Stor bevilling til Biofysik – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > Navnligt Navne > Navnligt Navne 2009 > Stor bevilling til Bio...

15. december 2009

Stor bevilling til Biofysik

Professor i biofysik Mogens Høgh Jensen har fået en bevilling på 4,5 millioner kr. fra Lundbeckfonden til et projekt i samarbejde med Århus Universitet og DTU.

Bag den teoretiske titel på projektet, ’Kompleksitet af Amyloid Formation’ gemmer der sig et højst virkelighedsnært forskningsprojekt, nemlig forskning i de proteiner, der danner klumper i hjernen og forårsager sygdomme som Alzheimer, Parkinssons syge og Creutzfeldt-Jakob sygdom eller kogalskab.

”Det, man ser hos folk med de sygdomme er, at de har ’plak’ eller plamager af inaktive områder i hjernen. De er dannet af proteiner, der først danner formationer af strenge og derefter klumper. Formationerne dannes i ryk, men hvad sker der, og hvad er startskuddet til, at processen går igang? Det er det, vi vil undersøge”, fortæller professor Mogens Høgh Jensen.

Forskningen er et samarbejde mellem Århus Universitet, hvor biokemikere skal udføre eksperimenter med proteinerne. Forskerne på Niels Bohr Instituttet og DTU skal så lave de teoretiske modeller og prøve at beregne gro-processerne. Dernæst skal biofysiker Lene Oddershede lave eksperimenter med levende celler, og der skal igen laves teoretiske modeller for processerne.

”Perspektiverne er at forstå de basale processer i de forfærdelige sygdomme. Kan man forstå processerne, kan man måske forhindre dem”, siger Mogens Høgh Jensen.

Bevillingen er til fire år og vil betyde fem ph.d.- og to post-doc.-stillinger med samfinansiering.