NBI Update - December nr. 2 – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > NBI Update > 2008 > December nr. 2

18. december 2008

NBI Update - December nr. 2

18. december 2008 

Is og Klima: Årets danske forskningsresultat i 2008

Hvem har lavet årets mest opsigtsvækkende forskning i 2008? Redaktionen på videnskab.dk havde, inspireret af læsere og samarbejdspartnere, samlet en liste over dette års mest væsentlige forskningsresultater. 
Syv blev nomineret, og blandt dem stemte læserne de danske iskerneforskere ind på en førsteplads.

Sune Olander Rasmussen modtager prisen for årets danske forskningsresultat på vegne af hele teamet bag undersøgelsen.

Læs mere på videnskab.dk >>

De nominerede fra Niels Bohr Institutet

Istiden sluttede på kun et par år
Jørgen Peder Steffensen og Dorthe Dahl-Jensen, Center for Is og Klima, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.


Deres boringer i iskerner på indlandsisen har bl.a. resulteret i en artikel i Science om fortidens klimaskift, som tilsyneladende forandrede verden på ganske få år i modsætning til de hundrede- eller tusindvis af år, som man hidtil har regnet med.

Mars-ekspeditionens danske islæt
Mars-gruppen fra Niels Bohr Institut under ledelse af Morten Bo Madsen.


Sammen med hundredvis af videnskabsfolk var det danske hold med i kontrolcentret i den amerikanske stat Arizona, som styrede NASA-sonden Phoenix Mars Lander i dens opsigtsvækkende søgen efter liv på Mars.

Fundene af vandis og stoffet Perclorat er et gennembrud i forståelsen af, hvilket miljø, der venter de astronauter, som NASA og andre rumfartsorganisationer har planer om at opsende til Mars. 

Læs mere på videnskab.dk >>

 Nutiden defineres med dansk iskerneforskning

Danmark er blevet indehaver af den internationale standardreference, der præcist definerer, hvornår istiden slutter og nutiden begynder.

Svaret ligger i iskernerne fra NordGRIP-boringen på Grønland, som forskere fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet har analyseret og fundet et brat klimaskift fra istid til nutid i.

Det betyder, at istiden ikke som hidtil beskrevet sluttede for sådan cirka 11.000 år siden – nej, den sluttede for 11.711 år siden. 

Filmen er på en uge blevet set af 5.500 danske og udenlandske seere.

På dansk:
Læs artiklen >>
Se TV programmet i ScienceXplorer >>
In english:
Read the article >>
Watch the TV program in ScienceXplorer >>


Jættestuer i astronomisk perspektiv

Jættestuer er gådefulde kæmpegrave fra stenalderen. Ny forskning fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet viser, at stenaldergravenes orientering i landskabet kan have en astronomisk forklaring. De danske jættestuer er sandsynligvis orienteret efter retningen til fuldmåne, måske oven i købet efter retningen til fuldmånen umiddelbart inden en måneformørkelse. Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Acta Archaeologica.

Læs mere >>
Read more >>


Rundt om Arbejdsmiljøet

Nr. 151 / Uge 51, 2008 / årgang 10

Brandskolen

  • Ved du hvad du skal gøre hvis der udbryder brand på Københavns Universitet?
  • Arbejdsulykker under julefrokosten
  • Når festen er slut, men fortsætter....

Læs mere >> 


Forsinkelse af forårsopslag

Vigtig information om Det Frie Forskningsråds forårsopslag 2009

I forlængelse af aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling den 5. november 2008 indgået af regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der kommet nye regler for universiteters og statslige forsknings-institutioners medfinansiering.

Dette medfører ændringer i Det Frie Forskningsråds finansiering af forsknings-ansøgninger. Derfor bliver annonceringen af Det Frie Forskningsråds forårsopslag 2009 forsinket. Rådet forventer at kunne annoncere de fem opslag medio januar 2009 og beklager de gener, dette har for forskere, der ønsker at søge rådet om midler.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har desværre ikke aktuelt mulighed for at vejlede nærmere om de kommende opslag.

Hovedansøgningsfristen er fortsat mandag den 2. marts 2009.


Kantinen på Blegdamsvej fortsætter i 2009

Der er indgået en foreløbig aftale med ISS om at fortsætte driften af kantinen på
Blegdamsvej.

  • Prisen vil blive hævet fra 6 til 8 kr. pr. 100 g.
  • Vi forsøger at få etableret en "satellitkantine" til Rockefeller, når kantinen dér
    lukker med udgangen af januar.

Årsagen til at det bliver gjort på denne måde er at det forventes, at der i starten
af 2009 nedsættes en arbejdsgruppe i fakultetsregi, der skal udarbejde en samlet
plan for kantinedriften på Nørre Campus herunder bla. afholdelse af et fælles udbud
for den samlede kantinedrift med virkning fra udgangen af februar 2010.

PhD positions will be available in astronomy 

More than 30 PhD positions will be available in astronomy in the coming year in the context of the Netherlands Research School for Astronomy (NOVA).

Read more >>

 

Referat fra arbejdsmiljøudvalget

Referatet fra arbejdsmiljøudvalgets møde den 7. oktober 2008 nu ligger på Nettet.

Læs referatet her >> 

 
 Rockefeller Komplekset - Juliane Maries Vej 30 - 2100 København Ø - Tlf: 3532 5340