NBI Update 2017 - April (27/04) – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

27. april 2017

NBI Update 2017 - April (27/04)

27. april 2017 

Ny iskerneboring i Nordøstgrønland

Klimaforskning:

  

Nu er årets første hold af forskere, teknikere og studerende ankommet til EastGRIP-forskningslejren på den Grønlandske Indlandsis, der i de næste 4 måneder skal ramme rammerne om en lang række projekter, der blandt andet skal skaffe ny viden om hvordan isen bevæger sig i iskapper og samtidig kortlægge fortidens klima.

  

I 2015 blev den 14 meter høje kuppelformede bygning, ’Domen’, der vejer 47 tons og står på ski, flyttet næsten 500 km over Grønlands indlandsisover sneen af to bæltekøretøjer.

Målet for projektet The East Greenland Ice-core Project – forkortet EastGRIP – er at bore en cirka 2550 meter land iskerne til bunden af Indlandsisen gennem den nordøstgrønlandske isstrøm. Isstrømme er ansvarlige for at transportere en betydelig andel af den is, der mistes fra den grønlandske iskappe, ud i havet, og forskerne håber med projektet at opnå afgørende, ny viden om isstrømmes opførsel. Målet er bedre at forstå hvordan iskapperne reagerer på såvel fortidige som kommende klimaændringer og dermed bedre at kunne estimere isstrømmenes bidrag til fremtidige havniveauændringer.

Læs mere >>
Read more >>

Sign up as baker for the annual Cake Party 2017

It will be May 3, 2017 at 14:00, in the Magnolia Garden at Blegdamsvej.

Unfortunately it will not be possible to store the cakes cool, so keep that in mind when deciding which cake you wish to bring.

The institute will cover the expenses up to 100 DKK per baker

If you wish to get up to 100 DKK refunded, please save the receipt. No receipt, no refund. Please keep in mind that a lot of ingredients come in both organic and fairtrade versions. More information will follow when you sign up.

Sign up here >>

Millioner til forskning i kvantenetværk

NYT GRUNDFORSKNINGSCENTER:

 

Danmarks Grundforskningsfond er parat til at give op til 62 mio. kr. til etablering af et nyt forskningscenter på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet. 

Peter Lodahl, der er internationalt førende indenfor udviklingen af teknologi til kvantekommunikation baseret på kredsløb af lys, bliver leder af det nye grundforskningscenter Center for hybride kvantenetværk.

Forskningscenteret er et såkaldt Center of Excellence og kommer til at hedde Center for Hybrid Quantum Networks eller Center for hybride kvantenetværk (Hy – Q). Ambitionen med centeret er at bane vejen for verdens første kvanteinternet. Et fuldkomment ubrydeligt netværk, som kan transformere den måde vi kommunikerer på i dag.

Læs mere >> 
Read more >> 

Undervisnings- og Forskningsminister Søren Pind besøger CERN

Ministerbesøg:

 

Minister Søren Pind og en dansk ministeriel delegation besøger CERN, tirsdag d. 25. April. Søren Pind får herved lejlighed til at tage et af verdens største forskningsanlæg i direkte øjesyn. Et anlæg som Danmark og Niels Bohr var med til at grundlægge i 1954.

  

Her et billede fra et tidligere besøg af pressen i 2013 på CERN hos ALICE eksperimentet.

Læs mere >>

Om Tillidsrepræsentanter, Nye skemaer til anmeldelse af arbejdsulykker og brilleskader. Det ny Kemibrug tages i brug den 2. maj 2017 kl. 15.00 >>

Nyt astronomisk center vil afdække det kosmiske daggry

NYT GRUNDFORSKNINGSCENTER:

 

Cosmic Dawn Centre (DAWN) er et nyt grundforskningscenter på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet under ledelse af Lektor Sune Toft (NBI), hvis hovedformål er at afdække hvordan og hvornår de første galakser dannedes.

Det nye grundforskningscenter Cosmic Dawn Centre (DAWN) er under ledelse af Sune Toft, der er Lektor på Dark Cosmology Centre på  Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Cosmic Dawn Centre (DAWN) er et helt nyt grundforskningscenter, der vil afdække hvordan og hvornår de første galakser bliver dannet. Centeret er støttet af Danmarks Grundforskningsfond og er et såkaldt Center of Excellence der vil blive placeret på Niels Bohr Institutet på København Universitet, i tæt samarbejde med DTU Space.

Læs mere >> 
Read more >> 

ERC bevilling til Kim Sneppen på 16,5 millioner kr.

ERC BEVILLING:

 

Niels Bohr Institutets professor Kim Sneppen har fået en bevilling fra det Europæiske Forskningsråd på 16,5 millioner kr. til udvikling af nye metoder og modeller til at udforske cellers indviklede processer

Kim er professor i komplekse systemer og biofysik på Niels Bohr Institutet.

Kim Sneppen har modtaget bevillingen for hans SOURCE project: "Self-organization in competition and diversity". Beløbet skal bruges til at undersøge hvordan forskelligheder opstår og udvikler sig i komplicerede biologiske systemer.

Læs mere >> 
Read more >> 

Vigtigt skridt på vejen mod ny malaria medicin

X-RAY MIKROSKOPI:

 

En international forskningsgruppe under ledelse af Sergey Kapishnikov og Jens Als-Nielsen fra X-ray and Neutron Science på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, har med nye teknikker undersøgt røde blodlegemer hos mennesker med malaria. Malaria apicomplexan er den organisme, der dræber flest mennesker på verdensplan.

På figur 1 ses to virtuelle snit. Til venstre ses et snit gennem parasitten. Fødevakuolen er lysegrå, og hæmozoinkrystallerne er sorte. Derudover ses to kerner. Til højre ses et snit bag fødevakuolen, og her ses endnu en kerne. Antallet af kerner kan bruges til at finde ud af hvornår cellen blev inficeret.

Malaria apicomplexan har en temmelig kompliceret livscyklus, og det meste foregår inde i leverceller og røde blodlegemer. Det gør det meget svært for immunforsvarssystemet at bekæmpe dem. 

Læs mere >> 
Read more >> 

PhD fellow in Neutron Scattering Physics

27. april 2017

Deadline: May 10, 2017
The project will take part in collaboration with partners at PSI, ESS-Data Management and Software Center, and the University of Copenhagen.

Læs mere

PhD fellow in Physics

27. april 2017

Deadline: June 1, 2017
The successful applicant will join an established research effort in particle and astroparticle phenomenology at the Niels Bohr Institute.

Læs mere

Cleanroom Process Engineer in Quantum Photonics

24. april 2017

Deadline: May 11, 2017
The position entails process development and nanofabrication of photonic quantum nanostructures involving quantum dots, photonic nanomembranes, etc.

Læs mere

Post doc for simulation of neutron scattering experiments

20. april 2017

Deadline: May 4, 2017
The ideal candidate will be proficient in the McStas simulation tool and its extensions guide_bot and Union and have good programming skills. 

Læs mere

Postdoc Position in Theoretical Condensed Matter Physics

20. april 2017

Deadline: May 4, 2017
The position will be part of a growing research environment including collaboration with researchers within the broader condensed matter theory group at the Niels Bohr Institute. 

Læs mere

Genopslag: Institutleder til Niels Bohr Institutet

02. april 2017

Institutleder til Niels Bohr InstitutetAnsøgningsfrist: 01. maj 2017 
Vi søger en fremragende kandidat med stor interesse for ledelse af forskning og undervisning til stillingen som institutleder på Niels Bohr Institutet.

Læs mere

PhD fellow in Astroparticle Physics

09. marts 2017

Deadline: May 1st, 2017 
We seek all Ph.D. applicants interested in research in theoretical neutrino astrophysics and its applications.
 

Læs mere

Coming to DARK with an external grant

Coming to DARK with an external grantThe Dark Cosmology Centre (DARK) supports researchers' applications to international and Danish public and private funding agencies. DARK has hosted several grant projects, individuals and research groups.

Læs mere

Blegdamsvej 17 - 2100 KBH Ø. - Telefon: 353-25340 - Email: joensen@nbi.dk