NBI Update 2009 - Oktober nr. 2 – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > NBI Update > 2009 > Oktober nr. 2

22. oktober 2009

NBI Update 2009 - Oktober nr. 2

22. Oktober 2009 

Søvnløs og vægtløs på Space University

Line Drube, der er ph.d.-studerende i Mars-gruppen på Niels Bohr Institutet modtog i februar 2009 en bevilling på 67 000 kr. fra Lundbeckfonden og 75.000 kr. fra ESA til en intensiv 9 ugers uddannelse kaldet The International Space University (ISU) Space Studies Program. Hun er nu kommet hjem fra uddannelsen og fortæller her om opholdet:

 


Line Drube oplever vægtløshed i et specielt fly.

Uddannelsens formål var at samle folk fra relevante institutter og firmaer fra hele verden, og give alle en masse viden om rumfart, give inspiration og skabe mulighed for tværnationale samarbejdskontakter. Det skyldes ønsket om at sætte fart i udviklingen af rumfartsteknologien. Derfor var de 132 deltagere valgt fra 35 forskellige lande.

Læs mere >>

Foredrag om The International Space University og vægtløshed

Line holder foredrag den 03. november 2009 kl. 19:00 til 20:00 i Rockefeller Auditoriet.

Kapløb om sammenfiltrede elektroner

Efter års kamp og hård international konkurrence er det lykkedes for danske og schweiziske forskere at splitte elektron-par fra superledere ved brug af nanotråde. Deres opsigtsvækkende resultater er lige blevet offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift Nature.


Skematisk illustration af Cooper-par splitter. To elektron-tvillinger fra en superleder (blå) splittes i T-krydset og løber hver sin vej i nanotråden (brun). De ender i separate elektroder (grønne), hvor der måles en elektron strøm.

Det er lektor Jesper Nygård, vicecenterleder ved Nano-Science Center, Niels Bohr Institutet, København Universitet, der sammen med forskere fra Basel Universitet i Schweiz står bag dataene:

"Resultaterne er meget grundlæggende og er banebrydende for nye eksperimenter inden for kvantemekanikken. Der har været hård kamp de sidste 10 år for at nå hertil, og nu er det endelig lykkedes", siger en glad Jesper Nygård.

Læs mere >>

 

 

Emeritus Jens Bang er død 80 år gammel

Jens Bang forskede hovedsageligt inden for kernefysikken, specielt Coulomb excitationer og kernereaktioner. Han var især i de senere år stærkt engageret i filosofi og dens forbindelse til kvantemekanikken, og han var en skattet foredragsholder. Som efterkommer af en række danske kulturpersonligheder, var Jens Bang naturligt forankret i både videnskab og kunst. Han kom til det sidste næsten dagligt på instituttet, og glædede alle med sit blide væsen, sin humor, og sit hjertes finhed.

Rundt om Arbejdsmiljøet

Nr. 162 / Uge 41, 2009 /årgang 11

  • Arbejdsmiljøvalg 2009
  • Bliv arbejdsmiljørepræsentant
  • Valgperioden
  • Valgets gennemførsel
  • Valgmateriale

Læs mere i nr. 162 >>

Nr. 162 / Uge 41, 2009 /årgang 11

  • Har du et førstehjælpskursus?
  • Nye mærkningsregler for kemikalier - nye kurser og temadag
  • Flere overbelastningsskader anerkendes som arbejdsulykker

Læs mere i nr. 163 >>

Er du klar til GHS/CLP?

 - et 3 timers kursus i nye mærkningsregler for kemikalier. Læs mere >>

Sikker KEMI på KU

Temadag om klassificering og mærkning samt nye retningslinjer for kemikalieaffald på KU. Læs mere >>

Midler til medfinansiering af ph.d.-stipendier

Det er muligt at søge fakultetet om midler til medfinansiering af ph.d.-stipendier. Medfinansieringen kan søges af dem der har opnået finansiering andetsteds fra (fonde, styrelser mv.) Disse ansøgninger behandles af fakultetets forskningsudvalg (FRC), som indstiller til dekanatet, hvem der skal modtage støtte. 

Læs mere >>

Forrygende Kulturnat

"Sikke en aften", udbrød lektor Mogens Dam, der var en af arrangørerne af Kulturnatten på Niels Bohr Institutet. Han fortæller, at der var fyldt i Auditorium A hele aftenen fra 18.30 til 00.45. Der var kommet så mange for at høre Holger Bech, at han måtte holde sit foredrag to gange, og begge gange var der stuvende fuldt.

Læs mere >>

  

Samarbejdssekretariatet har udgivet en ny pjece vedr. sygefravær

Pjecen kan læses her >>

ASPEN - Center for Physics

Summer program - May 23 to September 12, 2010

The annual physics-astrophysics program at the Aspen Center for Physics will be held from May 23 to September 12, 2010. The Center provides a place for physicists and astrophysicists to work on their research with minimal distraction in a stimulating atmosphere, and in a location of great natural beauty.

Read more >>

NBI Håndbogen har set dagens lys

Det har længe været et ønske fra institutledelsens side, at instituttet skal have en håndbog, hvor medarbejdere kan få hjælp til at løse administrative opgaver, finde en medarbejder der kan løse lige præcis den opgave man tumler med, og meget meget mere.

Læs mere >>

Er du interesseret i at undervise på Rungsted Gymnasium?

Vi har en stærk naturvidenskabsprofil på Rungsted Gymnasium og søger derfor undervisere i FYSIK, MATEMATIK og KEMI fra 1. januar 2010 til de naturvidenskabelige studieretninger.

Hvis du er interesseret i at prøve at undervise på et moderne gymnasium med nye naturvidenskabslokaler, så ring eller skriv til:

Rektor
Mogens Hansen
Rungsted Gymnasium
Tlf. 4586 3311/ 2361 7197
E-mail: mha@rung-gym.dk

Valg til studienævn på KU

Læs mere >>

 
Rockefeller Komplekset - Juliane Maries Vej 30 - 2100 Kbh. Ø - Tlf: 3532 5340