NBI Update 2015 - Juli nr. 1 (2/7) – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

02. juli 2015

NBI Update 2015 - Juli nr. 1 (2/7)

2. juli 2015 

Lise Arleth er blevet udnævnt til professor i forskningsgruppen Neutron- og Røntgenspredning på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet

Lise Arleth udnævnt til professor i eksperimentel biofysik

Lise Arleth er blevet udnævnt til professor i forskningsgruppen Neutron- og Røntgenspredning på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet.

Neutron- og røntgenstråling bruges til at undersøge faste stoffers atomare struktur på nanometer-skala. Lise Arleth forsker i, hvordan biologiske molekyler ser ud. Især er hun interesseret i at undersøge proteiner i cellemembranerne for at forstå, hvordan de ser ud, bevæger sig og i det hele taget, hvordan de fungerer. Hun bruger faststoffysikkens metoder – især røntgen og neutronspredning til at undersøge biofysikkens strukturer og egenskaber.

Læs mere >>
Read more >>

Nanotråde kan blive fremtidens lysdioder

Lysdioder opbygget af nanotråde vil både bruge mindre energi og give bedre lys, viser nyeste forskning fra Niels Bohr Institutet. Forskerne har undersøgt nanotråde med røntgenstråle-mikroskopi, og med metoden kan de udpege præcist, hvordan nanotrådene skal konstrueres for at give de bedste egenskaber. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, ACS Nano.

Ph.d.-studerende Tomas Stankevic og professor Robert Feidenhans’l har undersøgt nanotrådene med røntgenstråle-mikroskopi.

Nanotråde er ganske små – cirka 12 mikrometer høje (1 mikrometer er en tusindedel millimeter) og 10-500 nanometer i diameter (1 nanometer er 1 tusindedel mikrometer).

Nanotråde til lysdioder eller LED-lys består af en indre kerne af gallium-nitrid (GaN), og yderst er der et lag af indium-gallium-nitrid (InGaN), der begge er halvledermaterialer.

Læs mere >>
Read more >>

Risiko for store havstigninger i Nordeuropa

Global opvarmning fører til, at iskapperne på land smelter og flyder ud i havet, som derfor stiger. Nye beregninger af forskere fra bl.a. Niels Bohr Institutet viser, at havniveauet i Nordeuropa kan stige mere end hidtil antaget.

Lemvig i Vestjylland har fået kystbeskyttelse i form af en buet betonmur, der snor sig på tværs af havnearealet. Højvandsmuren fungerer optimalt ved højvandstande på op til 2,10 meter, og den viste allerede sit værd under stormen i december, 2013. Når der ikke er stormvarsel, er murens skydeporte åbne og skaber et attraktivt område på havnen med promenade, bænke og samlingssteder. (Foto: Mads Krabbe).

Der er en betydelig risiko for, at havene omkring Skandinavien, England, Holland og Nordtyskland vil stige med op til omkring 1½ meter i dette århundrede. Resultaterne er publiceret i et særnummer af det videnskabelige tidsskrift, Climate Research.

Havstigninger er en betydelig trussel for verdens kystområder, men truslen er ikke lige stor overalt på Jorden - det afhænger af mange regionale faktorer.

Læs mere >>
Read more >>

Pól Martin Bendix får Sapere Aude bevilling

Lektor i biofysik på Niels Bohr Institutet, Pól Martin Bendix har fået en Sapere Aude bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsens særlige karriereprogram for forskningsledere. Bevillingen er på 7 millioner kroner.

Pól Martin Bendix har fået en Sapere Aude bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Bevillingen er på 7 millioner kroner.

Normalt siger man jo, at det er det indre, der tæller, og det ydre har mindre betydning! Men for Pól Martin Bendix’s forskning har det ydre også stor betydning. Han forsker i, at cellens form og overflade har afgørende betydning, når vores celler rammes af sygdomme – for eksempel dannes der ved influenza eller kræft specielle strukturer på celleoverfladen, som fremmer sygdomsudviklingen.

Pól Martin Bendix er født og opvokset på Færøerne, hvor han efter gymnasiet tog de første år af fysikstudiet. Derefter flyttede han til København, hvor han på Niels Bohr Institutet blev først kandidat i fysik og derefter ph.d. i biofysik. Undervejs i ph.d.-studiet og som postdoc har han arbejdet på både Harvard og Stanford universiteter.

Læs mere >>
Read more >>

VIP-rekruttering

Processen ”shortlisting” tages i brug ved VIP-rekrutteringer på SCIENCE 1/8 2015

I Medarbejderguiden finder du grundig introduktion til alle dele af VIP rekrutterings- og ansættelsesprocessen vejledninger og links til lovgivning samt beskrivelse af de administrative processer.

Læs mere her >>

Aksel Walløe genvalgt som kasserer i IUGG

Meteorolog Aksel Walløe Hansen, der blev udnævnt til viceinstitutleder for undervisning og kommunikation på Niels Bohr Institutet i 2010, blev genvalgt som kasserer i IUGG, men stopper på NBI i efteråret.

Aksel Walløe blev genvalgt som kasserer i IUGG, men stopper på NBI i efteråret 2015.

I disse dage befinder han sig på den årlige IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics) generalforsamling i Prag sammen med ca. 4500 andre deltagere fra alle discipliner indenfor geofysik/geodæsi, hvor man mødes med henblik på at fortælle om sin forskning, og knytte tættere bånd til kollegaer verden rundt.

Læs mere >>

HR Arbejdsmiljø og Samarbejde
Nyhedsbrev Nr. 242 & 243, Uge 27 2015, årgang 17

PhD fellow in Polymer Physics Project on Photo-deformable Block Copolymer Films

Deadline: August 20, 2015
The optimal candidate should have a strong background in materials sciences with an open and curious mind towards cross disciplinary sciences.

Læs mere

PhD fellow in Silicon-germanium based spin qubits at the Center for Quantum Devices

PhD fellow in Silicon-germanium based spin qubits at the Center for Quantum DevicesDeadline: September 1, 2015
The candidate should have experience in an experimental physics laboratory and a bachelor, master, or undergraduate degree in physics. Previous experience in nanofabrication...

Læs mere

Coming to DARK with an external grant

Coming to DARK with an external grantThe Dark Cosmology Centre (DARK) supports researchers' applications to international and Danish public and private funding agencies. DARK has hosted several grant projects, individuals and research groups.

Læs mere

Blegdamsvej 17 - 2100 KBH Ø. - Telefon: 353-25340 - Email: joensen@nbi.dk