NBI Update - Maj nr. 1 – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

10. maj 2012

NBI Update - Maj nr. 1

10. maj 2012 

John Renner Hansen ny dekan for Fakultetet

Institutleder John Renner Hansen, Niels Bohr Institutet bliver ny dekan for det fusionerede Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Institutleder John Renner Hansen, Niels Bohr
Institutet bliver ny dekan for det fusionerede
Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

 

"I et stærkt ansøgerfelt med flere kvalificerede eksterne og interne ansøgere har indstillingsudvalget lagt vægt på at få en erfaren universitetsleder i front for det nye storfakultet. John Renner Hansens vigtigste opgave som dekan bliver at skabe et nyt fakultet, hvor det bedste fra de sammenlagte enheder fremmes og der skabes en fælles retning for fakultetet", siger rektor Ralf Hemmingsen, der har fulgt anbefalingen af John Renner Hansen fra et enstemmigt indstillingsudvalg.

Som dekan skal han i samarbejde med den øvrige fakultetsledelse skabe rammer for, at den akademiske udvikling styrkes og der ydes undervisning af højeste kvalitet.

Læs mere >>
Read more >>

Robert Feidenhans'l bliver konstitueret institutleder

Viceinstitutleder for forskning, professor Robert Feidenhans'l bliver konstitueret institutleder på Niels Bohr Institutet per 1. juni. Det sker efter John Renner Hansens udnævnelse til dekan for det fusionerede Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Stillingen som institutleder vil nu blive slået op, og den forventes at være besat 1. august.

 

Bybier i NBI's baggård

De 10 bifamilier i Niels Bohr Institutets baggård er en del af et samarbejde mellem Københavns Bybi Forening og Dansk Røde Kors.

Biavlerne fra Bybi har siden februar 2012 oplært 20 asylsøgere i biavl. Fra maj til september tilser vi bierne sammen hver mandag mellem 13.00 og 15.00.

 

1000 CITATIONS

The article entitled ”Quark Gluon Plasma and Color Glass Condensate at RHIC? The perspective from the BRAMHS Experiment” has recently passed the notable 1000 citations mark! The article was published in Nuclear Physics A in 2005.

Read more >>

 

Den Naturvidenskabelige Legestues studietur til CERN

Hvad laver man i sin mellemuge, hvis man bare ikke kan få nok af fysik? De studerende i Den Naturvidenskabelige Legestue var ikke i tvivl: De ville til CERN.

Der skulle gå næsten et år, fra ideen om en sådan studietur blev født, til turen blev en realitet. Fondsbevillinger skulle søges, oplægsholdere skulle findes, og ikke mindst skulle de studerende rustes fagligt til turen. Dette skete gennem en række oplæg og diskussioner om partikelfysiske emner som standardmodellen, CERN's historie og detektorfysik.

Det var derfor ikke kun, fordi eksamensugen sluttede, at legestuemedlemmerne så frem til fredag den 13/4.

Læs mere >>

 

Nye regler for sygdom under ferie 

Det er muligt at få erstatningsferie, hvis du bliver syg i din ferie. Ændringer i ferieloven betyder, at du fremover kan få erstatningsferie, hvis du bliver syg i din ferie. Der er også nye regler for udenlandske medarbejderes ferieafvikling.

Læs mere >>

 

Afskedsreception for Flemming Bo

Vi holder afskedsreception for Flemming den 30. maj kl. 14.30, og vi håber meget at du vil komme.

Vi satser på godt vejr, da vi holder ønsker at holde arrangementet i grønne omgivelser.

Læs mere >>

 

Mulighed for erstatningsferie hvis du bliver syg under ferien

Possibility to have substitute holiday if you become ill while on holiday

Folketinget har vedtaget en ændring af ferieloven, der betyder, at du med virkning fra den 1. maj 2012 har mulighed for at kræve erstatningsferie, hvis du bliver syg under ferien. Ændringen betyder, at ansatte, der har optjent fuld ferie, altid har krav på erstatningsferie efter 5 sygedage.

Læs mere / read more >>


<< Buy the book here >>

 

 

ATLAS post-doctoral research position

ATLAS post-doctoral research position at the Niels Bohr Institute, Copenhagen University, DenmarkDeadline: June 15, 2012
The Experimental High Energy Particle Physics group at Niels Bohr Institute invites applications for a post-doctoral research position in the ATLAS experiment.

Read more >>

Two PhD Scholarships at the Center for Models of Life

Deadline: August 1, 2012
One PhD scholarship is available in modelling of biological system, and one PhD is also available for studies in complex systems at the Center for Models of Life.

Read more >>

Post Doc position at Center for Models of Life

Deadline: August 1, 2012.
One Post Doc position in theoretical biophysics at the Center for Models of Life will be open for two years with a possibility for a one year prolongation.

Read more >>

Postdoc Position for 1.5 years in integrated chemical/dynamical atmospheric modelling

Postdoc Position for 1.5 years in integrated chemical/dynamical atmospheric modellingDeadline: May 15, 2012
The Earth and Planetary Physics group at NBI is looking for a postdoc to work on integrated chemical/dynamical atmospheric modelling within the EU project PEGASOS.

Read more >>

Two PhD positions in high performance computing

Deadline: May 15, 2012 
The eScience research group at the Niels Bohr Institute wishes to appoint two new PhD students from summer 2012, or as soon as possible thereafter.

Read more >>

2 PhD Scholarships at the Center for Quantum Devices

Deadline: July 1, 2012
The successful applicant will be enrolled as a Ph.D. student at the University of Copenhagen for 3 years and will work in the Condensed Matter Theory Group at NBI.

Read more >>

Københavns åbne Gymnasium tilbyder en stilling i matematik og fysik

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 22. maj klokken 12.00
Tiltrædelse: 5. august 2012

Vi har nu en ledig stilling med fagene matematik og fysik. KG er et globalt tænkende uddannelsesmiljø. KG er partnerskole i Globale Gymnasier, og samarbejder med skoler i bl.a. Cairo, Chennai og Chicago.

Læs mere >>

Blegdamsvej 17 - 2100 KBH Ø. - Telefon: 353-25340 - Email: joensen@nbi.dk