NBI Update - Oktober nr. 3 – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > NBI Update > 2009 > Oktober nr. 3

29. oktober 2009

NBI Update - Oktober nr. 3

29. Oktober 2009 

Professor Dorthe Dahl-Jensen får 20 mio. kr. fra EU

Champagnepropperne springer, og det eksploderer med højlydte lykønskninger i afdelingen Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet.

Professor i isfysik, Dorthe Dahl-Jensen har gode nyheder - hun har modtaget 20 mio. kr. fra European Research Council, ERC til forskning i vandet under indlandsisen på Grønland. ”Det er en fantastisk god nyhed, som betyder, at jeg kan forfølge en drøm om at udforske forholdene under den kilometertykke indlandsis på Grønland. Når vi i NEEM-boreprojektet har boret en iskerne gennem hele iskappen, har vi et enestående kighul ned til bunden”, fortæller Dorthe Dahl-Jensen.

Læs mere >>

Drivhusgasser årsag til havstigning

Hvor meget havet vil stige i fremtiden debatteres voldsomt og årsagen diskuteres også hedt. Både naturlige fænomener som vulkanudbrud og solindstråling samt menneskets udledning af drivhusgasser har indflydelse på klimaet og dermed havniveauet.

 


Svovlskyer fra vulkanudbrud skærmer for solindstrålingen og
holder derfor kloden koldere.

Forskere fra blandt andet Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet har beregnet en statistisk model for havets niveau i de seneste 1000 år, og resultaterne viser, at de seneste 200 år er den største årsag til havstigningerne de menneskeskabte faktorer. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Geophysical Research Letters.

Læs mere >>
Read more >>

 

Mere om julefrokosten på Niels Bohr Institutet >>
More about the Christmas Party at the institute >>

Rumrejser til fjerne galakser

Er det muligt at rejse med et rumskib til en fjern galakse, som befinder sig millioner af lysår ude i universet, og derefter rejse tilbage til Jorden igen?

 


Med et super-avanceret rumfartøj, der kunne accelerere 9 meter per
sekund per sekund og opnå næsten lyset hastighed vil man kunne
rejse til en fjern galakse milliarder af lysår væk. Trods den store
afstand vil der kun være gået omkring 50 år for astronauten, fordi
tiden går langsommere ombord på rumskibet end på Jorden på grund
af relativitetslovene.

Ja teoretisk, siger den australske astrofysiker, Berian James, der netop er blevet ansat på Dark Cosmology Centre ved Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.

Berian James har sammen med to kolleger fra University of Sydney, Juliana Kwan og Geraint Lewis lavet beregninger af, hvad der kræves for, at fremtidige rumrejser kan udforske så stor en del af universet som muligt indenfor en rimelig tidsperiode.

Læs mere >>
Read more >>

 

William Hodge Fellowships EPSRC.

Two one-year positions for young researchers in mathematics or theoretical physics.

Read more: www.ihes.fr

SCIENCE Internationalization Stipends

As part of the University of Copenhagen 3-point plan, Mangfoldighed på KU - Flere kvinder i forskning og ledelse, the Faculty of Science will support a number of internationalization stipends during a 5 year program from 2009 - 2013

Læs mere/read more >>

Arbejdsgruppe anbefaler:

Tættere samarbejde mellem FARMA, LIFE og SCIENCE

Rapporten "Synergies within the natural sciences at the University of Copenhagen", som er udarbejdet af en arbejdsgruppe udpeget af dekanerne på FARMA, LIFE og SCEENCE, kan læses og printes her: https://www.e-pages.dk/ku/258/

http://www.nbi.ku.dk/jobs/

 
Rockefeller Komplekset - Juliane Maries Vej 30 - 2100 Kbh. Ø - Tlf: 3532 5340