NBI Update - August nr. 1 – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

12. august 2010

NBI Update - August nr. 1

12. august 2010 

Mørkt stof holdes sammen af 'attraktor'

Universet består af en stor mængde usynligt stof - mørkt stof. Man ved ikke, hvad det er, men man ved, at det er der, og vi ved også i dag, at uden det mørke stof, ville der ikke eksistere galakser og dermed stjerner, planeter og liv, som vi kender det.

Man kan observere den almindelige varme Røntgen-
strålende gas i galaksehobe.

Universet er fyldt med store strukturer, der er domineret af mørkt stof, og inde i disse mørkt stof-sfærer eller 'haloer' samler de lysudsendende partikler sig i stjerner og gasklumper. Nye under-søgelser viser, at disse mørkt stof haloer har såkaldte attraktorer, der holder faconen på plads. Resultaterne er publiceret i Astrophysical Journal Letter.

Læs mere >>
Read more >> 

 

Vigtigt led på vejen til kvantekommunikation

At kunne sende data sikkert fra en computer til anden uden at informa-tionerne undervejs kan stjæles og aflæses, er perspektivet i fremtidens kvantekommunikation.

En urenhed i en diamant belyses med en kraftig
laserstråle, hvorefter den udsender en enkelt foton.

Kvantekommunikations-netværk over store afstande er endnu kun på forskernes tegnebræt og i forsøgs-laboratorier, men de er nu kommet et væsentligt skridt nærmere virkelig-gørelsen. Et stort problem har været, at der har manglet en mellemstation til at lagre informationer fra lys. Det er nu for første gang lykkedes forskere fra Harvard University og Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet at forbinde informationen fra lys med et fast atom, der husker informationen, hvilket er et stort skridt hen imod at lave en mellemstation. Resultaterne er netop offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift, Nature.

Læs mere >>
Read more >>

Læs mere >>

 

Workshop for Instruktorer

Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) inviterer til kursus for instruktorer
og hjælpelærere ved det naturvidenskabelige fakultet på KU.

Kurset, der har form af en workshop, giver nye perspektiver på undervisningen
gennem forskellige aktiviteter, erfaringsudveksling og oplæg - og hjælper
derved instruktorer til at tilrettelægge og gennemføre praktisk undervisning,
sådan at de studerende får et godt udbytte. Kurset er fortrinsvis tiltænkt
nye instruktorer. 

Læs mere >>


Læs mere og tilmelding >>

Wanted students & post-docsWanted students & post-docs

We are seeking excellent students and post-doctoral fellows to work in an "ERC Starting Grant" funded Lab.

Experiments:

Project involves theory and experiments of the physics of phase transitions in electric fields, and experiments in biology and chemistry in external fields.Work will be a collaboration with Dr. Bernheim(BGU Chem. Eng.) and Dr. Lemcoff(BGU Chemistry).

● Control of chemical reactions in electric fields.
● Biological reactions in electric fields. Actinpolymerization.
● Statics and dynamics of phase separation in microfluidicsystems.

Theory: Analytical and numerical calculations of the above systems. For more info contact Professor Yoav Tsori(BGU Chem. Eng.): tsori@bgu.ac.il

 

Call for Applications
Deadline: November 15th, 2010 

PhD positions in Astronomy

International Max Planck Research School (IMPRS) for Astronomy and Astrophysics
at the Universities of Bonn and Cologne. A Marie-Curie Early Stage Training Site of the European Union

Read more >> 

 

Ph.D. students and/or post docs for instrument simulation for the ESS

10. august 2010

Ph.D. students and/or post docs for instrument simulation for the ESSDeadline: August 15th 2010
In connection with the (ESS) in Lund, we seek two talented young scientists to perform simulations and optimisations of possible instruments to be built at ESS.

Læs mere >>

Blegdamsvej 17 - 2100 KBH Ø. - Telefon: 353-25340 - Email: joensen@nbi.dk