NBI Update 2015 - November nr. 1 (19/11) – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > NBI Update > 2015 > November nr. 1

19. november 2015

NBI Update 2015 - November nr. 1 (19/11)

19. november 2015 

KIF prisen 2015 tildeles professor Jens Hjorth

Kvinder i Fysik, KIF tildeler prisen 2015 til professor Jens Hjorth, leder af Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Kvinder i Fysik, KIF tildeler prisen 2015 til professor Jens Hjort, leder af Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet

Jens Hjorth tildeles prisen i katagorien ’Kvinde eller mand, som har gjort noget særligt for at synliggøre kvinder eller fremme kvinders muligheder indenfor fysik ved f.eks. mentorskab eller en politisk indsats’

KIF prisen gives til Jens Hjorth for to indsatsområder.

Det første område er Jens Hjorths konkrete arbejde med ligestilling som leder af Dark Cosmology Center.  Her har Jens Hjorth via en bevidst opmærksomhed på køn i rekrutteringsprocessen vist, at det er muligt at lave en forskningsgruppe i fysik hvor 40 procent af de videnskabeligt ansatte forskere er kvinder, samt at dette ikke har forringet det faglige niveau sammenlignet med grupper, der er domineret af mænd.

Læs mere >>
Read more >>
 

Anja Andersen modtager Dansk Fysisk Selskabs formidlingspris

Anja Andersen, lektor på Dark Cosmology Centre på Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, modtager Lysets Års formidlingspris af Dansk Fysisk Selskab. Prisen blev overrakt ved selskabets generalforsamling den 12.november på Aarhus Universitet.

Anja Andersen, lektor på Dark Cosmology Centre på Niels Bohr Institutet modtager Lysets Års formidlingspris af Dansk Fysisk Selskab

I anledning af, at UNESCO har udnævnt 2015 til Lysets År, uddeler den danske Nationalkommité for Lysets År i samarbejde med Dansk Fysisk Selskab en formidlingspris på 10.000 kr. til en forsker, der har formået at udbrede viden om lys indenfor fysik, kemi eller optik til en bredere offentlighed.

Blandt de indstillede er det klare valg faldet på lektor Anja Andersen fra Niels Bohr Institutet, der i en årrække har formidlet viden om fysik og astronomi bredt ud i samfundet.

Anja Andersen har samtidigt med sit arbejde som forsker og underviser i kosmologi gjort en meget stor indsats for at formidle sin viden om, hvordan lys fra verdensrummet har gjort os i stand til at forstå det nære og fjerne univers.

Læs mere >>
Read more >>

Fortiden viser hvordan bratte klimaskift påvirker hele kloden

Efterladenskaber fra klippegrævlinge i det sydvestlige Afrika blev brugt til at rekonstruere fortidens nedbørsforhold. Credit: Brian Chase.

Ny forskning viser, hvordan fortidens bratte klimaskift på den nordlige halvkugle forplantede sig globalt. Samspil mellem havets og atmosfærens varmetransport var afgørende for, at klimaændringerne slog igennem på den sydlige halvkugle på meget forskelligartede måder afslører forskningen, der er ledet af forskere på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Undersøgelsen giver viden om, hvordan kommende klimaændringer kan påvirke forskellige områder på Jorden i en tid, hvor den stigende mængde CO2 i atmosfæren giver global opvarmning og kan medføre bratte klimaændringer. Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige magasin, Nature Geoscience.

Læs mere >>
Read more >>

Swift satellitten finder gammaglimt nummer 1000

NASA satellitten, Swift har nu fundet sit gammaglimt nummer 1000. Siden satellittens opsendelse i 2004 har den revolutioneret forskningen i gammaglimt.

NASA satellitten, Swift

Gammaglimt er et af naturens mest spektakulære fænomener. Gammaglimt er meget energirige udbrud af gammastråling, som kommer fra verdensrummet cirka en gang om dagen.

Læs mere >>
Read more >>

Isen på Grønland indeholder næringsstoffer fra nedbør

Ny forskning viser, at iskappen på Grønland indeholder næringsstoffet fosfor, som er ført med atmosfæren ind over landet, hvor den er faldet ned med nedbøren. Undersøgelserne af iskerneboring gennem den kilometertykke iskappe viser, at der er forskel på mængden af fosfor i varme og kolde klimaperioder.

Støv fra Sahara blæser langt og er med til at bringe næringstoffet fosfor til regnskovene i sydamerika. Tilsvarende var der store storme under istiden, der bragte støv med fosfor hele vejen fra Kina til Grønland. Credit: Conceptual Image Lab, NASA/Goddard Space Flight Center

Den nye viden har betydning for, hvor store mængder næringsstoffer, der kan forventes at flyde ud i Polarhavet, når klimaet bliver varmere, og isen smelter og flyder ud i havet, hvor næringsstoffer giver grobund for øget algevækst. Resultaterne er publiceret i Journal of Geophysical Research.

Læs mere >>
Read more >>

Jes Jørgensen får Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje 2015

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab uddeler hvert år en sølvmedalje til en yngre dansk forsker for en fremragende grundvidenskabelig præstation.

Jes Jørgensen får Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje for hans forskning inden for processerne omkring dannelse af stjerner og planeter.

I 2015 går sølvmedaljen til lektor Jes K. Jørgensen fra Niels Bohr Institutet og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, for hans forskning inden for processerne omkring dannelse af stjerner og planeter.

Jes Kristian Jørgensens karriere er på mange måder enestående. Man hæfter sig særligt ved den usædvanligt store og brede internationale erfaring, som han meget tidligt i karrieren har erhvervet sig. Dette har siden udmøntet sig i betydelige internationale netværksaktiviteter, hvor han spiller en central rolle.

Læs mere >>
Read more >>

Pris i Sankt Petersborg til Lars Becker-Larsen for
’Den forunderlige kvanteverden’

Intet mindre end to priser har filminstruktøren Lars Becker-Larsen bragt med hjem fra Sankt Petersborg.

Her deltog hans seneste dokumentarfilm ’Den forunderlige kvanteverden’ i videnskabsfilmfestivalen World of Knowledge. Juryen tildelte filmen en af hovedpriserne i den internationale konkurrence som Best Director.

Desuden blev filmen også hædret af de naturfags-studerende fra Sankt Petersborgs Universitet med en Students Award. Det Danske Kulturinstituts leder Finn Andersen var tilstede, og vil senere markere filmen ved en visning på instituttet i Sankt Petersborg.

Læs mere her >>

Eppendorf Award for Young European Investigators

The Eppendorf Award for Young European Investigators was first established in 1995. It acknowledges outstanding contributions to biomedical research in Europe based on methods of molecular biology, including novel analytical concepts.

The Award is presented in partnership with the scientific journal Nature.

Prize money: 20,000 EUR

You can apply here for the Eppendorf Award for Young European Investigators from October 1 of each year onwards.

Funding-arrangementer på Forskerportalen /

Research Funding Events

https://intranet.ku.dk/research/applying-for-research-funding/Pages/default.aspx

Information meeting with the Lundbeck Foundation

Date: Monday, November 16, 2015, from 10:30 AM to 12:00 PM Location: Infosalen, Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, KUB Nord, Nørre Allé 49, 2200 KBH N

Read more here >>

Skolepraktik i efteråret 2015

I uge 46 har vi haft besøg af to hold skolepraktikanter på instituttet, tilsammen 65 videbegærlige unge mennesker, der er blevet holdt i stram snor af 4 af vores dygtige studerende. De har haft en spændende uge, lært en masse om fysik, og om nogle år ser vi forhåbentligt nogle af dem igen som nye studerende på Niels Bohr Institutet.

Skolepraktikanterne har bl.a. hørt forelæsninger af Morten Medici, Jørgen Beck Hansen, Anja Andersen, Simone Jakobsen, Steen Hansen, Holger Bech Nielsen, Kim Sneppen, Jørgen Peder Steffensen og Jan Thomsen. De har set Niels Bohrs kontor, været i Ungdoms Laboratoriet, blevet underholdt af den Naturvidenskabelige Legestue, blevet vist rundt på Niels Bohr Institutet og fortalt om stedets historie af Felicity og Finn fra Arkivet.

Vi har praktikophold to gange om året, om efteråret i uge 46 og om foråret i uge 5.

Postdoctoral fellow in superconducting qubits design and fabrication at the Center for Quantum Devices/Station Q

18. november 2015

Postdoctoral fellow in superconducting qubits design and fabrication at the Center for Quantum Devices/Station QDeadline: December 31, 2015 This project will extended recent work on realizing transmon-like qubits using proximitized semiconductor nanowires, with a goal of building multi-qubit circuits.

Læs mere

Postdoctoral positions available within biophysics of cancer cells

11. november 2015

Deadline: December 1st, 2015 The successful candidate will work in parallel on two related projects which deal with dynamics of cancer cells with particular attention to the biophysical aspects of tissue...

Læs mere

PhD position in Theoretical High Energy Physics

10. november 2015

Deadline: December 1, 2015 The position is associated to a Sapere Aude project entitled “Integrability and Beyond” directed by Charlotte Fløe Kristjansen.

Læs mere

Postdoc in Climate Physics at the Center for Ice and Climate

10. november 2015

Deadline: January 15, 2016 It is necessary for applicants to demonstrate experience in analyzing ice-core and ocean sediment-core records as well as analyzing Earth System Models.

Læs mere

Postdoctoral fellow in Creation, Detection, and Control of Majorana Modes in Semiconductor Nanowires and Networks

10. november 2015

Deadline: December 7, 2015 Research involves experimental design, nanoscale fabrication using state-of-the-art fabrication tools, radio-frequency measurement in a dilution refrigerator, data analysis...

Læs mere

PhD Project to implement quantum error correction in a semiconductor spin qubit system

27. oktober 2015

Deadline: December 31, 2015 Candidate should have strong background in physics at the master level with advanced coursework in quantum mechanics and condensed matter physics.

Læs mere

Leiden Observatory invites applications for approximately ten new PhD positions

19. oktober 2015

Deadline: December 1, 2015 The successful candidates must have a MSc degree (or equivalent) by the starting date. The positions are open to candidates from all countries.

Læs mere

Two Postdoc Positions at the eScience Group

16. oktober 2015

Deadline: December 1, 2015 We are seeking applicants with a degree in physics, computer/electrical engineering or computer science. C++ programming, FPGA design, data fitting....

Læs mere

Postdoctoral Position: Realization of quantum error correction in a semiconductor spin qubit system

13. oktober 2015

Deadline: December 1, 2015 The candidate should have a PhD in experimental physics or related disciplines, extensive experience in nanofabrication of electronic devices, and ideally, familiarity with...

Læs mere

Postdoctoral position in superconducting quantum circuits at Aalto University, Finland

06. oktober 2015

Deadline: November 30, 2015 A postdoctoral position in the field of superconducting quantum circuits is available in the KVANTTI group, Department of Applied Physics, Aalto University (Finland)

Læs mere

Postdoctoral Fellowship in Condensed Matter Theory

05. oktober 2015

Deadline: November 16, 2015 Applicants are expected to have strong research credentials in the field, and will have the opportunity to collaborate with the highly active condensed matter physics and quantum...

Læs mere

Hovedansvarlig instruktor til Kickstart Kursus på Niels Bohr Institutet

30. september 2015

Ansøgningsfrist: 22. november 2015 Som hovedansvarlig instruktor skal du planlægge selve undervisningsforløbet med en faglig konsulent, samt varetage den praktiske koordinering af opgaverne.

Læs mere

Independent fellowships at the Dark Cosmology Centre

28. september 2015

Dark FellowshipsDeadline: November 20, 2015 The DARK-Carlsberg Foundation Fellowships application round is now open, with flexible starting dates in 2016. Appointments are for 3 years with the possibility of...

Læs mere

Readvertisement - PhD fellow in quantum nanoelectronics at the Center for Quantum Devices

27. juli 2015

PhD fellow in quantum nanoelectronics at the Center for Quantum Devices Deadline: December 15, 2015 The PhD programme, in addition to the project work, comprises participation in courses or international PhD schools and some activity as teaching assistant.

Læs mere

Blegdamsvej 17 - 2100 KBH Ø. - Telefon: 353-25340 - Email: joensen@nbi.dk