NBI Update 2016 - August nr. 1 (11/8) – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

11. august 2016

NBI Update 2016 - August nr. 1 (11/8)

11. august 2016 

Den længe jagtede sterile neutrino kan ikke spores

En af de mest talrige partikler i universet er de såkaldte spøgelsespartikler, neutrinoer, som farer igennem stort set alt på deres færd gennem universet. Forskerne har identificeret tre typer neutrinoer, men de har søgt efter én type mere, en endnu mere spøgelsesagtig steril neutrino, som ville kunne forklare gådefulde fænomener som f.eks. mørkt stof.

Morten Medici, ph.d.-studerende på Niels Bohr Institutet ses foran IceCube på Sydpolen, hvor temperaturen kan nå ned på minus 70 grader C og nogle af Jordens kraftigste vinde fyger. IceCube Neutrino Observatory består af 5160 af lys-sensorer, som er frosset inde to kilometer nede i isen - i mørket langt fra overfladen. Her måler de det svage lys fra de spøgelsesagtige neutrinoer. Signalerne fra alle sensorerne samles i en enkelt bygning, hvorfra data behandles og sendes via satellit til forskere over hele verden. (Credit: Morten Medici)

Efter analyser af mange tusinder neutrinoer i IceCube Neutrino Observatory på Sydpolen kan forskerne fra blandt andet Niels Bohr Institutet nu slå fast, at der ikke findes bevis for, at der eksisterer sterile neutrinoer. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Physical Review Letters.

Læs mere >>
Read more >>

Skånsom kræftbehandling med nanopartikler virker

Kræftbehandling baseret på bittesmå nanopartikler, som sprøjtes direkte ind i kræftknuden virker, og kan ødelægge kræften indefra.

På tegningen ses en mus med en kræftsvulst på bagbenet. Nanopartiklerne sprøjtes direkte ind i kræftsvulsten, som derefter belyses med nær-infrarødt laserlys. Nær-infrarødt laserlys trænger fint igennem væv og giver ingen brandskader. (Credit: Kamilla Nørregaard, Panum Inst.)

Forskere fra Niels Bohr Institutet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har udviklet en metode, som dræber kræftceller ved hjælp af nanopartikler og laserlys. Behandlingen er afprøvet på mus og viser, at kræftknuderne beskadiges betydeligt. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Scientific Reports.

Læs mere >>
Read more >>

Optisk magnetfeltsmåler kan opfange signaler fra nervesystemet

Menneskekroppen bliver styret af elektriske impulser i f.eks. hjernen, hjertet, og nervesystemet. Disse elektriske signaler skaber bittesmå magnetfelter, som læger vil kunne udnytte til at diagnosticere forskellige sygdomme, for eksempel hjernesygdomme eller hjerteproblemer hos små fostre.

Kasper Jensen, adjunkt. Eksperimenterne er udført i forskningsgruppen Quantops kvanteoptiske laboratorier på Niels Bohr Institutet. (Foto: Ola Jakup Joensen)

Det er nu lykkedes forskere fra Niels Bohr Institutet at udvikle en metode til ekstremt præcise målinger af sådanne ultrasmå magnetfelter med en optisk magnetfeltsmåler. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Scientific Reports.

Læs mere >>
Read more >>

Nobelprismodtager Ben Mottelson fylder 90 år

Ben Mottelson fik sammen med Aage Bohr Nobelprisen i Fysik i 1975 for deres arbejde med beskrivelsen af atomkernens struktur. 9. juli fylder Ben Mottelson 90 år, og selvom han officielt gik på pension i 1994 kommer han stadig dagligt på Niels Bohr Institutet, hvor han aktivt følger med i forskningen.

Nobelprismodtager Ben Mottelson fylder 90 år den 9. juli, 2016

Ben Mottelson fik sammen med Aage Bohr Nobelprisen i Fysik i 1975 for deres arbejde med beskrivelsen af atomkernens struktur. 9. juli fylder Ben Mottelson 90 år, og selvom han officielt gik på pension i 1994 kommer han stadig dagligt på Niels Bohr Institutet, hvor han aktivt følger med i forskningen.

Ben Mottelson er i det hele taget en aktiv mand. Han cykler på arbejde, og trapperne op til kontoret på 1. sal tager han i rask tempo. ”Bliver han virkelig 90”, udbryder folk spontant, når de møder ham på gangene, hvor han færdes hjemmevant efter at have arbejder på instituttet i mere end 65 år.

Læs mere >>
Read more >>

Bakterier undgår aldersdefekter ved kollektiv adfærd

Med alderen opstår der flere og flere defekter i de fleste organismer. Forskere fra blandt andet Niels Bohr Institutet har opdaget, at mikroorganismer som bakterier kan holde en koloni ung ved at praktisere en fælles strategi for formering. Det samme kan gøre sig gældende for f.eks. stamceller i mennesker. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Cell Systems.

Ala Trusina arbejder i laboratoriet, hvor hun studerer celledeling i bakteriekolonier og i stamceller. (Foto: Ola Jakup Joensen)

Mikroorganismer som bakterier formerer sig ved at vokse og dele sig i to nye bakterier. Jo ældre bakterierne er, jo flere defekter har de ophobet. Når bakterierne deler sig, ser de to nye bakterier ens ud, men spørgsmålet er, om defekterne fordeler sig ligeligt mellem de to nye individer?

Læs mere >>
Read more >>

Nye opslag på Forskerportalen

Juli måned har indtil videre budt på offentliggørelse af en række opslag fra råd og fonde med frist i efteråret. Der er store ændringer i opslagene fra nogle af de vigtigste bidragydere til SCIENCE nemlig Det Frie Forskningsråd og Carlsbergfondet. Derudover har Åge V. Jensen Naturfond som noget nyt besluttet sig for at udbyde midler til forskning i natur og miljø i åbent opslag. Endelig er der offentliggjort nye opslag fra GUDP, ERC Starting Grant og Offentlig ErhvervsPhD.

Læs mere >>

New Calls to be found on the Researcher Portal

July has already seen the publication of a range of new calls from councils and foundations with deadlines in the Autumn. There are some big changes to be aware of in some of the most important funding bodies for SCIENCE such as the Danish Council for Independent Research and the Carlsberg Foundation. In addition, Aage V. Jensens Nature Foundation has decided to fund research projects within the area of nature management with five pre-defined areas to be addressed. Finally, GUDP, ERC Starting Grant and the public Industrial PhD mechanism can now also be found on the Researcher Portal.

Read more >>

Postdoctoral position for 18 months available at the interface between physics and medicine at the Niels Bohr Institute

03. august 2016

Deadline: August 18, 2016 
A talented, highly motivated and creative scientist who will work in a devoted manner to investigate the plasmonic properties of metallic nanoparticles

Læs mere

PhD fellowship in quantum materials; semiconductor nanowire growth and characterization

02. august 2016

Deadline: August 31, 2016
The Center for Quantum Devices is looking to hire 1-2 PhD students to develop and investigate quantum materials based on semiconductor nanowires.

Læs mere

PhD position on nitrous oxide isotope measurements from ice cores at Centre for Ice and Climate

01. august 2016

Deadline: September 4th, 2016
The candidate will be part of the gas laboratory team that works on reconstructing past atmospheric conditions by extracting and analysing air bubbles from polar ice cores.

Læs mere

Associate Professor in Experimental Condensed Matter Physics

01. august 2016

Deadline: August 25, 2016
We seek strong candidates for the position of Associate Professor in experimental condensed matter physics with an emphasis on devices for quantum information.

Læs mere

Software Engineer, Center for Quantum Devices/Station Q Copenhagen, Niels Bohr Institute

01. august 2016

Deadline: September 15, 2016
The job offers a unique opportunity to work on the cutting edge of today’s technology, to enable tomorrow's quantum technologies. 

Læs mere

PhD fellow in Condensed Matter Theory at the Nano-Science Center

01. august 2016

Deadline: August 15, 2016
The successful applicant is expected to spend 12 months in total with one of our collaboration partners with the Chinese Academy of Sciences, Beijing, China.

Læs mere

Postdoctoral fellow in topological quantum information at the Center for Quantum Devices and Station Q

01. august 2016

Deadline: 15 September 2016
Research involves nanofabrication, low-temperature physics using a cryofree dilution refrigerator, rf signal generation and detection, rf electronics in general, programming, data...

Læs mere

Post-doctoral position in realizing superconducting multi-qubit devices to function as a small quantum computer at the Center for Quantum Devices and Station Q

01. august 2016

Deadline: September 15, 2016
The successful applicant, who should have a strong background in both physics and material science, and preferably in nanofabrication.

Læs mere

Electronics Engineers, Circuit Designers and FPGA Designers needed for studies of Quantum Devices, Quantum Circuits for Quantum Computing, Center for Quantum Devices (a DNRF Basic Research Center) and Microsoft Station Q Copenhagen

21. juni 2016

Deadline: August 15, 2016
The job offers a unique opportunity to work on the cutting edge of today’s technology, to enable tomorrow's quantum technologies.

Læs mere

Postdoctoral fellow in Creation, Detection, and Control of Majorana Modes in Semiconductor Nanowires and Networks, Center for Quantum Devices/Station Q

14. juni 2016

Deadline: August 31, 2016
The candidate should have a PhD in experimental physics or related disciplines. The postdoc’s duties will include research as well as teaching.

Læs mere

Postdoctoral fellow in Majorana device fabrication at the Center for Quantum Devices/Station Q Copenhagen

07. juni 2016

Deadline: August 15, 2016
The candidate should have a PhD in experimental physics or related disciplines, extensive experience in nanofabrication of electronic devices.

Læs mere

Blegdamsvej 17 - 2100 KBH Ø. - Telefon: 353-25340 - Email: joensen@nbi.dk