NBI Update 2016 - Oktober nr. 1 (13/10) – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > NBI Update > 2016 > Oktober nr. 1

13. oktober 2016

NBI Update 2016 - Oktober nr. 1 (13/10)

13. oktober 2016 

Robert Feidenhans’l fratræder som institutleder på Niels Bohr Institutet

Robert Feidenhans’l, professor og institutleder på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet er blevet udnævnt til administrerende direktør for det store europæiske forskningscenter XFEL i Hamburg. Robert Feidenhans’l tiltræder den nye stilling pr. 1. januar 2017 og fratræder stillingen som institutleder på Niels Bohr Institutet ved udgangen af året.

Robert Feidenhans’l fratræder stillingen som institutleder på Niels Bohr Instituttet ved udgangen af året. (Foto: Ola Jakup Joensen, NBI).

Læs mere >>
Read more >>

Kvanteteknologi boostes med 20 mio. kr. fra Forskningsministeriet

Danmark har en stærk position indenfor kvanteteknologi med forskere, som er blandt de førende i verden. Forskningen foregår på fire af landets universiteter, og for at styrke grundlaget for dansk forskning har Styrelsen for Forskning og Innovation bevilget 20. mio. kr. til et nyt center, QUANTECH, som skal opbygge en forskningsinfrastruktur bestående af en facilitet med en række instrumenter til fremstilling af fotoniske og elektroniske kvantekomponenter.

Det nye center muliggør udvikling af ’state-of-the-art’ kvantekomponenter. Udviklingen af en pålidelig enkeltfotonkilde er et første skridt mod en fremtid, hvor fotonisk kvanteteknologi kan finde anvendelse indenfor for eksempel kvantesimulatorer, ubrydelig kryptering eller måske ovenikøbet et kvantebaseret internet, siger Peter Lodahl professor og leder af forskningsgruppen Kvantefotonik på Niels Bohr Institutet samt medejer af Sparrow Quantum. (Foto: Ola Jakup Joensen)

”Vi har modtaget store bevillinger til forskning i kvantefysik, og det har ført forskningen rigtigt langt. Men forskningsbevillinger gives først og fremmest til at ansætte forskere, og hvis vi skal udvikle ny teknologi, har vi også brug for midler til udvikling og fremstilling af udstyr. Det er derfor af stor betydning, at vi nu har fået bevilget 20 mio. kr. fra Styrelsen for Forskning og Innovation til et nyt center, QUANTECH, som netop skal bruges til udvikling og fabrikation af komponenter til fremtidens teknologi”, fortæller lektor Søren Stobbe fra forskningsgruppen Kvantefotonik på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Læs mere >>
Read more >>

Kaos i kosmos: Stjerner med tre planetdannende skiver af gas

En stjerne med en ring af planeter cirkulerende omkring sig – det er det billede, vi kender fra vores eget solsystem og fra mange af de tusindvis af exoplaneter, der er observeret indenfor de senere år. Men nu har forskere fra blandt andet Niels Bohr Institutet opdaget et system, som består af to stjerner med tre roterende planetdannende tilvækstskiver omkring sig.

Observationer med ALMA-teleskoperne af gassen omkring de to stjerner kaldet IRS 43. Farverne er vist som illustration. Gassen bevæger sig i kredsløb omkring stjernerne, som er markeret med gult. Gassen, som bevæger sig væk fra os, er gengivet med rød, mens gassen, som bevæger sig imod os, er vist med blå. Skivernes placering er vist med stiplede linjer. (Credit: Christian Brinch, NBI, KU)

Det er en dobbeltstjerne, hvor hver stjerne har sin egen planetdannende skive, og derudover er der én stor fællesskive. Alle tre planetdannende skiver ligger skævt i forhold til hinanden. Det spektakulære resultat er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Astrophysical Journal Letters.

Læs mere >>
Read more >>

Det er gratis at deltage på symposiet. Frokost og kaffe indgår som en del af det.
Der er kun et begrænset antal pladser, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

TILMELDING PÅ WWW.UBVA.DK

Tillid er grobund for effektiv vidensdeling

Med et nyt eksperiment, kaldet Expert Game (ekspertspil) har en gruppe forskere fra Niels Bohr Institutet undersøgt, hvordan et kommunikationsnetværk kan opstå. De fandt ud af, at den drivende mekanisme for, at der opstår netværksforbindelser mellem mennesker var opbygning af tillid mellem personer. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, PNAS.

Under eksperimentet brugte deltagerne fire timer i laboratoriet, hvor de kun kunne kommunikere gennem et begrænset antal fastlagte, standardiserede beskeder i form af e-mails, og al kommunikation blev overvåget af et specialdesignet program. Ved at analysere data fra eksperimentet fandt forskerne, at der opstod stærke kommunikationsnetværk, og at informationen i de netværk var styret af den indbyrdes tillid deltagerne imellem. (Photo: Jan Haerter)

I Idag arbejder flere og flere i vidensbaserede job og løser meget komplicerede opgaver. Hvis man i jobbet bliver stillet overfor at skulle løse en opgave, som ligger udenfor éns ekspertområde, vil man ofte søge vejledning hos andre. Og hvis man omvendt deler sin viden med kollegaer og dermed hjælper dem med at løse en opgave, vil de være taknemmelige for hjælpen. Dén type vidensdeling, hvor ’eksperter hjælper eksperter’ forøger overordnet effektiviteten og fremmer innovation. Men ofte er folk så pressede på tid, at de simpelthen ikke har tid til at være alt for hjælpsomme, da de også skal passe deres eget job. Men hvem vælger man så at dele sin viden med?

Læs mere >>
Read more >>


<< Årets Temadag for Folkeskole- og Gymnasielærere er den 4. november 2016 >>

Niels Bohr Institutets Instruktorworkshop

15. november 9-13
RF071

Instruktorworkshoppen er for dig der

  • Skal være instruktor i de kommende blokke og aldrig har undervist før
  • Skal være instruktor i de kommende blokke og har masser af undervisningserfaring at dele ud af
  • Godt kunne tænke dig at blive instruktor på et tidspunkt, og gerne vil kvalificere dig
  • Er ph.d.-studerende og skal undervise

På dagen vil en række erfarne instruktorer og ph.d.-studerende komme og fortælle om deres erfaringer, og derudover vil der være mulighed for at diskutere undervisning og dele tips og tricks.

Program for tirsdag d. 15. november i RF071, Rockefeller:

9.00 - 9.15

Velkomst Kim Splittorff

9.15 – 10.00

 

Førsteårsstuderende; særlige udfordringer ved at være   instruktor for nye studerende Marie Mørk og Anine Borger

10.00 – 10.45

 

Det gode læringsmiljø på klasseholdet - oplæg og   workshop

Anders Kringhøj

10.45 – 11.15

Strække ben og diskussioner

11.15 – 12.00

Regneøvelser, laboratorieøvelser og afleveringer –   oplæg og diskussion Rosanna Ignazzi

12.00 – 13.00

Frokost

Instituttet giver sandwich og drikkevarer. Kursusansvarlige for blok 1   og 2 er også inviteret til at spise med.

Tilmelding: skriv til Stine Stenfatt West på west@nbi.ku.dk
senest d. 10. november af mht. bestilling af forplejning.

Business Developer for Qubiz

26. september 2016

Deadline: October 15th, 2016
Unique opportunity to develop Business Cases for some of the most ground-breaking, leading-edge Quantum Technologies on the planet!

Læs mere

Ingeniør til udvikling af isboreudstyr til forskningsprojekt på Grønlands Indlandsis

26. september 2016

Ingeniør til udvikling af isboreudstyr til forskningsprojekt på Grønlands IndlandsisAnsøgningsfrist: 1. november 2016
Center for Is og Klima søger en ingeniør (akademisk medarbejder) til udvikling af forsknings-udstyr i forbindelse med EastGRIP-iskerneboringen på Grønlands Indlandsis.

Læs mere

Postdoc Position in Theoretical Condensed Matter Physics

09. september 2016

Deadline: November 15, 2016
A post doc position in the research group of Prof. Brian M. Andersen at the Niels Bohr Institute, University of Copenhagen is currently open for applications.

Læs mere

Dark Fellowships 2016

06. oktober 2016

Deadline: November 20, 2016
Independent fellowships (postdoctoral or assistant professor level) at the Dark Cosmology Centre (DARK) and the Center for Transient Astrophysics (CTA).

Læs mere

Blegdamsvej 17 - 2100 KBH Ø. - Telefon: 353-25340 - Email: joensen@nbi.dk