NBI Update - Marts nr. 1 (6/3) – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

06. marts 2014

NBI Update - Marts nr. 1 (6/3)

6. marts 2014 

Ultrasensitiv måling af radiobølger med laser

Radiobølger indgår i mange målinger og funktioner som f.eks. kommunikation med mobiltelefoner, MR-scanninger, videnskabelige eksperimenter og kosmiske observationer. Men 'støj' i selve måleudstyrets detektor giver en begrænsning i, hvor følsomme og nøjagtige målingerne kan blive. Nu har forskere på Niels Bohr Institutet udviklet en ny metode, hvor man ved hjælp af laserlys undgår støj og derfor kan opnå ekstremt præcise målinger. Resultaterne er publiceret i det ansete videnskabelige tidsskrift, Nature.

Eksperimenterne er udført her i de kvanteoptiske laboratorier på Niels Bohr Institutet. Forskningsgruppen består af forskningsadjunkt Albert Schliesser ph.d.-studerende Tolga Bagci og Anders Simonsen samt professor Eugene Polzik.

'Støj' i et måleudstyrs detektor er først og fremmest varme, der får atomer og elektroner til at bevæge sig hurtigt, så målingerne bliver upræcise. Den sædvanlige metode til at begrænse støj i måleudstyrets detektor er derfor ved at køle den ned til 5-10 Kelvingrader, hvilket svarer til ca. minus 265 grader C. Det er dyrt, men stadigvæk kan forskerne ikke måle de svageste signaler.

Læs mere >>
Read more >>

Stjernestrøm i Andromeda-satellitgalakse viser kosmisk sammenstød

Andromedagalaksen er omgivet af en sværm af små satellitgalakser. Forskere fra bl.a. Niels Bohr Institutet har observeret en strøm af stjerner i en af Andromeda galaksens ydre satellitgalakser, en dværggalakse kaldet Andromeda II. Stjernestrømmens bevægelser viser, at det man observerer, er en sammensmeltning af to dværggalakser. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Nature.

Andromedagalaksen er en stor spiralgalakse ligesom vores galakse, Mælkevejen. Den ligger omkring 2,3 mio. lysår væk, og kan ses med det blotte øje.

Galakserne i det tidlige univers startede med at være små, og astronomernes teori er, at babygalakserne gradvist voksede sig større og mere massive ved hele tiden at støde sammen med nabogalakser og danne nye, større galakser. På grund af tyngdekraften tiltrækker store, massive galakser hele tiden mindre galakser, og med tiden smelter de sammen og gradvist vokser de store galakser sig endnu større.

Men det er ikke alle smågalakserne, der bliver 'spist' af de store galakser. Nogle af dem bliver liggende i en bane omkring den store galakse. Den største galakse i vores kosmiske nabolag er Andromedagalaksen, som ligger omkring 2,3 mio. lysår væk. Ligesom vores egen galakse, Mælkevejen er Andromeda en stor spiralgalakse.

Læs mere >>
Read more >>

Niels Bohr - danskeren, der forandrede verden

Dokumentarprogram om Niels Bohr og hans liv og forskning
Den danske fysiker og nobelprismodtager, Niels Bohr er en af verdens mest berømte videnskabsmænd. Niels Bohr tænkte anderledes og turde tro på dét, som andre forkastede som umuligt. Hans videnskabelige teorier, som atommodellen, brød rammerne i sådan en grad, at selv hans tids største tænkere, som eksempelvis Einstein, tvivlede på dem.

Referat fra samarbejdsudvalget

Se referat af møde i NBIs samarbejdsudvalg den 11. december 2013 her >>

Please let me know if you wish to participate at miak@nbi.ku.dk

Observator, mag.scient. Julie Marie Vinter Hansens rejselegat

Målgruppe: Videregående studerende og yngre kandidater inden for fagene ASTRONOMI, MATEMATIK OG FYSIK. Under lige kvalifikationer har kvinder fortrinsret fremfor mænd, og fagene prioriteres i nævnte rækkefølge. Ansøgere forudsættes normalt at have afsluttet en bacheloruddannelse eller anden tilsvarende uddannelse.

Støtte: Til studierejser i portioner ikke under kr. 5.000. Der ydes ikke støtte til studierejser, hvis eneste formål er at deltage i kongresser, symposier o.l.

Ansøgning: I 3 eksemplarer, indeholdende oplysninger om uddannelse, videnskabelige kvalifikationer, cpr-nummer, adresse, e-mail adr., samt studierejsens formål, varighed og budget.

Ansøgningen stiles til legatets bestyrelse og sendes til sekretær Marianne Bentsen, Niels Bohr Institutet, Rockefeller Komplekset, Juliane Maries Vej 30, 2100 København Ø.

Ansøgningsfrist: 20.05.2014.

Postdoc Position in Experimental Quantum Optics

Deadline: March 7, 2014
The project centers on quantum noise measurement on atoms trapped around a nanofiber. The position is subject to the availability of grant funding.

Read more

PhD scholarship in data-management

PhD scholarship in data-managementDeadline: March 15, 2014
One scholarship for a PhD project is available within the field of data-management, with a special focus on managing data from multimodal imaging in material-science.

Read more

Coming to DARK with an external grant

Coming to DARK with an external grantThe Dark Cosmology Centre (DARK) supports researchers' applications to international and Danish public and private funding agencies. DARK has hosted several grant projects, individuals and research groups.

Read more

Blegdamsvej 17 - 2100 KBH Ø. - Telefon: 353-25340 - Email: joensen@nbi.dk