NBI Update - Oktober nr. 1 – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > NBI Update > 2008 > Oktober nr. 1

02. oktober 2008

NBI Update - Oktober nr. 1

2. oktober 2008 

Ændret navn, form og placering

Som du nok har bemærket, så har NBI avisen skiftet navn til NBI Update, og er nu også blevet tilgængelig på vores hjemmeside. På http://www.nbi.ku.dk/nbi_update/ har du mulighed for at læse de tidligere udgivelser, og alle har nu mulighed for at tilmelde sig NBI Update på hjemmesiden.

Formålet med nyhedsbrevet er at holde dig opdateret med, hvad der foregår på Niels Bohr institutet, derfor navneskiftet til NBI Update. Opsætningen af nyhedsbrevet er også skiftet til et mere imødekommende layout med tekst og grafik i nyhedsform, og vil udkomme hver anden uge om torsdagen - eller efter behov.

Med venlig hilsen
NBI Presseservice

 

Fra tavleundervisning til eksperimenter

De fysikstuderende på Niels Bohr Institutet bliver nu undervist på en helt ny måde, der har givet helt fantastisk gode resultater.
Den traditionelle undervisningsform med forelæsninger i store auditorier er blevet suppleret med fysiske forsøg, hvor de studerende selv skal arbejde med eksperimenterne. Det har betydet en meget høj beståelsesprocent.

Læs artiklen eller se programmet 

A WALK IN THE WOODS BY THE LAKE

The Niels Bohr International Academy invites all interested people at NBI and their families for an informal walk along the shores of the Furesø, starting in Farum.

We begin by going through the beech woods in the moraine landscape by the shore, where there will be a chance of finding mushrooms.

Maybe we shall see (or hear) the goldeneye ducks that nest around the lake, and we could make a bonfire at one of the primitive campsites along the lake.

Read more

Kreditkort

KU har indført et personligt MasterCard. Kortet er fortrinsvist tiltænkt ansatte med gentagen rejseaktivitet. Der er omkostninger forbundet med udstedelse og anvendelse af betalingskort.

Derfor bør betalingskort kun udstedes til medarbejdere, som regelmæssigt har behov for et kort som alternativt jævnligt skal have udbetalt f.eks. rejseforskud, almindelige forskud eller udlæg.

Kortet kan anvendes i forbindelse med:

  • Udgifter der kan godtgøres i henhold til cirkulæret om tjenesterejser
  • Betaling af tjenestemæssig taxakørsel
  • Repræsentation på restaurant

Læs mere om kortet her

Astronomisk beløb til astronom Sune Toft/Astronomical amount to astronomer Sune Toft

Astrofysiker Sune Toft

Astrofysiker Sune Toft er blevet tildelt 10 millioner kroner fra Lundbeckfonden. Det er fondens Junior Group Leader Fellowship, som er en 5-års bevilling, der uddeles til ’særligt lovende unge forskere.

Astrophysicist Sune Toft has been granted 10 million crowns from the Lundbeck Foundation. It is the Foundation’s Junior Group Leader Fellowship, which is a 5-year grant awarded to ‘particularly promising young scientists’.

Læs mere her
Read in English

 

 

HUSK: Fotosession på Niels Bohr Institutet 3. okt.

Læs mere/read more

 
Rockefeller Komplekset - Juliane Maries Vej 30 - 2100 Kbh. Ø - Tlf: 3532 5340