Klaus Mosegaard får stor bevilling til olieprojekt – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > Navnligt Navne > Navnligt Navne 2009 > Klaus Mosegaard får st...

20. juli 2009

Klaus Mosegaard får stor bevilling til olieprojekt

Geofysiker Klaus Mosegaard har fået en bevilling på 5.3 millioner kr. fra Forskningsrådet for Teknik og Produktion (FTP) og 1 million kr. fra DONG Energy & Production til et forskningsprojekt, der skal skabe en markant forbedring af olieindvindingen. Projektet er et samarbejde med DTU Kemiteknik.

Den danske olieproduktion vil falde med 80 procent inden 2040, forudsiger selv de mest optimistiske prognoser, og kun med en helt ny teknologisk indsats vil man kunne afbøde det fald. Ifølge prognoserne vil mere end 70 procent af olien ellers blive efterladt i reservoiret. Det nye projekt skaber grundlag for en markant forbedring af mulighederne for at optimere olieproduktionen.

Der er to meget krævende beregningsprocesser, nemlig Seismisk Inversion og History Matching, som en forbedring af olieindvindingen er helt afhængig af. Seismisk inversion bruges til at beregne oliereservoirets geologiske struktur. Det sker ved at måle de seismiske bølger fra undergrunden, som reflekteres fra eksplosioner, som man kunstigt har frembragt på overfladen. History matching bruges til at finde reservoirets fysiske egenskaber, der kan forklare udviklingen i tryk, olie-, gas- og vandproduktion i de enkelte produktionsbrønde.

Ved at kombinere Seismisk Inversion og History Matching vil man kunne få et væsentlig bedre billede af oliereservoirets struktur og den resterende olies placering og sikre en maksimal indvinding, lyder projektets mål, og med opdagelsen af en interessant egenskab ved de seismiske data, kan det mål nu være inden for rækkevidde. Det viser sig nemlig, at næsten al information om oliereservoirets struktur og lagerkapacitet ligger i en meget begrænset del af de seismiske data. Det muliggør en lynhurtig og nøjagtig beregning af de relevante egenskaber og bevirker, at beregningen vil kunne integreres i en ny, effektiv History Matching teknologi.

 ”Man udvinder i dag kun 30 procent af olien, og hvis man kan øge produktionen med bare nogle få procent, vil det betyde en kolossal gevinst”, siger Klaus Mosegaard. Bevillingerne til det tre-årige forskningsprojekt betyder, at der oprettes tre nye stillinger, en post.doc. og en ph.d. stilling på Niels Bohr Institutet og en ph.d. stilling på DTU.