for år.

Se foredraget >>

Læs mere

Stjernestøv, Anja C. Andersen, Lektor

16. februar 2015

I gas- og støvskyerne bliver nye stjerner dannet og de tilstedeværende støvkorn spiller en alt afgørende rolle for, at stjerner som Solen og planeter som Jorden kan dannes.

Se foredraget >>

Læs mere

Neutrinoer på Sydpolen, Morten Medici, Phd. studerende

16. februar 2015

IceCube er verdens største neutrino teleskop. Dybt nede i isen på Sydpolen undersøger vi ved hjælp af teleskopet de spøgelsesagtige neutrinoer, som vi forstår meget lidt om.

Se foredraget >>

Læs mere

Kolesteroltransport i mennesker, Søren Roi, Postdoc

14. januar 2015

Kolesterol-transport i den menneskelige krop er vigtig at studere. Ikke mindst fordi den primære dødsårsag i USA skyldes følgesygdomme af for meget Kolesterol i blodet.

Se foredraget >>

Læs mere

Kan vi lave en superleder der virker ved stuetemperatur?, Linda Udby

14. januar 2015

For snart tredive år siden fandt forskere en række atypiske superledere, der virker ved meget højere temperaturer end typiske superledere som kun virker tæt på det absolutte nulpunkt.

Se foredraget >>

Læs mere

Magnetoelektriske materialer, Niels Bech Christensen, DTU

14. januar 2015

I mit foredrag vil jeg beskrive, hvordan vi i dag anvender neutronspredning til dette formål, samt forklare hvilke unikke muligheder neutron-forskningsfaciliteten European Spallation Source (ESS).

Se foredraget >>

Læs mere

Jagten på fremtidens materialer, Sonja Holm, ph.d.-studerende

07. august 2014

Jagten på fremtidens materialer, Sonja Holm, ph.d.-studerende, Niels Bohr Institutet, Københavns UniversitetAvancerede materialer og deres egenskaber bruges overalt i det moderne samfund i f.eks. vindmøller, smart phones, diodelygter og harddiske.
 

Se foredraget >>

Læs mere

Kvantefysikkens skabelse, Andrew Jackson

29. april 2014

Kvantefysikkens skabelse, Andrew JacksonFra kvantefysikkens begyndelse i 1901 med Max Plancks teorier om sortlegeme-stråling til Niels Bohrs atommodel i 1913, og kvantemekanikkens udvikling med Heisenberg og Schrödinger i 1925 og -26.

Se foredraget >>

Læs mere

Higgs-partiklen og Nobelprisen, Troels Petersen

29. april 2014

Higgs-partiklen og Nobelprisen, Troels PetersenHvordan kan elementarpartikler have masse, når det strider imod de mest grundlaeggende principper for fysikkens love? Higgs og Englert kom uafhængigt af hinanden på en løsning.

Se foredraget >>

Læs mere

Bohrs atommodel og nuclearmedicin, Liselotte Højgaard

29. april 2014

Bohrs atommodel og nuclearmedicin, Liselotte HøjgaardNuklearmedicin er et medicinsk speciale, som man har på hospitalerne verden over. Vi bruger radioaktive lægemidler og avancerede scannere til at stille medicinske diagnoser, kræft og hjertesygdom.

Se foredraget >>

Læs mere

Mars's beboelighed for liv, Morten Bo Madsen

29. april 2014

Mars's beboelighed for liv, Morten Bo MadsenDanske forskere er med i projektet, og forskningen viser, at miljøet var pH-neutralt og havde en sammensætning af mineraler, som mikrobielt liv ville kunne udnytte til næring.

Se foredraget >>

Læs mere

Universets Udvikling, Anne Mette Frejsel

29. april 2014

Universets Udvikling, Anne Mette FrejselEn rejse gennem universets udvikling - fra universets fødsel i Big Bang, igennem ursuppen, den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling, de første stjerner og galakser og med slutdestination i Mælkevejen.

Se foredraget >>

Læs mere

Supersymmetri, Emil Bjerrum-Bohr

29. april 2014

Supersymmetri, Emil Bjerrum-BohrSupersymmetriske partikler er for eksempel mulige kandidater for det mørke stof i Universet og supersymmetri giver også mange nye løsninger til forskellige paradokser i partikelfysikken.

Se foredraget >>

Læs mere

Optisk kvanteteknologi, Søren Stobbe

29. april 2014

Optisk kvanteteknologi, Søren StobbeI moderne fysik har kvantemekanikken fået en ny rolle som nøglen til udviklingen af ny informationsteknologi, kvanteteknologi, som muliggør ubrydelige koder til optisk datakommunikation.

Se foredraget >>

Læs mere

Strukturel biofysik, Lise Arleth

29. april 2014

Strukturel biofysik, Lise ArlethESS bliver verdens største og mest avancerede anlæg for neutronbaseret forskning, og vil give et væld af nye muligheder for forskning inden for avancerede materialer, biologiske og kemiske systemer.

Se foredraget >>

Læs mere

Universets ursuppe, Jens Jørgen Gaardhøje

28. april 2014

Universets ursuppe, Jens Jørgen GaardhøjeMed en ny type kollissioner i LHC-acceleratoren på CERN har forskerne fået ny viden om kernepartiklernes struktur. De studerer de såkaldte gluoner.

Se foredraget >>

Læs mere

Jan Thomsen om Alain Aspects eksperimenter

21. november 2013

Foredrag med atomfysiker Jan W. ThomsenKvantefysiker på Niels Bohr Institutet, Jan Thomsen fortæller om Alain Aspects eksperimenter, der var epokegørende ved at påvise det fascinerende fænomen sammenfiltning også kaldet entanglement.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Jan W. Thomsen: Ultra-præcise Atomure

07. marts 2013

Foredrag med atomfysiker Jan W. ThomsenI dag kan vi definere sekundet med mere end 17 betydende cifre, svarende til, at atomuret taber/vinder mindre end et sekund på 3 milliarder år.
 

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Lene Oddershede: Stræk, bøj og manipuler enkelte molekyler

07. marts 2013

Foredrag med Lene OddershedeMed avancerede teknikker er det nu muligt fysisk at tage fat i et enkelt molekyle, flytte rundt på det og måle direkte på molekylets mekaniske og elastiske egenskaber.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Jes Jørgensen: Finder søde byggesten til liv omkring ung stjerne

07. marts 2013

Foredrag med Jes JørgensenAstronomer fra Niels Bohr Institutet har nu observeret et simpelt sukker-molekyle i gassen omkring en ung stjerne, og fundet viser, at livets byggesten var tilstede allerede under planetdannelsen.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Peter E. Nielsen: Livets Oprindelse - et kemisk perspektiv

07. marts 2013

Foredrag med Peter E. NielsenHvad er liv? Hvordan er det opstået (på Jorden)? Hvordan kan det opstå? Kan der findes alternativt liv? Disse er essentielle og eksistentielle spørgsmål, som videnskaben endnu ikke har svar på.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Eigil Kaas: Klimasystemet - et facinerende fysisk og bio-geo-kemisk system

07. marts 2013

Foredrag med Eigil KaasHvorfor er klimaet på Jorden, som det er, og hvorfor varierer det, som det gør? Kommer der flere og kraftigere orkaner i fremtidens varmere klima?
 

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Dorthe Dahl-Jensen: Jordens globale opvarmning i fortiden og fremtiden

07. marts 2013

Foredrag med Dorthe Dahl-JensenIskerneboringerne på Grønland viser, at Jordens klima har været betydeligt varmere end vores nuværende klima. For mellem 125.000 og 140.000 år siden var der omkring 5 grader varmere end nu.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Jørgen Peder Steffensen: På sporet af bratte klimaændringer

07. marts 2013

Foredrag med Jørgen Peder SteffensenMed et stort detektivarbejde har forskerne opdaget, at Istiden sluttede fra det ene år til det næste. I historien indgår tyske ege- og fyrretræer, danske søer, moser og teglgrave, kinesiske m.m.

Se foredraget >>

Læs mere

Fratrædelsesforelæsning med Holger Bech Nielsen: My adventures in the world of Physics

24. januar 2013

Aftrædelsesforelæsning med Holger Bech NielsenHolger Bech Nielsen, professor i teoretisk partikelfysik, og ansat på NBI siden 1973, blev professor emeritus i 2011. Her er hans aftrædelsesforelæsning.


Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Holger Bech Nielsen: Mine beregninger angående Higgs

24. januar 2013

Foredrag med Holger Bech NielsenHiggs-partiklen og dens masse blev i 2012 påvist ved eksperimenterne på CERN, men hvad betyder det for Standardmodellen? Han kommer han også
ind på sort stof, kimberlitter og diamanter.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Jørgen Peder Steffensen: På sporet af bratte klimaændringer

23. januar 2013

Foredrag med Iskerneforsker Jørgen Peder SteffensenJørgen Peder Steffensen beretter om det detektivarbejde, som er gået forud for opdagelsen af, at Istiden sluttede fra det ene år til det næste.
 

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Dorte Dahl-Jensen: Fortidens varmere klima

23. januar 2013

Foredrag med Iskerneforsker Dorthe Dahl-JensenDe videnskabelige undersøgelser af iskernerne fra NEEM-iskerneboreprojektet på Grønland giver hel ny viden om fortidens varme klima.
 

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Svend Funder: Naturen i Europa under fortidens varme klima

23. januar 2013

Foredrag med Geolog Sven FunderHvordan var naturen på Jorden under den varme Eem-tid for 125.000 år siden? Det var en intens mellemistid med elefanter i Europa, og i Danmark var der store pattedyr som næsehorn og skovelefanter.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Eske Willerslev: DNA afslører fortidens liv i Grønland

23. januar 2013

Foredrag med GeoGenetiker Eske WillerslevUnder den kilometer tykke iskappe på Grønland har man kunnet udvinde DNA-rester, som er omkring 2 mio. år gamle og man har kunnet rekonstruere naturen på Grønland fra en tid med skove.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med John Renner Hansen: Niels Bohrs banebrydende atommodel

19. december 2012

Foredrag med John Renner Hansen, professor, dekanI 2013 er det 100-året for Niels Bohrs banebrydende atommodel, som udgjorde grundlaget for vores forståelse af atomerne og for den kvantemekaniske revolution.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Johan Fynbo: Dannelsen af de første stjerner og galakser

21. november 2012

Foredrag med Johan Fynbo, astrofysiker, Niels Bohr Institutet om Dannelsen af de første stjerner og galakserOm observationer af de første galakser, som blev dannet efter Big Bang - fra de første små ansamlinger, der langsomt kollapsede på grund af tyngdekraften og som derefter dannede større strukturer.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Jes Jørgensen: Livets byggesten omkring ung stjerne

12. november 2012

Foredrag med Jes Jørgensen, astrofysiker, Niels Bohr Institutet om Livets byggesten omkring ung stjerneAstronomer fra Niels Bohr Institutet har nu observeret et simpelt sukker-molekyle i gassen omkring en ung stjerne, og fundet viser, at livets byggesten var tilstede allerede under planetdannelsen.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Anja C. Andersen: Meteoritter

12. november 2012

Foredrag med Anja C. Andersen, astrofysiker, Niels Bohr Institutet om Meteoritter Meteoritter kan fortælle om solsystemets dannelse og dannelse af planeter generelt. En sjælden type af meteoritter indeholder små mængder (0,1%) af mineraler, der er dannet uden for solsystemet.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Kristian Pedersen: Mørkt stof og Euclid satellitten

09. november 2012

Foredrag med Kristian Pedersen, astrofysiker, Niels Bohr Institutet om Mørkt stof og Euclid satellittenI de næste år vil det mørke stofs egenskaber blive kortlagt ved at kombinere observationer fra kikkerter på Jorden og i rummet samt med partikelfysik-eksperimenter på LHC ved CERN.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med partikelfysiker Jørgen Beck Hansen: Higgs eller no-Higgs?

26. april 2012

Foredrag med partikelfysiker Jørgen Beck Hansen: Higgs eller no-Higgs?Partikelfysiker Jørgen Beck Hansen, fra Niels Bohr Institutet, fortæller om nogle af de mange alternative teorier til Higgs partikel teorien.


Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med professor Jens Jørgen Gaarhøje: Universets Ursuppe

24. april 2012

Foredrag med professor Jens Jørgen GaarhøjeProfessor Jens Jørgen Gaarhøje fra Niels Bohr Institutet beretter om ALICE eksperimentet på CERN og om forskningen i det helt tidlige univers.


Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med partikelfysiker Troels Petersen: Jagten på Higgs-partiken

20. april 2012

Foredrag med partikelfysiker Troels PetersenPartikelfysiker Troels Petersen fra Niels Bohr Institutet fortæller her, hvordan forskerne i mange år har arbejdet med en teori om en særlig partikel -  Higgs-partiklen.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med professor John Renner Hansen: Dansk deltagelse i CERN

19. april 2012

Foredrag med professor John Renner HansenNiels Bohr var en af initiativtagerne til etableringen af CERN i 1954. Sidenhen har danske forskere haft en tæt tilknytningen til det enorme forskningsprojekt i Schweiz.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med teoretisk fysiker Kim Splittorff: Kvarker i det tidlige univers

09. marts 2012

Foredrag med teoretisk fysiker Kim Splittorff: Kvarker i det tidlige universI øjeblikkene efter Big Bang var universet domineret af en cocktail eller ursuppe bestående af frie kvarker og gluoner. Denne cocktail fik dog hurtigt en ganske anden karakter.

Se foredraget >>

Læs mere

Nobelprisvinder Andre Geim

22. februar 2012

Lecture with Nobel Prize winner Andre Geim Andre Geim blev tildelt Niels Bohr Institutets æresmedalje i 2011. Ved sit besøg på Niels Bohr Institutet gav han dette foredrag. Foredraget er på engelsk.

Se video >>

Læs mere

Foredrag med nanofysiker Thomas Sand Jespersen: Krumt kulstof til fremtidens elektronik

21. februar 2012

Foredrag med nanofysiker Thomas Sand Jespersen: Krumt kulstof til fremtidens elektronikKulstof er et fantastisk alsidigt stof. En ny videnskabelig opdagelse baner vejen for en hidtil uset kontrol over elektronernes spin og kan få stor betydning i anvendelser indenfor nano-elektronik.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med kvantefysiker Anders Søndberg Sørensen: Kvantekommunikation

04. januar 2012

Foredrag med kvantefysiker Anders Søndberg Sørensen: KvantekommunikationForskere på NBI forsker i Kvantemekanikken (Kvante- informations-lagring er et nødvendigt element i fremtidens kvante-kommunikationsnetværk.) til f.eks. at lave kraftigere computere.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med professor Mogens Høgh Jensen: Livsvigtig cellekommunikation

02. januar 2012

Foredrag med professor Mogens Høgh Jensen: Livsvigtig cellekommunikationProfessor i biofysik, Mogens Høgh Jensen fra NBI, forsker i cellernes kommunikationsnetværk, og forståelsen af sygdomsprocesser, der vil kunne udnyttes til nye lægemidler i fremtiden.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med partikelfysiker Stefania Xella: Jagten på Gud-partiklen - Higgs'en

22. december 2011

Foredrag med partikelfysiker Stefania Xella: Jagten på Gud-partiklen - Higgs'enAt opdage den hemmelige kode i naturen på sit mest fundamentale niveau, har flere tusinde fysikere fra hele verden arbejdet sammen om og opbygget den største partikel accelerator til dato.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med professor Reinhardt Møbjerg Kristensen fra Naturhistorisk Museum, KU: Bjørnedyr

22. december 2011

Foredrag med professor Reinhardt Møbjerg Kristensen fra Naturhistorisk Museum, KU: BjørnedyrDe mikroskopiske bjørnedyr kan tåle de mest ekstreme forhold. De mindre end én millimeter små dyr kan klare temperaturer på op til 110 graders varme og ned til minus 272 graders kulde.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Professor Jens Jørgen Gaardhøje: Nuklear Fusion & Fission

08. december 2011

Foredrag med Professor Jens Jørgen Gaardhøje: Nuklear Fusion & FissionProfessor Jens Jørgen Gaardhøje fra Niels Bohr Institutet gennemgår i forelæsningen grundprincipperne i hhv. fission- og fusionsprocesserne.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Ph.d. Anders Tranberg: Einsteins almene relativitetsteori

03. november 2011

Foredrag med Ph.d. Anders Tranberg: Einsteins almene relativitetsteori - og dens betydning for astrofysik og kosmologiPh.d. Anders Tranberg fra Niels Bohr Institutet fortæller, hvordan Einsteins almene relativitetsteori efter snart 100 år stadig står uantastet af eksperimenter og observationer.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Professor Poul Henrik Damgaard: Einsteins specielle relativitetsteori

03. november 2011

Foredrag med Professor Poul Henrik Damgaard: Einsteins specielle relativitetsteoriProfessor Poul Henrik Damgaard fra Niels Bohr Institutet fortæller om Einstens specielle relativitetsteori, der revolutionerede vor forståelse af rum og tid.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med professor Jens Jørgen Gaardhøje: Ur-universets kvark-gluon plasma

03. maj 2011

Foredrag med professor Jens Jørgen Gaardhøje: Ur-universets kvark-gluon plasmaVed at kollidere atomkerner med kolossal stor energi genskabes den tilstand, som universet befandt sig i, inden der fandtes atomkerner, atomer og hele den verden, vi kender i dag.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Anders Svensson: Klimaet under den sidste istid

15. marts 2011

Foredrag med Anders Svensson: Klimaet under den sidste istidIskerneforsker Anders Svensson fortæller, hvordan iskernerne afslører voldsomme og hurtige klimaændringer under istiden, som var langt mere dramatiske end de klimaændringer, vi oplever i dag.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Dorthe Dahl-Jensen: Viden om fortidens klima

15. marts 2011

Foredrag med Dorthe Dahl-Jensen: Viden om fortidens klimaProfessor Dorthe Dahl-Jensen fra Niels Bohr Institutet fortæller i denne forelæsning, hvordan målinger fra grønlandske iskerner fortæller os, at vi lige nu er i en mellemistidsperiode.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Jørgen Peder Steffensen: Vulkanudbrud og historiske begivenheder

15. marts 2011

Foredrag med Jørgen Peder Steffensen: Vulkanudbrud og historiske begivenhederVed hjælp af iskerneforskning kan man aflæse store begivenheder i menneskets historie. Både historisk og forhistorisk. Hør mere i denne forelæsning af iskerneforsker Jørgen Peder Steffensen fra NBI.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Sune Olander Rasmussen: Bratte klimaændringer - når klimaet skifter spor

15. marts 2011

Foredrag med Sune Olander Rasmussen: Bratte klimaændringer - når klimaet skifter sporIskerneforsker Sune Olander Rasmussen fortæller om bratte klimaændringer, hvordan de kunne se ud i fremtiden, og hvordan vi i Danmark har haft en historisk unik mulighed for at afsløre fortidens...

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Holger Bech Nielsen om Teorien for det hele

20. januar 2011

Holger Bech Nielsen (professor, teoretisk højenergifysik)Fysikerne vil gerne kunne beskrive universets fundamentale love, men der er uopklarede gåder, som ikke kan beskrives med Standard Modellen. Hør om Higgs partiklen, sort stof og andre teorier.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Troels Petersen om Udforskning af vores usynlige Univers

14. december 2010

Udforskning af vores usynlige UniversMørkt stof menes at udgøres af en endnu ukendt type partikler fra Big Bang, og med opstarten af CERNs LHC accelerator starter nu jagten på mørkt stof i ATLAS-eksperimentet.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Johan Fynbo om Universets Dark Ages

14. december 2010

Johan Fynbo (lektor, Dark Cosmology) og Universets Dark AgesI disse år er astrofysikerne ved at nå frem til observationerne af de allerførste galakser, der blev dannet efter Big Bang, og Johan Fynbo beskriver, hvor forskningsfronten ligger i dag.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med astrofysiker Lars Buchhave om Exoplaneter

13. december 2010

Lars Buchhave (Postdoc, Astrofysiker, Exoplaneter)Er Jorden unik, eller blot en af mange beboelige planeter? Kan vi finde tegn på eksistensen af liv andetsteds? Disse eksistentielle spørgsmål har optaget menneskeheden gennem århundreder.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Anja C. Andersen om Liv i Universet

12. december 2010

Liv i universetEr der liv andre steder i universet? Foredraget handler om de vigtigste forudsætninger, der skal være opfyldt, for at vi kan gøre os håb om at liv kan eksistere i andre egne af universet.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Uffe Gråe Jørgensen: Hvor kom Jordens vand fra?

11. december 2010

Foredrag med Uffe Gråe Jørgensen: Hvor kommer Jordens vand fra?Astronomiske modeller og observationer tyder på, at vandet først kom til Jorden længe efter dens dannelse for 4.6 milliarder år siden. Samtidig kan vi se, at der for 3.8 milliarder år siden pludseligt faldt...

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Christina Hvidberg: Vand og livsbetingelser på Mars og Jupiters måne Europa

10. december 2010

Foredrag med Christina Hvidberg: Vand og livsbetingelser på Mars og Jupiters måne EuropaForekomst af flydende vand menes at være afgørende for at finde spor af liv udenfor Jorden. På Mars er der masser af spor af flydende vand og dramatiske klimaændringer gennem 5 mia. år.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Minik Rosing om Jordens tidlige klima og liv

08. december 2010

Foredrag med Minik Rosing om Jordens tidlige klima og livKlimaets udvikling på den tidlige Jord har haft stor indflydelse på etableringen af liv på Jorden, og meget tyder på, at levende organismer gennem deres stofskifte har haft en stabiliserende virkning...

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Kim Sneppen om Evolutionen af biologisk liv

08. december 2010

Foredrag med Kim Sneppen om Evolutionen af biologisk livDen fantastiske diversitet af livets strategier ses overalt omkring os. I foredraget vil Kim Sneppen diskutere udviklingen af liv den sidste 1/2 milliard år, modeleret som et komplekst vekselvirkende system.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Kristoffer Leer om Planeternes dannelse og vand på Mars

10. oktober 2010

I foredraget hører vi om, hvordan vores Solsystem opstod for 4,5 mia. år siden, da en stor sky af gas trak sig sammen og dannede Solen. Ved denne lejlighed dannedes også planeterne, herunder Mars og Jorden.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Morten Bo Madsen om Tidligere Mars-missioner

08. oktober 2010

I 1976 nåede de to Viking-missioner Mars med to kredsløbssonder og to store landere med instrumenter til detektion af liv. Resultaterne var (mest) negative og det blev klart, at studierne måtte gribes...

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Morten Bo Madsen om Det magnetiske støv på Mars

07. oktober 2010

Se og hør planetfysiker Morten Bo Madsen fortælle om, hvordan magneterne indfanger støv, og hvad støvet fortæller os om Mars-overfladens historie.
     

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Line Drube om den nyeste viden fra NASA's Phoenix Mission

05. oktober 2010

Line Drube, ph.d.-studerende fra Niels Bohr Institutet. Forelæsningen handler om de videnskabelige resultater fra NASA's Phoenix Mission, der i 2008 landede som den første i det nordlige polarområde på Mars.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Kristoffer Leer om resultaterne af Phoenix-missionen

06. maj 2010

Planetfysiker Kristoffer Leer fra Niels Bohr Institutet fortæller om, hvad der kom ud af NASA's seneste Mars Mission, Phoenix. Der kom flere overraskelser ud af missionen.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Steen Hansen om Det gådefulde mørke univers

26. april 2010

Forskerne har opdaget, at universet hovedsageligt består af mørkt stof. Mørkt stof udsender ikke lys og reflekterer ikke lys - det er usynligt. Hør om forskningen i det gådefulde mørke univers.

Se foredraget >>

Læs mere

Foredrag med Jøgen Beck Hansen om Partikelfysik på kanten til det ukendte

21. april 2010

Partikelfysikerne er med partikelacceleratoren LHC på CERN på jagt efter at opklare, hvad universts mindste bestanddele bestod af lige efter Big Bang for 13.7 milliarder år siden.

Se foredraget >>

Læs mere