NBI Update 2016 - December (15/12) – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > NBI Update > 2016 > December 2016

15. december 2016

NBI Update 2016 - December (15/12)

15. december 2016 

Nydannede stjerner skyder kraftige hvirvelvinde ud

Forskere fra bl.a. Niels Bohr Institutet har brugt ALMA-teleskoperne til at observere de tidlige faser i dannelsen af et nyt solsystem og for første gang set, hvordan kraftige hvirvelvinde skyder ud fra den roterende sky af gasser og støv. Resultaterne er publiceret i det ansete videnskabelige tidsskrift, Nature.

Illustration af hvirvelvinden, der bliver løftet op fra den protoplanetariske skive omkring den cirka 100.000 år gamle protostjerne TMC1A. (Image: Per Bjerkeli/David Lamm/BOID)

Et nyt solsystem dannes i en stor sky af gas og støv, der på grund af tyngdekraften trækker sig sammen og fortættes og til sidst bliver så kompakt, at den i midten kollapser til en kugle af gas, hvor trykket opvarmer stoffet, så der opstår en glødende gas-kugle, en stjerne. Omkring den nydannede stjerne roterer resterne af gas- og støvskyen i en skive, hvor stofferne begynder at samle sig og danne større og større klumper, som til sidst bliver til planeter.

Læs mere >>
Read more >>

Spinning Supermassive Black Hole:
New Suspect in the Death of Unlucky Star

4 billion light years away from the Earth an extraordinarily bright flash of light was witnessed by the All Sky Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN) in June 2015.

This artist’s impression depicts a Sun-like star close to a rapidly spinning supermassive black hole, with a mass of about 100 million times the mass of the Sun, in the centre of a distant galaxy. Its large mass bends the light from stars and gas behind it. Despite being way more massive than the star, the supermassive black hole has an event horizon which is only 200 times larger than the size of the star. Its fast rotation has changed its shape into an oblate sphere. Credit: ESO, ESA/Hubble, M. Kornmesser

This explosion, dubbed ASASSN-15lh, was so bright that it was at the time categorised as a “super luminous supernova”, a high mass star meeting death in a giant explosion, and indeed the brightest ever seen.

Read more >>

Christine Hvidberg ny studieleder

Christine Schøtt Hvidberg, der er lektor i geofysik i Is og Klima på Niels Bohr Institutet er udnævnt til ny studieleder. Hun afløser Lise Arleth, der har været studieleder siden 2012.

Christine Schøtt Hvidberg, der er lektor i geofysik i Is og Klima er udnævnt til ny studieleder.

Som studieleder har man til opgave at sikre det faglige indhold i uddannelsen i samarbejde med studienævnet og instituttet, og man er med til at udvikle uddannelsen, så den tilpasses de behov, der efterspørges i samfundet for eksempel med fokus på innovation eller nye faglige områder som for eksempel medicinsk fysik. Desuden skal man godkende alle bachelor- og specialekontrakter og rådgive fakultetet og studienævnet.

Læs mere >>
Read more >>

Gerard ’t Hooft får Niels Bohr Institutets Æresmedalje, 2016

Den hollandske professor i teoretisk fysik, nobelprismodtager, Gerard ’t Hooft tildeles Niels Bohr Institutets Æresmedalje, 2016 for sit epokegørende arbejde med sorte huller, kvante-gravitation og kvantefeltteorier.

Den hollandske professor i teoretisk fysik, nobelprismodtager, Gerard ’t Hooft tildeles Niels Bohr Institutets Æresmedalje, 2016. (Credit: Ola Jakup Joensen)

”Gerard ’t Hooft er en af verdens største nulevende fysikere. Han er en stor tænker, og hans arbejde har haft overordentlig stor indflydelse på fysikken. Det er stort set umuligt at finde en videnskabelig artikel om teoretisk højenergifysik uden at navnet ’t Hooft indgår, da mange nøglebegreber er navngivet efter ham, f.eks. ’t Hooft- monopoler, ’t Hooft-operatorer og ’t Hooft-grænsen.

Læs mere >>
Read more >>

Mysterium om ultra-diffuse lyssvage galakser løst

Indenfor det seneste års tid har forskerne observeret nogle særligt ultra-diffuse lyssvage galakser. Galakserne er lige så lyssvage som dværggalakser, men i udbredelse er de lige så store som Mælkevejen.

Forskerne har observeret nogle ultra-diffuse, lyssvage galakser. Galakserne er lige så lyssvage som dværggalakser, men i udbredelse er de lige så store som Mælkevejen. (Credit: Arianna Di Cintio, Chris Brook, NIHAO simulations and Hubble Space Telescope).

Det har været et mysterium, hvordan galakser kunne være så lyssvage, det vil sige, at de indeholder op til 1000 gange færre stjerner end Mælkevejen og samtidigt være lige så store. Nu viser ny forskning fra blandt andet Niels Bohr Institutet, at hvis der sker en masse stjerneeksplosioner (supernovaer) under stjernedannelsesprocessen, kan det bevirke, at både stjernerne og det mørke stof skubbes udad og får galaksens omfang til ekspandere. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Oxford University Press.

Læs mere >>
Read more >>

Københavns Universitet og Microsoft vil bygge verdens første kvantecomputer

Villum Kann Rasmussen professor Charles Marcus, Københavns Universitet, skal sammen med ingeniører fra Microsoft og forskere og studerende ved Københavns Universitet i gang med at bygge verdens første topologiske kvantecomputer. Andre vigtige samarbejdspartnere er forskere fra det tekniske universitet i Delft samt Sydney Universitet.

Professor Charles Marcus er en af verdens førende forskere indenfor kvanteelektronik. Foto: Ola Jakup Joensen

Den teoretiske del af kvanteelektronikken og udviklingen af software er kommet så langt, at det ifølge Microsoft er tid til at koble praktiske folk på opgaven – dem, som skal designe og bygge verdens første topologiske kvantecomputer.

Læs mere >>
Read more >>

Stor EU-bevilling til astronomi-projekt

Astrofysiker Heidi Korhonen har fået en bevilling på 3,2 mio. kr. til at lede et EU-projekt,

Astrofysiker Heidi Korhonen, lektor i Dark Cosmology Centre på Niels Bohr Institutet har fået en bevilling på 3,2 mio. kr. til at lede et EU-projekt, som skal oplære unge forskere i astronomiske observationer med teleskoper. Projektet skal løbe i fire år.

Heidi Korhonen er en del af et stort konsortium, OPTICON (Optical Infrared Coordination Network for Astronomy) som har modtaget 10 mio. euro (74,5 mio. kroner) fra EU’s Horizon 2020 Forsknings og Innovations Rammeprogram. OPTICON har 32 partnere, det ledes af Cambridge University, og Niels Bohr Institutet er den syvendestørste bevillingsmodtager.

Læs mere >>
Read more >>

Studiemiljøkoordinatorens årsberetning 2016

Bente Markussen er studiemiljøkoordinator på Niels Bohr Institutet og varetager en bred vifte af opgaver heriblandt koordinering af studiestartsprogrammet og tilbud om lokal vejledning for fysikstuderende. Konceptet omkring lokal vejledning blev indført i 2012 og er et tilbud til fysik studerende, om en nem og hurtig vejledningskanal, med fokus på den studerende og med udgangspunkt i, at lette den administrative byrde, som man kan være uheldig at løbe ind i, som studerende ved Københavns Universitet.

Antallet af henvendelser er steget med 57 % i studieåret 2015/16 og påviser, hvilke trends der er i studiemiljøet i den pågældende periode. En ny tendens i studieåret 2015/16 er den store studieaktivitet over sommeren, også kendt som blok 5. Studiemiljøkoordinatoren udarbejder årligt en årsberetning omkring henvendelsesstatistik og overordnede samtale emner.

Du kan finde årsberetningerne her >>

Læs nyhedsbrevet her >>

Postdoc of Submillimeter astronomy and astrochemistry

14. december 2016

Postdoc of Submillimeter astronomy and astrochemistryDeadline: January 15, 2017
We are particularly looking for a candidate to work on modeling the chemical structure and evolution of protostars observed within ongoing ALMA programs.

Læs mere

Process engineer in Majorana device fabrication at the Center for Quantum Devices and Station Q

12. december 2016

Deadline: December 20, 2016
As a process engineer, you will work in close collaboration with a team of roughly 10 scientists and engineers.
 

Læs mere

Postdoc in Structural Biophysics

07. december 2016

Deadline: December 21, 2016
The ideal candidate has a Ph.D. degree within a relevant area such as Physics, Physical Chemistry, Biophysics, Structural Biology, Soft Matter or Colloidal Science.

Læs mere

Associate Professor for the Ice and Climate group

05. december 2016

Deadline: January 1, 2017
The candidate should have a documented excellent scientific production at an international level. Applicants are required to have university level teaching experience.

Læs mere

PhD fellow in Quantum Electro- and Optomechanics

28. november 2016

Deadline: January 4, 2016
In the project at NBI you will probe the motion of mechanical resonators—membranes with sub-micron to millimetre dimensions—in new regimes.

Læs mere

PhD. scholarship in experimental bio- and medical physics

16. november 2016

Deadline: December 15, 2016
A PhD scholarship at the interface between biophysics and medical physics funded by the Lundbeck Foundation is available at the Niels Bohr Institute.

Læs mere

Postdoc in Theoretical Condensed Matter Physics

15. november 2016

Deadline: December 15, 2016
Candidates should hold a PhD degree in physics and have relevant experience in condensed matter theory and/or quantum information physics.

Læs mere

Coming to DARK with an external grant

22. oktober 2014

Coming to DARK with an external grantThe Dark Cosmology Centre (DARK) supports researchers' applications to international and Danish public and private funding agencies. DARK has hosted several grant projects, individuals and research groups.

Læs mere

Blegdamsvej 17 - 2100 KBH Ø. - Telefon: 353-25340 - Email: joensen@nbi.dk