NBI Update - September nr. 2 – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > NBI Update > 2009 > September nr. 2

24. september 2009

NBI Update - September nr. 2

24. september 2009 

Cellekommunikation på formel

Dyr og planter har brug for at vide, hvad der sker rundt omkring i deres organisme. Til det er der brug for et organiseret kommunikationssystem, så kroppen eller planten ved, hvad der foregår helt ud i de enkelte celler. Celler kan kommunikere med hinanden ved hjælp af signalstoffer, men hvordan gør de det? Det har forskere på Niels Bohr Institutet nu beregnet en teoretisk dynamisk model for. Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Physical Review Letters.

Det er efterhånden velkendt, hvordan generne indeni cellerne reguleres, og man har kortlagt et antal af genetiske kredsløb lige fra hvordan der tændes og slukkes for egenskaber og hvordan feedback-reaktionerne fungerer.
Læs mere >>
Read more >>

TV: ScienceXplorer 

PSI superledere

Forskningscentret PSI er et af de få steder i verden, hvor man kan studere noget af det allermindste: Hvordan forskellige materialer er bygget atom for atom. Det er forskning i verdensklasse og danske videnskabsfolk kommer her for at forske i superledere.
Se video >>
View video >>

ESS opføres i Øresundregionen

Et af verdens mest avancerede forskningsanlæg, The European Spallation Source, ESS skal bygges i Øresundsregionen nær Lund. Anlægget skal bruges til at forske i nye effektive supermaterialer, og det får kolossal betydning for dansk videnskabelig forskning. 
Se video >>
View video >>

Smeltning af Grønlands indlandsis kortlagt

Smelter al isen på Grønland og flyder ud i havet og forårsager kolossale havstigninger på Jorden, når den globale temperatur stiger?

Den afgørende bekymring er, hvor stabil iskappen egentlig er, og ny dansk forskning fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet kan nu vise indlandsisens udvikling 11.700 år tilbage i tiden – helt tilbage til starten af vores nuværende varmeperiode. Resultaterne er offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift, Nature.

Der er foretaget adskillige boringer både gennem Grønlands indlandsis og små kystnære iskapper. Ved at analysere hvert eneste årlag i de kilometer lange iskerner kan forskerne få detaljeret viden om fortidens klima. Men nu har den danske forsker Bo Vinther, Center for Is og Klima, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet og kollegaer i samarbejde med forskere fra Canada, Frankrig og Rusland fundet en helt ny måde at tolke informationerne fra iskerneboringerne.
Læs mere >>
Read more >>

Fysikernes årsfest 2009 

Så er det igen ved at være tid til Fysikerners årsfest - Kæmpefest for Fysikere. Én af årets allerstørste fester for studerende og ansatte på Niels Bohr Institutet.

Læs mere >>

 

Temadag på Niels Bohr Institutet

Fredag 25. september afholdes den årlige store Temadag, hvor folkeskolelærere og gymnasielærere fra hele landet deltager. Temaet i år er Fysik i Tid og Rum.

Læs programmet >>

OTICON-stipendier til studerende ved Det Naturvidenskabelige Fakultet

OTICON fonden uddeler i år 2 stipendier à kr. 100.000 til studerende ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. Læs mere >>

 

Mødereferat fra Samarbejdsudvalget

(kræver adgangskode - send mail til joensen@nbi.dk) Læs det her >> 

 
Rockefeller Komplekset - Juliane Maries Vej 30 - 2100 Kbh. Ø - Tlf: 3532 5340