NBI Update - November nr. 1 – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > NBI Update > 2009 > November nr. 1

05. november 2009

NBI Update - November nr. 1

5. November 2009 

Danske nanotråde med stort potentiale

Danske nanofysikere har udviklet ny metode til at fremstille grundstenen i nanoteknologisk forskning – nanotråde. Opdagelsen har store perspektiver for fremstilling af nanoelektronik og højeffektive solceller.

 


Nanotråd fremstillet af de to halvledere galliumindiumarsenid (GaInAs) og indiumarsenid (InAs) med guld (Au) som katalysator.

Det er ph.d.-studerende Peter Krogstrup, Nano-Science Center, Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, som udviklede metoden under sit speciale: "Vi har ændret på bageopskriften til fremstilling af nanotråde. Det betyder, at vi kan fremstille nanotråde, der indeholder to forskellige halvledere, nemlig gallium-indiumarsenid og indiumarsenid. Det er et stort gennembrud, fordi vi for første gang på nanoskala kan kombinere de gode egenskaber ved de to materialer og dermed opnå nye muligheder for fremtidens elektronik", siger Peter Krogstrup.

Læs mere >>
Read more >>

Superstrengteori nyttig for eksperimentalfysik

Superstrengteori er en teori, der går ud på at forklare fysikkens love ud fra ekstremt små strenge i forskellige tilstande.

 

Picture:
Strengteori forudsætter mange dimensioner, der er 'krøllede' ind i hinanden.

Normalt forbinder fysikere ikke den teoretiske superstrengteori som særlig relevant i forbindelse med praktiske eksperimenter indenfor partikelfysik, men to forskere ved Niels Bohr Internationale Akademi har sammen med en kollega fra det franske forskningsinstitut Saclay vist, hvordan superstrengteori kan bruges til at udlede relationer mellem processer, der også kan studeres ved Large Hadron Collider, LHC eksperimentet ved CERN. Resultaterne er publiceret i Physical Review Letters.

Læs mere >>
Read more >>

 


Opslag fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) til Advanced Grants - Fysik og ingeniørvidenskab

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort opslaget til en ny runde af Advanced Grants inden for fysik og ingeniørvidenskab. Ansøgningsfrist: 24. februar 2010 kl. 17.00

Læs mere >>

 

VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN - Postdoc-stipendier

VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN oprettede i 2000 et antal postdoc-stipendier inden for det naturvidenskabelige og tekniske område. Programmet administreres af universiteterne. For 2003-2005 dækkede programmet en bevilling på 20 mio. kr. I perioden 2006-2007 var bevillingen på 40 mio. kr. til 1-2 årige stipendier.

Læs mere >>

40 års Jubilæum på Niels Bohr Institutet 

Steffen Bo Hansen har 40 års Jubilæum, og der er reception den 11. November.

Læs mere >>
   

 

Midler til medfinansiering af ph.d.-stipendier 

Det er muligt at søge fakultetet om midler til medfinansiering af ph.d.-stipendier. Medfinansieringen kan søges af dem der har opnået finansiering andetsteds fra (fonde, styrelser mv.)

læs mere >>

  

The Dark Cosmology Centre (DARK), announces the following positions:

Sophie and Tycho Brahe Fellow - prize postdoctoral fellowship, joint with Yale University (deadline 15 December 2009) 
Read more >>

DARK Fellows - independent postdoctoral fellowships (deadline 15 December 2009)
Read more >> 

DARK PhD Admissions and Funding - several positions starting in 2010 (deadline 20 December 2009)
Read more >>

More than 20 PhD positions in astronomy

More than 20 PhD positions will be available in astronomy in the coming year in the context of the Netherlands Research School for Astronomy (NOVA).

Read more >>

 
Rockefeller Komplekset - Juliane Maries Vej 30 - 2100 Kbh. Ø - Tlf: 3532 5340