Nye muligheder hos private fonde – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > NBI Update > 2017 > Januar 2017 > Nye muligheder hos pri...

19. januar 2017

Nye muligheder hos private fonde

Flere af de store danske private fonde har på det seneste ændret i deres strategier, så der nu er en del flere opslag, der retter sig mod en bredere vifte af de naturvidenskabelige fagområder. Det passer godt med, at fakultetet (og KU) samtidigt har sat øget fokus på de private fondes forskningsmidler, for fortsat at kunne finansiere store dele af forskningsindsatsen med eksterne midler.

Flere af de private fonde har relativt mange penge til uddeling til forskningsfinansiering og til mere strategiske satsninger, og med de nye bevillingstyper er chancerne for bevillinger til SCIENCE-forskere øget.  Vi kan derfor kun opfordre til, at I orienterer jer i fondenes virkemidler og sender målrettede ansøgninger af sted til de relevante opslag.  SCI-FI hjælper som altid gerne, både med at identificere relevante opslag og med selve ansøgningsprocessen.  Alle opslag publiceres på Forskerportalen.

Bevillingstyper VILLUM FONDEN lancerede tidligere på året deres nye forskningsstrategi. Effekten var, at programmer som VILLUM projekter og postdoc er lukket ned og to nye programmer er kommet til: VILLUM Investigator, der havde frist tidligere i år, og VILLUM Experiment, der har frist første gang i starten af 2017.

Læs mere om VILLUM FONDEN >>  

Novo Nordisk Fonden øger i 2017 deres budget markant for at kunne støtte flere forskningsprojekter. De holder stadig fast i at støtte biomedicinsk forskning, men har gradvist åbnet op for områder inden for bioteknologi såvel som naturvidenskabelige forskningsfelter, der grænser op eller leder frem til biomedicinsk eller bioteknologisk forskning. Det ses ikke mindst i fondens tematiske programmer Synergy  og Challenge, hvor fonden uddeler flere bevillinger pr. opslag. Læs mere om Novo Nordisk Fonden

Selvom Lundbeckfonden er kendt for at støtte sundhedsvidenskab, så har fonden især det sidste år forstærket sin kommunikation for at tydeliggøre, at også forskningsområder der grænser op til sundhedsvidenskab i højere grad bidrager til at drive sundhedsvidenskaben frem mod nye videns- og behandlingsmæssige gennembrud.  Det betyder, at Lundbeckfonden også er interesseret i den tekniske og naturvidenskabelige forskning, der emnemæssigt adresserer sundhedsvidenskabelige problemstillinger.

I 2017 vil Lundbeckfonden styrke sine strategiske bevillinger med et nyt program Tematiske opslag, der forventes at have et stort potentiale for SCIENCE-forskere.

Læs mere om Lundbeckfonden >>

Få inspiration fra tidligere bevillingsmodtagere

Selvom flere af de store private fonde primært har fokus på sundhedsvidenskabelig forskning, er der faktisk mange SCIENCE-forskere, der får bevillinger fra de fonde, der egentlig er mere sundhedsvidenskabeligt orienteret. Bliv inspireret og læs om nogle af de forskere, der har fået bevillinger fra nogle af disse fonde: 

Informationsmøde med Novo Nordisk Fonden Den 1. marts holder Novo Nordisk Fonden informationsmøde på SCIENCE, hvor de vil fortælle om deres nye opslag, hvoraf flere er relevante for fakultetets forskere.

Læs mere og tilmeld dig her >>