NBI Update 2016 - September nr. 2 (29/9) – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > NBI Update > 2016 > September nr. 2

29. september 2016

NBI Update 2016 - September nr. 2 (29/9)

29. september 2016 

The annual Niels Bohr Institute photo session

Den årlige fotosession vil finde sted 7. Oktober kl. 14.00 præcis! Alle opfordres derfor til at møde op i god tid på Blegdamsvej 17. De der kommer for sent, kommer desværre ikke med på billederne. Efter fotograferingen vil der være et stykke kage.

The annual photo session will take place on October 7th at 14.00 sharp!
Everybody is encouraged to be at Blegdamsvej 17 at least 10 minutes prior to this. Those who are late will, unfortunately, not be in the photograph. There will be cake afterwards.

Mængden af havis kan spores i iskappen på land

Iskappen på Grønland indeholder viden om temperaturen og klimaet mere end 120.000 år tilbage i tiden. Men ny forskning fra Niels Bohr Institutet viser, at isen ikke kun kan fortælle om situationen i atmosfæren og på land – isen kan også fortælle om situationen på havet. Ved at analysere de iskerner, der bores op af iskappen, kan forskerne beregne, hvor meget havis, der har været gennem tiderne i Polarhavet. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Scientific Reports.

Havisen har ændret sig, og der er mindre af den ’gamle og tykke’ havis, som overlever henover sommeren, og den is, der dannes i vinterens løb er mere ’ny og tynd’. (Credit: Andrea Spolaor)

Havisen i Arktis er på retur. Polarhavet var tidligere dækket af flere meter tyk havis, men nu smelter havisen, og klimaforskere forudser, at store dele af Polarhavet vil være isfrit om sommeren, så man kan sejle nord om kontinenterne. Men er det sket før i historien? Mængden af havis er kun blevet registreret med satellitmålinger tilbage til 1970’erne, så det giver ikke et langtidsbillede af havisens udbredelse.

Læs mere >>
Read more >>

Effektiv refleksion af lys til kvanteteknologi

Forskere på Niels Bohr Institutet har udviklet en ny metode, hvor de skaber en meget stærk vekselvirkning mellem lys og atomer, der bevirker, at lyset kan kontrolleres og reflekteres på en glasfibertråd.

Ved at kontrollere afstanden mellem bare 1000 atomer langs en ultratynd glasfibertråd er det lykkedes forskere på Niels Bohr Institutet at opnå en spejleffekt, hvor mere end 10 procent af lyset reflekteres og sendes bagud. Det er et skridt på vejen til at kontrollere lys til fremtidens kvanteteknologi. Eksperimenterne er udført i forskningsgruppens kvanteoptiske laboratorier på Niels Bohr Institutet i København. På billedet ses forskerne Jean Baptiste Béguin og Jürgen Appel.

Lys spredes normalt i alle retninger, og når lyset rammer en genstand, reflekteres og spredes det yderligere. Så lys er normalt temmeligt ustyrligt. Men forskerne vil gerne kunne styre lyset endda helt ned til atomart niveau for at kunne udvikle fremtidens kvanteteknologi.

Eksperimenterne foregår i et glaskammer, hvor der er der udspændt en ultratynd optisk glasfibertråd på 500 nanometer i diameter – det er 1000 gange mindre end diameteren på et hårstrå. I glaskammeret er der desuden en gas af cæsium-atomer, som er kølet ned til 50 mikro-grader Kelvin, hvilket er næsten det absolutte nulpunkt på minus 273 grader Celcius.

Læs mere >>
Read more >>

H. C. Ørsted medaljen i sølv til Anja Andersen

Selskabet for Naturlærens Udbredelse har valgt at tildele lektor, p.hd. Anja Anderson, Københavns Universitet, H. C. Ørsted medaljen i sølv. Tildelingen er en anerkendelse af hendes enestående indsats for at udbrede kendskabet til naturvidenskaben og dens metoder.

Vi gør opmærksom på at tilmelding til dette arrangement er nødvendig og skal ske per mail til Cecilie Pedersen på snu@naturvidenskab.net.

Læs mere + tilmelding her >>

Første skridt i Deep Space-missionen

Deep Space er et projekt, der med et nyt specialdesignet teleskop skal se langt ud i rummet for at observere stråling fra det tidlige univers. Udstyret skal placeres på Summit midt på indlandsisen i Grønland, og nu er første skridt taget i den videnskabelige mission.

Laboratoriet med alt det tekniske udstyr og elektronikken er nu på plads på Summit midt på indlandsisen i Grønland. Det er første skridt i Deep Space projektet.

”Laboratoriet med alt det tekniske udstyr og elektronikken er nu på plads på Summit, som ligger i midten af Grønland på højderyggen af den mere end tre kilometer tykke indlandsis. Det har været en meget vanskelig opgave på grund af stedets afsides beliggenhed midt på indlandsisen og de svære transportvilkår”, fortæller Pavel Naselsky, professor på Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.

Læs mere >>
Read more >>


<< Next Niels Bohr Lecture by Hans Jürgen Herrmann is Oct. 12 >>

Luftens syreforurening er minimeret til før industrialiseringen

Ny forskning viser, at menneskers forurening med syre i atmosfæren nu næsten er tilbage til det niveau, der var før forureningen startede med industrialiseringen i 1930’erne. Det er undersøgelser af den grønlandske iskappe, der viser de nye resultater, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Environmental Science and Technology.

Isen bliver boret på Grønland, hvorfra den bliver transporteret hjem til laboratoriet, hvor den bliver gjort klar til at lave målingerne. (Credit: Paul Vallelonga, NBI)

Den grønlandske iskappe er et unikt arkiv over klimaet og atmosfærens sammensætning langt tilbage i tiden. Iskappen består af sne, som falder og aldrig smelter, men som år efter år bliver liggende og efterhånden presses sammen til is. Ved at bore iskerner ned gennem den kilometertykke iskappe kan forskerne analysere hvert årlag, som kan fortælle om fortidens klimaforandringer og atmosfærens indhold af blandt andet drivhusgasser og forurenende stoffer.

Læs mere >>
Read more >>


<< Årets Temadag for Folkeskole- og Gymnasielærere er den 4. november 2016 >>

Eugene Polzik i styrekomité for EU kvanteteknologi-flagskib

EU vil iværksætte et milliard-stort innovativt projekt for kvanteteknologi. Projektet er et flagskib med det formål at styrke den europæiske førerposition indenfor forskning i fremtidens kvanteteknologi.

Professor Eugene Polzik fra Niels Bohr Institutet er udpeget som medlem af styrekomitéen for nyt stort EU kvanteteknologi-flagskib.

Til at udvikle et program for forskningen er der oprettet en styrekomité bestående af højtstående forskere og erhvervsfolk. Fra Danmark er professor Eugene Polzik fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet udpeget som medlem af styrekomitéen.

”Vores arbejde vil bestå i at udarbejde en forskningsstrategi, som også inkluderer kommercielle, industrielle aspekter. Strategien skal være en langsigtet plan for udvikling af kvanteteknologi indenfor forskellige aspekter blandt andet kvantekommunikation, kvantecomputere, kvantesensorer og kvantesimulering”, fortæller Eugene Polzik, professor og leder af center for kvanteoptik, Quantop på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Læs mere >>
Read more >>

Business Developer for Qubiz

26. september 2016

Deadline: October 15th, 2016
Unique opportunity to develop Business Cases for some of the most ground-breaking, leading-edge Quantum Technologies on the planet!

Læs mere

Ingeniør til udvikling af isboreudstyr til forskningsprojekt på Grønlands Indlandsis

26. september 2016

Ingeniør til udvikling af isboreudstyr til forskningsprojekt på Grønlands IndlandsisAnsøgningsfrist: 1. november 2016
Center for Is og Klima søger en ingeniør (akademisk medarbejder) til udvikling af forsknings-udstyr i forbindelse med EastGRIP-iskerneboringen på Grønlands Indlandsis.

Læs mere

2 Studerende til Niels Bohr Institutet

19. september 2016

Ansøgningsfrist:  2. oktober 2016
Praktisk hjælp i forskningssektionerne, tømning af opvaskemaskine, vande planterne, rense kaffemaskiner, praktisk hjælp til workshops og konferencer etc.

Læs mere

Postdoc in Quantum Electro- and Optomechanics for Quantop

19. september 2016

Deadline: September 30, 2016
The Niels Bohr Institute of the University of Copenhagen is offering postdoc positions as part of the ERC project “Quantum Electro- and Optomechanics”.

Læs mere

Postdoc Position in Theoretical Condensed Matter Physics

09. september 2016

Deadline: November 15, 2016
A post doc position in the research group of Prof. Brian M. Andersen at the Niels Bohr Institute, University of Copenhagen is currently open for applications.

Læs mere

Associate Professor in Condensed Matter Theory

29. august 2016

Deadline: October 2, 2016
We seek an outstanding candidate with a proven record of high impact research, research leadership, and ability to attract funding.

Læs mere

Blegdamsvej 17 - 2100 KBH Ø. - Telefon: 353-25340 - Email: joensen@nbi.dk