NBI Update 2015 - April nr. 1 (9/4) – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

09. april 2015

NBI Update 2015 - April nr. 1 (9/4)

9. april 2015 

Supersensitiv måling af magnetfelter i svingende atomer

I nervesystemet, i hjernen og alle vegne i den menneskelige krop findes der elektriske signaler, og i tilknytning er der bittesmå magnetfelter, som det kan være vigtigt at undersøge for lægevidenskaben.

Professor Eugene Polzik i det kvanteoptiske laboratorium, hvor forskergruppen har gennemført eksperimenter, der forbedrer målingerne af ultrasmå magnetfelter. For at få en præcis måling af ultrasmå magnetfelter har de udtænkt en måde til næsten at slippe udenom kvantefysikkens begrænsninger.

Supersensitive målinger af bittesmå elektro-magnetiske felter og kræfter er vigtige i forhold til forskning indenfor biologi og lægevidenskab, og forskningsgruppen har derfor samarbejde med lægerne på Det Sundheds-videnskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Forskere fra Niels Bohr Institutet har netop udviklet en metode, der vil kunne bruges til at opnå ekstremt præcise målinger af ultrasmå magnetfelter. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Nature Physics.

Læs mere >>
Read more >>

Election of representatives for the 'occupational health and safety organisation'

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til Instituttets Arbejdsmiljø Udvalg

Det er nu tid til valg af arbejdsmiljø-repræsentanter til Instituttets Arbejdsmiljø Udvalg: IAMU.

Vi indkalder hermed til valg af arbejdsmiljørepræsentanter MANDAG DEN 27. APRIL 2015

Læs mere / Read more >>

Mars har bælter af gletsjere bestående af frossent vand

Mars har tydelige iskapper på polerne, men Mars har også bælter af gletsjere på mellembreddegraderne både på den sydlige og nordlige halvkugle.

Mars har tydelige iskapper på polerne, men Mars har også bælter af gletsjere på mellem-breddegraderne - mellem de blå linjer, både på den sydlige og nordlige halvkugle.

Gletsjerne er dækket af et tykt lag støv, så de fremstår som jordoverflade, men radarmålinger viser, at der under støvet befinder sig gletsjere, som består af frossent vand. Nye undersøgelser har nu beregnet gletsjernes størrelse og dermed hvor meget vand, der er i gletsjerne. Det svarer til, at hele Mars kunne være dækket af mere end én meter is. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Geophysical Research Letter.

Flere satellitter kredser om Mars, og på satellitbillederne har forskerne kunnet se, at der lå en form for gletsjere lige under overfladen.

Læs mere >>
Read more >>

http://www.nbi.ku.dk/formularer/cake_party_2015/

Smid tøjet - og hjælp folk i nød!

Ryd op i klædeskabet, og vær med i Danmarks største tøjindsamling. Vi forvandler genbrugstøj til guld i vores butikker og bruger pengene til at hjælpe mennesker i nød.

Namiko Mitarai får prestigefuld japansk eliteforskerpris

Namiko Mitarai, der er lektor og forsker i biofysik i forskningsgruppen Biokompleksitet på Niels Bohr Institutet, er blevet tildelt den prestigefulde japanske eliteforskerpris, The Young Scientists’ Prize in the Commendation for Science and Technology. Prisen gives til unge forskere, der har lavet banebrydende eller original forskning, og som har fremragende forskeregenskaber.

  

Namiko Mitarai, der er lektor og forsker i biofysik i forskningsgruppen Biokompleksitet på Niels Bohr Institutet, er blevet tildelt den prestigefulde japanske eliteforskerpris, The Young Scientists’ Prize in the Commendation for Science and Technology.

Læs mere >>
Read  more >>

Nye film på hjemmesiden

Kvantefotonik

Kvantefotonik Kvantefotonik Gruppen forsker i den fundamentale vekselvirkning mellem lys og stof. Dette kan danne grundlag for helt ny teknologi, kvanteknologien, der udnytter de sære naturlove.

Se filmen >>

Quantum Photonics

Quantum PhotonicsWe research the fundamental interaction between light and matter. This may lead to completely new technology, quantum technology, which exploits the peculiar quantum phenomena found in the microscopic world.

View film >>

ESS – the world’s most powerful neutron source for research

The ESS, European Spallation Source is a new European super-research facility that will be located in Sweden, while the data management centre will be located in Copenhagen.

View film >>

Iskerneforskning får 25 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden

Professor Dorthe Dahl-Jensen, der leder Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet har fået en bevilling på 25 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til et nyt stort forskningsprojekt i Grønland.

Professor Dorthe Dahl-Jensen, der leder Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet har fået en bevilling på 25 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til et nyt stort forskningsprojekt i Grønland.

Projektet går ud på at bore en 2½ kilometer dyb iskerne gennem den store hurtigtflydende del af indlandsisen i Nordøstgrønland og få ny viden om, hvordan og hvor hurtigt isen bevæger sig. Den viden vil kunne forbedre prognoserne for fremtidens havstigning.

Klimaet bliver varmere, og havniveauet vil stige i fremtiden. Havniveauet vil primært stige, når de store iskapper på land smelter og smeltevandet flyder ud i havene, men hvor meget og hvor hurtigt?

Læs mere >>
Read more >>

Smid tøjet - og hjælp folk i nød!

Ryd op i klædeskabet, og vær med i Danmarks største tøjindsamling. Vi forvandler genbrugstøj til guld i vores butikker og bruger pengene til at hjælpe mennesker i nød.

Observator, mag.scient. Julie Marie Vinter Hansens rejselegat

Målgruppe: Videregående studerende og yngre kandidater inden for fagene ASTRONOMI, MATEMATIK OG FYSIK. Under lige kvalifikationer har kvinder fortrinsret fremfor mænd, og fagene prioriteres i nævnte rækkefølge. Ansøgere forudsættes normalt at have afsluttet en bacheloruddannelse eller anden tilsvarende uddannelse.

Støtte: Til studierejser i portioner ikke under kr. 5.000. Der ydes ikke støtte til studierejser, hvis eneste formål er at deltage i kongresser, symposier o.l.

Ansøgning: I 3 eksemplarer, indeholdende oplysninger om uddannelse, videnskabelige kvalifikationer, cpr-nummer, adresse, e-mail adr., samt studierejsens formål, varighed og budget.

Ansøgningen stiles til legatets bestyrelse og sendes til sekretær Marianne Bentsen, Niels Bohr Institutet, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K.

Ansøgningsfrist: 10.05.2015.

Assistant Professor in Theoretical Astrophysics at the Niels Bohr International Academy

27. marts 2015

Deadline: April 15, 2015
The candidate will have the opportunity to guide more junior fellows, teach courses at various levels, participate in outreach activities, and organize international meetings.

Læs mere

Two fully funded PhD positions at the Ice and Climate group

27. marts 2015

Two fully funded PhD positions at the Ice and Climate groupDeadline: May 1st, 2015
The positions can only be applied for by non-Danish citizens. We are seeking candidates with a strong background in mathematics or dynamical systems.

Læs mere

PhD position available at the Dark Cosmology Centre

20. marts 2015

PhD position available at the Dark Cosmology CentreDeadline: May 1, 2015
A PhD scholarship in extragalactic astrophysics are available at the Dark Cosmology Centre (DARK) commencing 1 September 2015 or as soon as possible thereafter.

Læs mere

Post Doc in Models of Microbial Cheese Ecology at the Center for Models of Life

19. marts 2015

Post Doc in Models of Microbial Cheese Ecology at the Center for Models of LifeDeadline: May 1st, 2015
The project also opens up for more general modelling of microbial ecologies, as it will be part of the activity in the Center for Model of Life.

Læs mere

Postdoctoral Fellowships in Experimental Condensed Matter Physics, Topological Quantum Computing

19. marts 2015

Postdoctoral Fellowships in Experimental Condensed Matter Physics, Topological Quantum ComputingDeadline: June 1st, 2015
Nanofabrication, millikelvin measurement microwave electronics, software and hardware development for data acquisition and analysis, and writing and publishing results.

Læs mere

PhD fellowships in Condensed Matter Theory and Quantum Information Theory

13. marts 2015

PhD fellowships in Condensed Matter Theory and Quantum Information TheoryDeadline: May 1st, 2015
Our groups work on a variety of topics in both modern condensed matter physics and mathematical aspects of quantum information theory. 

Læs mere

PhD scholarship in X-ray Characterisation of Nano Particles

13. marts 2015

PhD scholarship in X-ray Characterisation of Nano ParticlesDeadline: April 15, 2015
The project involves a collaborations with iNANO, Institute of Chemistry, Aarhus University, Danish Technological Institute, Haldor Topsøe, Amager Resurse Center & NBI.

Læs mere

3 Postdoc positions available in new interdisciplinary center for the interface of physics and stem cell biology: StemPhys

09. marts 2015

3 Postdoc positions available in new interdisciplinary center for the interface of physics and stem cell biology: StemPhysDeadline: April 1, 2015
3 Postdoc positions at the interface of physics and stem cell biology are offered at StemPhys at the Niels Bohr Institute from April 15th 2015. 

Læs mere

PhD fellowships in Experimental Condensed Matter Physics, Topological Quantum Computing

05. marts 2015

Deadline: April 15, 2015
1-2 PhD Students to be part of a team of theorists and experimentalists focusing on the braiding of majorana modes in superconductor-semiconductor nanowires.

Læs mere

Blegdamsvej 17 - 2100 KBH Ø. - Telefon: 353-25340 - Email: joensen@nbi.dk