NBI Update - August nr. 1 - 15/8-2013 – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

15. august 2013

NBI Update - August nr. 1 - 15/8-2013

15. august 2013 

Kvasar observeret i 6 separate lys-gengivelser

Kvasarer er aktive sorte huller – primært fra det tidlige univers. Med en særlig metode, hvor man observerer lys, der på grund af tyngdekraften er blevet afbøjet på dets vej gennem universet, har en gruppe fysikstuderende fra Niels Bohr Institutet observeret en kvasar, hvis lys er afbøjet og gengivet i seks separate billeder.

Når aktive sorte huller opsluger stoffer, opvarmes de enorme gasskyer rundt om og lyser op med en ufattelig kraftig lysudstråling, der er stærkere end lyset fra 1000 galakser. (Kunstnerisk gengivelse)

En gruppe 3. års astrofysikstuderende på Niels Bohr Institutet skulle på en uges kursus og observere på det Nordiske Optiske Teleskop, NOT på La Palma i Spanien. Fire af de studerende ville lave et projekt sammen, og de fandt en ny, spændende observation, som den norske astronom Håkon Dahle havde registreret, men endnu ikke havde studeret yderligere.

Læs mere >>
Read more >>

Eksperimenterne foregår ved ultralave temperaturer tæt på det absolutte nulpunkt, som er minus 273 grader C.

Kvantekommunikation styres med resonans i 'kunstige atomer'

Forskere fra Niels Bohr Institutet har sammen med kolleger i USA og Australien udviklet en metode til at kontrollere kvante-bits til elektronisk kvantekommunikation i en serie af kvantepunkter, der fungerer som kunstige atomer i faste stoffer.

I en almindelig computer er informationerne opbygget af bits, som består af 0- og 1-taller. I en kvantecomputer kan informationerne være opbygget af elektroner, som i deres spin-position vender enten op eller ned, og det udgør dermed 0- og 1-tallerne.

I kvanteverdenen kan 0- og 1-stadierne eksistere samtidigt, hvilket tillader en slags parallel databehandling, som betyder, at store mængder af databeregninger kan udføres af maskinen samtidigt.

Læs mere >>
Read more >>

Mekanisk værksted er nu samlet på et sted

Efter at DTU-Space er flyttet fra det fælles mekaniske værksted i "Hestestalden" bag Rockefeller (RF), har det været muligt at samle de funktioner, som værkstedet tidligere havde liggende i kælderen under RF.

Det har givet en langt bedre indretning, da næsten alt nu er samlet i een bygning. Rokaden har også givet plads til, at Is og Klima's boreudstyr kunne flyttes bort fra gangen og ind i de fraflyttede rum.

Se flere billeder fra værkstedet i højreboksen øverst på siden >>

 

Bo Jeppe Madsen

Velkommen til nye medarbejdere på elektronikværkstedet

Elektronikfagtekniker praktikant

Bo Jeppe Madsen startede på NBI 1/6-2013. Jeppe skal efter planen være her i 3,5 år afbrudt af skoleophold.

Elektronik udviklings ingeniør

2/9-2013 starter Jan Oechsle som elektronik ingeniør. Jan kommer med 18 års bred erfaring med udvikling af elektronik fra bl.a. Amminex A/S og Unisense A/S.

REDUCTION IN EAN NUMBERS

EAN-numbers are electronic addresses for invoices, and the Niels Bohr Institute's EAN-numbers have been reduced from four to two.

The current EAN-numbers 5798000422452 og 5790000279272 continue.

Read more >>


<< Læs mere >>

HR Arbejdsmiljø og Samarbejde

Nyhedsbrev Nr. 215, Uge 27 2013, årgang 15

Læs om Arbejdsmiljøkonference for Universiteterne, Arbejdsmiljøuddannelsen for våde områder og DHL Stafetten 2013, tilmeldingen er åben >>

Post Doc. in Theoretical Quantum Optics

Deadline: September 9, 2013
The position can be in any area quantum optics fitting with the group activities and candidates are encouraged to submit their own proposals for possible projects.

Read more

Co-financed Ph.D. position in Theoretical Quantum Optics

Deadline: August 25, 2013
The Ph.D. project will focus on generating interactions between individual photons mediated by atomic systems and on exploiting these for quantum information processing

Read more

Two Ph.D. Fellowships in Membrane Biophysics

Deadline: September 8, 2013
Two Ph.D. Fellowships concerned with the influence of voltage on the physical behavior of lipid membranes and the thermodynamics of nerves.

Read more

Ph.D. position in theoretical condensed matter physics

Deadline: October 1, 2013
The project will be funded in part by a Lundbeckfond fellowship for research in unconventional superconductivity, and in part by NBI.

Read more

PhD Scholarship in Quantum Devices

Deadline: September 10, 2013
The Centre for Quantum Devices announces the opening of one PhD position in quantum transport experiments with focus on carbon nanotube based devices.

Read more

PhD scholarship in modeling spreading of mutating diseases at Centre for Models of Life

Deadline: September 1, 2013
The Centre for Models of Life at the Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, announces the opening of a PhD position in modeling spreading of mutating diseases.

Read more

2 PhD Scholarships in experimental semiconductor-based quantum information processing

Deadline: September 6, 2013
Research involves experimental design, fabrication of submicron devices and associated electronics, radio-frequency measurement in a dilution refrigerator...

Read more

PhD position in condensed matter theory

Deadline: August 15th, 2013
The Candidate should have a relevant degree in physics or a related field, but does not need to have finalized the studies at the time of the application.

Read more

Co-financed PhD Scholarship in theoretical high energy physics

Deadline: August 15th, 2013.
The successful candidate must hold a master degree in theoretical physics and preferably have a good knowledge of gravity, string theory and quantum field theory.

Read more

Co-financed PhD Scholarship in the Center for Models of Life at the Niels Bohr Institute

Deadline: September 1, 2013
We announce a PhD position in the center for models of life. The candidate is invited to propose or select a project within our current research

Read more

Co-financed PhD scholarship in physics of complex systems at the Niels Bohr Institute

Deadline: August 23, 2013
Researchers with a background in physics, mathematics, computer science or Earth sciences are encouraged to apply. Partly financed by the VILLUM FOUNDATION.

Read more

1 Postdoctoral position in semiconductor spin qubits at the Center for Quantum Devices (QDev)

Deadline: September 6, 2013
Experimental design, fabrication of submicron devices and associated electronics, radio-frequency measurement in a dilution refrigerator, data analysis, and scienfic writing.

Read more

2 PhD Scholarships in experimental semiconductor-based quantum information processing

Deadline: September 6, 2013
The Center for Quantum Devices announces the opening of two PhD positions in coupled multi-electron spin qubits in GaAs and other heterostructured semiconductors.

Read more

Post doc position in Theoretical Condensed Matter Physics

Deadline: September 1, 2013.
The position is aimed at theoretical studies of high-Tc superconducting systems including both cuprates and iron-based superconductors.

Read more

Blegdamsvej 17 - 2100 KBH Ø. - Telefon: 353-25340 - Email: joensen@nbi.dk