NBI Update - November nr. 1 (7/11) – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > NBI Update > 2013 > November nr. 1

07. november 2013

NBI Update - November nr. 1 (7/11)

7. november 2013 

Fabiola Gianotti tildeles Niels Bohr Institutets Æresmedalje

LHC-acceleratoren kører på 'woman power', forlyder det på CERN. En af de helt store kvindelige topforskere er partikelfysiker Fabiola Gianotti, der i fire år har været videnskabelig leder af en af de to store internationale forskningsgrupper, som den 4. juli 2012 var ansvarlig for at påvise Higgs'en i ATLAS-eksperimentet. Fabiola Gianotti tildeles Niels Bohr Institutets Æresmedalje 2013.

Fabiola Gianotti fik overrakt Niels Bohr Institutets Æresmedalje af institutleder Robert Feidenhans'l ved et arrangement på Niels Bohr Institutet.

"Fabiola Gianotti modtager Niels Bohr Institutets Æresmedalje for hendes centrale rolle i opdagelsen af Higgs bosonen med ATLAS eksperimentet på CERN's LHC accelerator. Som overordnet leder har hun haft ansvaret for eksperimenterne på alle niveauer, og den åbenbare succes, der foreløbigt har kulmineret med opdagelsen af Higgs'en har afgørende skyldtes hendes fremragende dygtighed", udtaler Robert Feidenhans'l, leder af Niels Bohr Institutet.

Læs mere >>
Read more >>

 

Darach Watson får Lundbeckfondens forskerpris

Darach Watson tildeles Lundbeckfondens Yngre Forskerpris for sin fremragende og innovative forskning i astrofysik, hvor han blandt andet har udviklet en helt ny banebrydende metode til at måle langdistance-afstande i kosmos ved hjælp af lyset fra fjerne kvasarer. Metoden blev udvalgt af Physics World til at være et af årets vigtigste gennembrud i verden indenfor fysik.

Darach Watson tildeles Lundbeckfondens Yngre
Forskerpris for sin fremragende og innovative forskning i astrofysik.

Darach Watson er fra Irland og har sin ph.d.-grad fra University College i Dublin. Han kom til Danmark i 2003, og har siden 2005 været ansat på Dark Cosmology Centre på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet. Han er førende ekspert indenfor røntgen-astronomi og har spillet en central rolle i den betydningsfulde udvikling indenfor forskningen af supernovaer (eksploderende kæmpestjerner) og gammaglimt (voldsomme udbrud af gammastråling).

"Hans forskningsstil er original og opfindsom, og ved at kombinere forskellige teknikker og idéer, skaber han helt ny viden", fortæller Jens Hjorth, professor og leder af Danmarks Grundforskningsfonds Dark Cosmology Centre på Niels Bohr Institutet.

Læs mere >>
Read more >>

12. november 2013

Bohrs atommodel og nuklearmedicinen

Et fagligt symposium i anledning af 100-året for Bohrs atommodel. I regi af:

  • Dansk Selskab for Medicinsk Fysik
  • Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
  • DTU, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet
  • Rigshospitalet, Region Hovedstaden. Mødet er et RH-kollokvium

Symposiet foregår i Auditorium 1 på Rigshospitalet, tirsdag den 12. november 2013, kl. 10-16. Alle er velkomne, deltagelse er gratis, og der serveres frokost. Tilmelding er nødvendig; send blot en mail med navn til: tilmelding@dsmf.org

Se programmet her >>


<< Conference Registration here >>

Gratis adgang til

Louisiana Museum of Modern Art

Den 12. november 2013 er der gratis adgang til Arktis udstillingen for alle ansatte på Niels Bohr Institutet. Vi har også 40 fribilletter til Jørgen Peder Steffensen foredrag, kl. 20.

Der er 40 billetter, og foregår efter først til mølle.

Udfyld formularen nederst på siden

Tilmeldingsfrist: 8. november kl. 24:00

HR Arbejdsmiljø og Samarbejde

Førstehjælpskursus for dig, der skal på ekspedition i øde egne

  • 13. januar 2014 kl. 9.00 - 15.00
  • 14. januar 2014 kl. 9.00 - 15.00
  • 15. januar 2014 kl. 9.00 - 15.00

Læs mere >>

13. november 2013 kl. 9-12

Kursus i elementær brandslukning

Kursets formål er at ruste deltagerne til at kunne handle hensigtsmæssigt i tilfælde af brand. Kurset har fokus på brandbekæmpelse og brandslukningsmidlers anvendelse i praksis.

Det er Frederiksberg Brandvæsen, der står for undervisningen, og kurset består af 1,5 times teori samt 1,5 times praksis.

13. november 2013 kl. 9-12 NBI Blegdamsvej 17

Tilmeldingsfrist: Fredag 8. november til Henriette Lerche: hlerche@nbi.ku.dk

In English here >>

 

1 nye medarbejder i administrationen

Ulla Johansen
Cand.mag. Ulla Johansen er ansat som projektøkonom i budgetteamet på Niels Bohr Institutet den 1. november 2013.

Hendes primære opgaver bliver budget og regnskab på de eksterne projekter for forskningsgrupperne Ultrakolde atomer og kvanteoptik samt Røntgen og Neutron Science.

Ulla har tidligere haft lignende stillinger på DTU og CBS.

Forarbejder til Niels Bohr Bygningen påbegyndes

Delvise afspærringer af P-plads ved Jagtvej på Nørre Campus
I uge 44 til 49 (28. oktober 2013 til 6. december 2013) skal der udføres forklassificeringsboringer på P-pladsområdet syd for August Krogh Bygningen.

Dette medfører, at dele af P-pladsen vil blive afspærret dagligt, startende fra fredag d. 25. oktober 2013. Afspærringerne vil ændres fra dag til dag, som følge af boreentreprenørens fremdrift, og vil omfatte hele P-plads arealet. Brugerne bedes respektere disse afspærringer.

Læs mere >>

Research Scientist for the Center for Quantum Devices

Deadline: December 15, 2013.
The work of this Research Scientist position involves research and development of control and signal acquisition electronics for semiconductor-based quantum information...

Read more

Postdoctoral position in semiconductor spin qubits at the Center for Quantum Devices (QDev)

Deadline: December 20, 2013
The Center for Quantum Devices at the Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, has an open postdoctoral position in semiconductor spin qubits.

Read more

Post.Doc. Position in Exoplanet Research at the Niels Bohr Institute

Deadline: December 1, 2013
A specially-funded 2 years postdoctoral position in exoplanet research with particular emphasis on microlensing search projects with the global SONG

Read more

2 PhD Scholarships in experimental studies of coupled multi-electron spin qubits in GaAs

Deadline: December 20, 2013
The Center for Quantum Devices announces the opening of two PhD positions coupled multi-electron spin qubits in GaAs and other heterostructured semiconductors.

Read more

Postdoctoral position theoretical condensed matter physics at the Niels Bohr Institute

Deadline: December 15, 2013
The Center for Quantum Devices at the Niels Bohr Institute has an open postdoctoral position theoretical condensed matter physics.

Read more

DARK Fellowships

Dark FellowshipsDeadline: December 1st, 2013
DARK Fellowships are now available, with flexible starting dates in 2014. Appointments are for 2 years with the possibility of extension.

Read more

Blegdamsvej 17 - 2100 KBH Ø. - Telefon: 353-25340 - Email: joensen@nbi.dk