NBI Update - Oktober nr. 1 – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > NBI Update > 2012 > Oktober nr. 1

11. oktober 2012

NBI Update - Oktober nr. 1

11. oktober 2012 

KULTURNAT 2012

Så er der dømt nedtælling til KULTURNAT 2012, og fredag den 12. oktober åbner NBI igen i år dørene for et væld af arrangementer, hvor vi håber på stor succes ligesom de foregående år. 

Billedet er fra sidste års kulturnat, hvor NBI
havde flere end 2000 besøgende.

Der er foredrag for enhver smag, lige fra Universets mindste byggeklodser til de største Galakser. Der er rundvisning på instituttet, og man kan besøge forskerne i laboratorierne i kælderen på Blegdamsvej, og stille spørgsmål om deres forskning. Se også Niels Bohrs arbejdsværelse, og hør historien bag, fortalt af Felicity fra Niels Bohr Arkivet, der viser rundt og fortæller.

For både små og store har vi underholdning med FYSIK-Legestuen, der demonstrerer sjove fysikeksperimenter. Og svarer man på nogle spørgsmål, så er der også mulighed for at få et Junior Astronom Diplom med hjem. Svarer man også på et bonus-spørgsmål, er man med i lodtrækningen om tre flotte plakater.

Kom og spørg NBIs partikelfyskere på CERN om verdens største fysikeksperiment, og oplev et virtuelt besøg med vores forskere i kontrolrummet på CERN. Is og Klima giver rundvisninger i deres iskernefryser, og fortæller om deres forskning på bl.a. Grønlands indlandsis. De udlodder som vanligt en pose Party-is fra Grønland. I Rumcaféen kan man købe kaffe og hjemmebagt kage for en 20'er.

Læs om sidste års kulturnat >> 

Mars-bilen Curiosity finder gammelt flodleje på Mars

Roveren Curiosity, som landede på Mars den 6. august, har fundet aflejringer dannet i Mars’ fortid af en livlig strøm af vand med en dybde mellem ankel- og hoftehøjde.

Det er en mængde store, afrundede småsten i sand-
stensaflejringer på bunden af Gale krateret, der viser,
at der i Mars's fortid har været en livlig strøm af vand.

Beviset for, at vandet engang har flydt livligt på roverens landingssted, er en mængde store, afrundede småsten i sandstensaflejringer på bunden af Gale krateret. Stenenes runde og glatte form viser, at de har været transporteret over betydelige afstande, og da de er alt for store til at blive flyttet af vinden, må transporten være sket i en strøm af vand.

Læs mere >> 
Read more >>

Udledning af metan kan spores tilbage til Romertiden

Udledninger af drivhusgassen metan til atmosfæren kan spores tusinder af år tilbage i den grønlandske indlandsis.

Rismarker er vådområder og bidrager med omkring
20 procent af metanudledningen til atmosfæren i
dag.

Med særlige analysemetoder har forskere fra bl.a. Niels Bohr Institutet opklaret, hvor meget metan, der kommer fra naturens kilder, og hvor meget, der skyldes menneskenes aktiviteter. Resultaterne går helt tilbage til Romertiden og frem til idag, hvor mere end halvdelen af udledningerne nu er menneskeskabte. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Nature.

Læs mere >>  
Read more >> 

Million-regn til NBI-forskere

Seks forskere på Niels Bohr Institutet, Kim Lefmann, Klaus Galsgaard, Uffe Gråe Jørgensen, Poul Henrik Damgaard, Jan W. Thomsen og Peter Lodahl har fået 3-årige bevillinger fra Styrelsen for Forskning og Innovation, FNU.

Læs mere >>
Read more >> 

Farvel til SIS og goddag til en helt ny kursusdatabase

I forbindelse med fusionen får vi nu en ny kursusdatabase for SCIENCE. Databasen har endnu intet navn og vil først være offentlig tilgængelig i foråret 2013, når kursusudbuddet for studieåret 2013-14 offentliggøres.

Læs mere >>  


<< Read more >>


Read more >> 


<< Conferences at Center for Physics, ASPEN >>


<< Read more about the programme at ESA website >>

Associate Professor in Submillimeter Astronomy

Deadline: December 2, 2012
The Niels Bohr Institute seeks a candidate with the ability and experience to exploit the upcoming Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Read more

DARK Fellowships

Dark FellowshipsDeadline: December 1st, 2012
Several DARK Fellowships are now available, with flexible starting dates in 2013. Appointments are for 2 years with the possibility of extension.

Read more

Postdoc position in physics of complex systems

Deadline: December 2, 2012.
The position involves basic research in fluid dynamics and the mechanics of solid materials. The position is financed by the VILLUM FOUNDATION.

Read more

POST DOC position in Experimental Particle Physics at the Discovery Center

Deadline: November 1, 2012
Activities in the NBI ATLAS group cover broad areas of the LHC physics opportunities, such as diboson couplings, Higgs physics, BSM searches and soft QCD processes.

Read more

Post Doc position in Theoretical Quantum optics

Deadline: October 18, 2012.
A Post Doc. position in theoretical quantum optics is available at the Niels Bohr Institute at the University of Copenhagen, Denmark.

Read more

Coming to QDev with an external grant

Deadline: No deadline
Center for Quantum Devices (QDev) supports researchers’ applications to international and Danish public and private funding agencies.

Read more

Coming to DARK with an external grant

Coming to DARK with an external grantThe Dark Cosmology Centre (DARK) supports researchers' applications to international and Danish public and private funding agencies. DARK has hosted several grant projects, individuals and research groups.

Read more

Blegdamsvej 17 - 2100 KBH Ø. - Telefon: 353-25340 - Email: joensen@nbi.dk