NBI Update - September nr. 1 – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > NBI Update > 2008 > September nr. 1

11. september 2008

NBI Update - September nr. 1

11. september 2008 

Sorte huller og Jordens undergang

Medierne koger af skrækhistorier om sorte huller, der vil opsluge verden, når forskerne på onsdag den 10. september tænder for verdens største partikelaccelerator, LHC i CERN ved Genève i Schweiz.

Folk bliver så skræmte over dommedagsprofetierne, at de ringer til forskerne på Niels Bohr Institutet, der er involverede i eksperimenterne på CERN. Er det rigtigt, at man vil skabe sorte huller, og er de virkelig altfortærende og vil de betyde Jordens undergang? Mange er virkelig bekymrede.
 
”De sorte huller, der muligvis vil skabes i acceleratoren på CERN, vil være så mikroskopisk små og de vil eksistere i så ekstremt kort tid, at de forsvinder, næsten inden de er skabt.

Læs mere her

 
 

Lund Observatory announces two PhD positions in Astronomy and Astrophysics

1) General position within any of the research areas represented at Lund Observatory
 - observational and theoretical astrophysics
 - atomic astrophysics
 - astronomical telescope and instrumentation Ref. No. 2713

Contact: Lennart Lindegren (director of graduate studies) +46 46 222 7309, lennart@astro.lu.se

2) Investigations of the formation and evolution of galaxies Ref. No. 2712
Contact: Nils Ryde +46 46 222 1574, ryde@astro.lu.se or Lennart Lindegren +46 46 222 7309, lennart@astro.lu.se

For more information and full announcements: http://www.astro.lu.se/vacancyphd.html

Deadline is October 20, 2008 Tillykke til Annette, kantineleder på Blegdamsvej

Vores kantineleder på Blegdamsvej, Annette, deltog den 4. september sammen med sin makker i ISS chef challenge 2008, en konkurrence om at lave den bedste mad til kantiner. Annette og hendes makker blev nr. 2. 

 

 

Lønforhandling 2008

Efterårets lønforhandlinger finder sted i oktober. Hvis du ønsker at få forhandlet din løn, skal du kontakte din forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant. Vi opfordrer til at anvende dette skema, for at sikre at forslagene er fuldstændige og sammenlignelige.

Læs mere  

Salary negotiations 2008

This year's salary negotiations will take place in October. If you wish to have your salary negotiated, please contact your union representative who are entitled to negotiate your salary. We encourage you to use this form in order to ensure, that the proposals are complete and comparable.

Read more

Best regards,
Anne Nordentoft
Head of administration

 

DIALOG MED DEKANEN/MEETING WITH THE DEAN

Dean Nils O. Andersen is visiting staff and students at NBI 

Friday 12. September 2008 at 9.15 – 10.15 
Auditorium 1, HCØ, Universitetsparken 5 

Læs mere (DK)
Read more (UK)

 

Referat fra Senior Faculty 3. september 2008

Læs mødereferatet

 

Ansøgninger til Carlsbergfondet

Ansøgningsfrist til Carlsbergfondets uddeling af forskningsmidler i efteråret 2008: onsdag den 1. oktober 2008 kl. 16.00

Læs mere om ansøgningen

Carlsbergfondets Sekretariat
H.C. Andersens Boulevard 35
1553 København V

 
Rockefeller Komplekset - Juliane Maries Vej 30 - 2100 Kbh. Ø - Tlf: 3532 5340