NBI Update - April nr. 1 – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

12. april 2012

NBI Update - April nr. 1

12. april 2012 

Jesper Nygård ny professor i nanofysik

Jesper Nygård er udnævnt til professor i eksperimentel nanofysik på Nano-Science Center ved Niels Bohr Institutet, og han er medstifter af det nye grundforskningscenter, Center for Quantum Devices. Professoratet er desuden med særlige opgaver (MSO) indenfor Københavns Universitets tværvidenskabelige Syntesebiologi-projekt.

Jesper Nygård er udnævnt til professor i

Jesper Nygård forsker i nano-elektronik. Med eksperimentel forskning i laboratoriet arbejder han med faststofmaterialer for at studere, hvordan de elektriske egenskaber fungerer i de mindst mulige komponenter på nanometerskala.

"Det er meget interessant", fortæller han, "vi ser på, hvordan elektronerne opfører sig på atomart niveau, og vi kan f.eks. se, at hvis en ledning bliver så lille, at der kun kan løbe én elektron ad gangen, opstår der kvantefænomener, som får systemet til at opføre sig anderledes. Komponenten kan besidde flere mulige tilstande på én gang, og den kan så at sige både være tændt og slukket på samme tid.

Læs mere >>
Read more >>

 

Spring + magnolia trees = Cakes3

Rumor has it spring is on its way and the magnolia trees will blossom very soon. Those two things combined are very important for the yearly Niels Bohr Institute:

“Spring Celebration Cake Party”
The institute needs you!

<< Read more >>

What to consider when applying for external funding

  • Would you like to be better at writing applications that meet grant providers’ expectations?
  • Would you like to present sounder budgets with your applications?

Date: 23 April 2012 from 9 – 12:45
Location: Meeting Room 3, Nørregade 10, 1017 Copenhagen K

Read more >>

KU sætter minimumsantal for undervisning fra 2013

Fra efteråret 2013 vil alle studerende på KU få minimum otte timers undervisning om ugen, og det obligatoriske minimumstal skal stige til 12 timer i 2016.

Minimumsantallet er en del af rektoratets plan for at styrke undervisningen. I første omgang får dette mest betydning for de humanistiske uddannelser. Her på De fysiske Fag kan vi i første etape sagtens honorere minimumssatsen.

Læs mere >>

Annual report from the PhD School of Science 2011/12

This annual report from the PhD School of Science provides an overview of the activities in 2010/2011, including key numbers for academic activities, statistics of enrolled and graduated students, administrative initiatives, new study programmes, and collaborative initiatives with international universities.

Furthermore, the report includes examples of different PhD studies and an interview with an industrial PhD tudent.

Read the Annual Report 2010-2011 >>

Multimedia tax abolished - tax on free phone introduced

Multimedieskat afskaffet – skat på fri telefon indført

Ved årsskiftet blev den omstridte multimedieskat afskaffet, og i stedet blev der indført skat på fri telefon. KU-betalt fastnettelefon og mobiltelefon til fri afbenyttelse beskattes fremover med 2.500 kroner om året.

Læs mere >>

Observator, mag.scient. Julie Marie Vinter Hansens rejselegat

Målgruppe: Videregående studerende og yngre kandidater inden for fagene ASTRONOMI, MATEMATIK OG FYSIK. Under lige kvalifikationer har kvinder fortrinsret fremfor mænd, og fagene prioriteres i nævnte rækkefølge.

Ansøgere forudsættes normalt at have afsluttet en bacheloruddannelse eller anden tilsvarende uddannelse.

Støtte: Til studierejser i portioner ikke under kr. 5.000. Der ydes ikke støtte til studierejser, hvis eneste formål er at deltage i kongresser, symposier o.l.

Ansøgning: I 3 eksemplarer, indeholdende oplysninger om uddannelse, videnskabelige kvalifikationer, cpr-nummer, adresse, e-mail adr., samt studierejsens formål, varighed og budget.

Ansøgningen stiles til legatets bestyrelse og sendes til sekretær Marianne Bentsen, Niels Bohr Institutet, Rockefeller Komplekset, Juliane Maries Vej 30, 2100 København Ø.

Ansøgningsfrist: 30.05.12.

Vigtig information til KU-medarbejdere med KU ADSL hjemmeforbindelser

I forbindelse med overgangen til ny SKI-aftale skal alle KU’s ADSL-forbindelser flyttes til nye produktgrupper hos leverandøren TDC. Hovedparten af KU’s brugere vil kun opleve en afbrydelse af forbindelsen af max. 10 minutters varighed.

Læs mere >>

April 23rd, 2012

NanoScience by Bus

The visits are most suited for M.Sc. Ph.D. and 3rd year B.Sc. students. Participation is free.

Nano Science Center and Nano-Connect Scandinavia invites physics, chemistry, nanoscience and biology students from the region to visit companies to which applied nanoscience is an integral part of their R&D activities. A typical day will involve visits to two companies: one in the morning, and one in the afternoon. Lunch and transport from central Copenhagen will be arranged for the participants.

Read more >>

 

2 Ph.D. scholarships in theoretical condensed matter physics

2 Ph.D. scholarships in theoretical condensed matter physics Deadline: May 1, 2012
One position is in the field of quantum science, including topological states in superconductors, and one position in the field of Molcular Electronics.

Read more >>

Blegdamsvej 17 - 2100 KBH Ø. - Telefon: 353-25340 - Email: joensen@nbi.dk