NBI Update - August nr. 3 – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

29. august 2008

NBI Update - August nr. 3

29. august 2008 

Ph.D position in the SOLAIRE network

A PhD position is available in the SOLAIRE network (www.solairenetwork.eu).

The appointing institutions are the Niels Bohr Institute and the Ruhr Universität Bochum. The successful candidate will do research within the collaborative packages of the network. 

The review of applications will start September 1st, 2008 and will continue
- considering also applications sent after Sept. 1st - until the position is filled.

Full announcement:
http://www.solairenetwork.net/index.php?option=com_content&task=view&id=79&I

 


STEFAN ROZENTAL OG HANNA KOBYLINSKI ROZENTALS FOND

Støtte: Der ydes støtte til studerende med hovedfag i fysik eller historie, der læser på sidste år ved Københavns Universitet. Inden for historie ydes støtte til studerende, der specialiserer sig i moderne historie, særligt Kina og Japans nye historie.
 
Ansøgning: Vedlæg oplysninger om begrundelse for ansøgningen, en beskrivelse af eget specialeområde samt referencebreve/anbefalinger og karakterudskrift. Husk at påføre CPR-nr.
 
Legatportion: Op til 50.000 kr.
 
Ansøgningsskema: Nej.
 
Ansøgningsfrist: 1. Oktober.

Ansøgninger stiles til: Advokat Henrik Dahl, Jonas Bruun Advokatfirma, Bredgade 38, 1260 København K, att. Fondsadministrator Mette Bruun.


 

Hjælp til potentielle ansøgere

Erfaringerne fra sidste ansøgningsrunde viser at konkurrencen er hård. Fakultetet tilbyder derfor at hjælpe potentielle ansøgere til at skrive den bedst mulige ansøgning. Fakultetet giver gerne sparring på ansøgningen, og det er også muligt at få Fakultetets EU-konsulent Gavin Thomson til at læse ansøgningen igennem. Desuden inviteres potentielle ansøgere til et

Ansøgningsmøde mandag d. 22. september 2008 fra 10 – 11

Prodekan Kathrine Richardson kommer og fortæller om sine erfaringer fra den første runde ERC Starting Grant, hvor hun var formand for et af panelerne, Earth System Science. Der vil naturligvis være tid til spørgsmål. Mødet vil foregå på Tagensvej 16 i et af fakultetets nye mødelokaler. Tilmeldinger til ansøgningsmødet sendes til mig på katp@science.ku.dk senest onsdag d. 17. september. 

 
 Rockefeller Komplekset - Juliane Maries Vej 30 - 2100 København Ø - Tlf: 3532 5340