NBI Update - Juni nr. 1 – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

21. juni 2012

NBI Update - Juni nr. 1

21. juni 2012 

Oxford-professor Subir Sarkar får Niels Bohr professorat

Professor Subir Sarkir

Professor i teoretisk partikelfysik og kosmologi på Oxford University, Subir Sarkar er blevet tildelt et Niels Bohr Professorat af Danmarks Grundforskningsfond.

Professoratet er en bevilling på 29 mio. kr. til fem års ansættelse på Niels Bohr Internationale Akademi ved Niels Bohr Institutet. "Jeg er rigtig glad for at have fået dette professorat. Min forskning ligger i grænsefladen mellem partikelfysik og astrofysik / kosmologi, og mit projekt har titlen: "Connecting Inner Space and Outer Space" (Kobling mellem det mindste og det største, dvs. atomernes indre og det fjerne univers). 

Læs mere >> 
Read more >>   

Anders S. Sørensen får ERC grant til forskning i åbne kvantesystemer

Anders S. Sørensen

Professor i teoretisk kvantefysik, Anders Søndberg Sørensen har fået tildelt knapt 11 millioner kr. fra det Europæiske Forskningsråd, ERC til forskning i at opnå kontrol over såkaldte 'støjeffekter' i atomare kvantesystemer. Forskningen skal lede i retning af at realisere kommunikation med kvantecomputere.

Anders Sørensens forsker i kvanteinformation, og hans forskningsprojekt med betegnelsen 'Quantum Interfaces and Open Systems' går ud på at vende et stort problem indenfor forskning i kvantesystemer til at være en fordel.

Læs mere >>
Read more >>

Planeter kan dannes omkring vidt forskellige typer stjerner

For at der kan dannes planeter omkring en stjerne har man hidtil ment, at stjernerne med et højt indhold af tungere grundstoffer havde en væsentlig større chance for at danne planeter.

Men ny forskning fra bl.a. Københavns Universitet viser, at især små planeter kan dannes omkring vidt forskellige typer stjerner - også stjerner, der er relativt fattige på tunge grundstoffer. Det øger markant mulighederne for, at Jord-lignende planeter kan være vidt udbredt i universet. Resultaterne er publiceret i det ansete videnskabelige tidsskrift, Nature.

Ny forskning viser, at planeter, som er op til fire gange Jordens størrelse kan dannes omkring vidt forskellige stjerner – også stjerner, som er fattigere på tunge grundstoffer. Credit: MediaFarm / Niels Bohr Institutet.

 

Læs mere >>
Read more >>

 

Stormøder på Nørre Campus og Frederiksberg Campus med den nye dekan

Se videoer fra stormøder på SCIENCE den 15. juni 2012 med dekan John Renner Hansen.

Se videoer >>

Bryder grænser for klassisk fysik

Med simpel bevisførelse viser forskere, at naturen er kompliceret! Forskere fra Niels Bohr Institutet har lavet et simpelt eksperiment, som viser, at naturen bryder almindelig logik – verden er anderledes end de fleste går og tror.

Eksperimentet illustrerer, at lys ikke opfører sig efter den klassiske fysiks principper, men at lys har kvante-mekaniske egenskaber. Den nye metode vil kunne bruges til at undersøge andre systemer for, om de opfører sig kvantemekanisk.

I de kvanteoptiske laboratorier på Niels Bohr Institutet har forskerne udført eksperimenter, der viser, at lys bryder med den klassiske fysiks principper. Studierne viste, at lyset kan have både et elektrisk og et magnetisk felt, men ikke samtidigt. Det vil sige, at lys besidder kvantemekaniske egenskaber.

Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskift, Physical Review Letters.

Læs mere >> 
Read more >>   

Ændringer på NBI's bygningsområde

Efter at Flemming Bo Hansen er gået på pension, er der sket nogle ændringer på bygningsområdet. Læs mere om dette her >>

Billeder fra afskedsreceptioner

Se billederne fra Flemming Bo og John Renners afskedsreceptioner på henholdsvis Blegdamsvej og HCØ's sydende. Billederne kan ses på NBI's intranet her >>


<< Read more >>             << or visit the website nysf.edu.au >>

Research Studentships for NOT

The Nordic Optical Telescope (NOT) invites applications for Research Studentships with starting dates from the second half of this year.

NOT is a modern 2.6-m telescope on the island of La Palma, Spain, with state-of-the-art optical and near-IR instruments.

Read more >> 

1-2 Postdoctoral positions on GaAs Spin Qubit Project at the Center for Quantum Devices (QDev)

Deadline: July 5, 2012
The candidate will have experience in semiconductor nanofabrication, dilution refrigerators operation and wiring, cryogenic microwave electronics is essential.

Read more >>

Co-financed PhD Scholarships at the Niels Bohr Institute

Co-financed PhD Scholarships at the Niels Bohr InstituteThe Niels Bohr Institute has a number of available PhD scholarships within different research areas. The candidate should have a relevant degree in physics or a related field, but does not need to have finalized...

Read more >>

Postdoctoral position on CO2 measurements at Centre for Ice and Climate

Deadline: July 20th, 2012
A position as Postdoctoral Researcher within the topics of development, analysis, and interpretation of CO2 measurements on polar ice cores.

Read more >>

PhD scholarship on CH4 measurements at Centre for Ice and Climate

Deadline: July 18th, 2012
A PhD scholarship on measurement of CH4 isotopes from polar ice cores is available at the Centre for Ice and Climate

Read more >>

Post Doc position at the center for Geophysics

Deadline: 1 August 2012
Post Doc position in physical oceanography at the Niels Bohr Institute will be open for two years with a possibility for a one year prolongation.

Read more >>

Two PhD Scholarships at the Center for Models of Life

Deadline: August 1, 2012
One PhD scholarship is available in modelling of biological system, and one PhD is also available for studies in complex systems at the Center for Models of Life.

Read more >>

Post Doc position at Center for Models of Life

Deadline: August 1, 2012.
One Post Doc position in theoretical biophysics at the Center for Models of Life will be open for two years with a possibility for a one year prolongation.

Read more >>

2 PhD Scholarships at the Center for Quantum Devices

Deadline: July 1, 2012
The successful applicant will be enrolled as a Ph.D. student at the University of Copenhagen for 3 years and will work in the Condensed Matter Theory Group at NBI.

Read more >>

Coming to QDev with an external grant

Deadline: No deadline
Center for Quantum Devices (QDev) supports researchers’ applications to international and Danish public and private funding agencies.

Read more >>

Coming to DARK with an external grant

Coming to DARK with an external grantThe Dark Cosmology Centre (DARK) supports researchers' applications to international and Danish public and private funding agencies. DARK has hosted several grant projects, individuals and research groups.

Read more >>

Blegdamsvej 17 - 2100 KBH Ø. - Telefon: 353-25340 - Email: joensen@nbi.dk