NBI Update 2017 - Januar (19/01) – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

15. december 2016

NBI Update 2017 - Januar (19/01)

19. januar 2017 

Brian Møller Andersen får bevilling fra Carlsbergfondet

Brian Møller Andersen, lektor i forskningsgruppen, Teoretisk Faststoffysik på Niels Bohr Institutet har fået en bevilling på 3,2 mio. kr. fra Carlsbergfondet til projektet: Superconductivity of New Materials.

Brian Møller Andersen, lektor i forskningsgruppen, Teoretisk Faststoffysik har fået en bevilling på 3,2 mio. kr. fra Carlsbergfondet. Foto:Ola Jakup Joensen

Superledende materialer har den fascinerende egenskab, at deres elektriske modstand forsvinder, når de nedkøles til under en bestemt temperatur – ofte tæt på det absolutte nulpunkt, som er minus 273 C. Men der er opdaget nye stoffer, som er superledende ved meget højere temperaturer.

Læs mere >>
Read more >>


<< Tilmelding til Kick-Off senest i dag 19. januar 2017 >>

Bliv skarpere som forskningsleder - deltag på de nye workshops 

Tilmeld dig en eller flere af de 6 nye halvdags workshops for forskningsledere - om blandt andet konflikthåndtering, funding-strategi og ledelseskommunikation.
Forskningsledere er især optaget af forskningen, men har også brug for at være dygtige ledere, hvis deres forskningsgruppe eller –projekt skal være kendetegnet af energi, engagement og fælles mål. Derfor udbyder vi nu en række workshops om temaer, som KUs forskningsledere især har ønsket at udvikle deres kompetencer indenfor. Formatet er halvdagsworkshops. Der arbejdes i høj grad med egne cases i en vekselvirkning mellem faglige inputs og kollegial sparring.

Læs mere >>

Become better at leading research - enrol in the new workshops 
 

Sign up for one or more of the six new half-day workshops for heads of research - about, among other things, conflict management, funding strategy and management communication.
Heads of research are particularly engaged in research, but also need to be talented managers if their research group or reasearch project is to be energetic, committed and have shared objectives. We are therefore offering a series of workshops covering themes within which especially heads of research have wished to develop their competencies. The format is half-day workshops. To a large extent, the workshops will be based on the participants’ own cases in an interaction between professional input and collegial sparring.

Read more >>

Nye muligheder hos private fonde

Flere af de store danske private fonde har på det seneste ændret i deres strategier, så der nu er en del flere opslag, der retter sig mod en bredere vifte af de naturvidenskabelige fagområder. Det passer godt med, at fakultetet (og KU) samtidigt har sat øget fokus på de private fondes forskningsmidler, for fortsat at kunne finansiere store dele af forskningsindsatsen med eksterne midler.

Læs mere om de nye muligheder hos private fonde >>

Private foundations now offer new opportunities aimed at the natural sciences

Many of the larger Danish private foundations have made changes to their strategies lately, which means they now have more calls targeted the natural sciences.  This fits well with the strategy of the faculty (and KU) looking to increase its focus on grants from private foundations, to keep being able to finance significant parts of their research activities.

Read more about private foundations >>

Innovationsfonden - ansøgningsworkshop

Dato: 6. februar 2017, fra kl. 13:00 til 15:00
Sted: Konsistoriums mødesal, Bulowsvej 17, Frederiksberg Campus
Pris: Gratis
Arrangør: SCIENCE Forskning og Innovation
Kontakt: Chris Sturrock stur@science.ku.dk

Innovationsfonden har lige offentliggjort en række tematiske opslag indenfor Grand Solutions programmet, hvoraf flere er relevante for SCIENCE-forskere.

Tilmeld dig workshoppen inden d. 1. februar

 

Innovationsfonden holder også informationsmøde på KU d. 1. februar. 

Læs mere her >>

Application workshop - The Innovation Fund Denmark  

Date: Monday, February 06, 2017, from 1:00 PM to 3:00 PM
Location: Konsitoriums mødesal, Bülowsvej 17, Frederiksberg Campus
Price: Free
Organizer: SCIENCE Research and Innovation
Contacts: Chris Sturrock

The Innovation Fund Denmark has recently published several thematic calls within the Grand Solutions programme, of which many are very relevant for SCIENCE researchers. 

 

Sign up for the workshop before January 30th

The Innovation Fund Denmark is also holding an information meeting at KU on February 1st. Read more here >>

Assistant Professor of Computational Fluid Dynamics

12. januar 2017

Assistant Professor of Computational Fluid DynamicsDeadline: January 29, 2017
The successful candidate should have a documented and well-evaluated teaching experience for example from courses given at graduate level.

Læs mere

Postdoctoral position within Industrial Applications of Small-Angle X-ray and Neutron Scattering

10. januar 2017

Deadline: February 15, 2017
The positions are time-limited to 2 years, however with very good opportunities for extensions for successful candidates.
 

Læs mere

Postdoc in Structural Biophysics of fuzzy protein:lipid complexes

10. januar 2017

Deadline: February 15, 2017
The project is executed collaboratively between four strong research groups at the University of Copenhagen and the applicant will work with all four groups.

Læs mere

Postdoctoral fellow in experimental topological quantum information at the Center for Quantum Devices and Station Q Copenhagen

10. januar 2017

Deadline: 15 February 2017 
QDEV and Station Q is looking to hire one or more postdoctoral fellows for the experimental implementation of topological qubits based on Majorana zero modes.

Læs mere

PhD scholarship in frustrated magnetism

19. december 2016

Deadline: January 29, 2017
The PhD student’s duties will primarily include experimental research, including obligations with regard to publications, dissemination of results.

Læs mere

Process engineer in Majorana device fabrication at the Center for Quantum Devices and Station Q

12. december 2016

Deadline: January 26, 2017
As a process engineer, you will work in close collaboration with a team of roughly 10 scientists and engineers.
 

Læs mere

PhD fellow in Quantum Electro- and Optomechanics

28. november 2016

Deadline: January 4, 2016
In the project at NBI you will probe the motion of mechanical resonators—membranes with sub-micron to millimetre dimensions—in new regimes.

Læs mere

Blegdamsvej 17 - 2100 KBH Ø. - Telefon: 353-25340 - Email: joensen@nbi.dk