Professor Tscherning får europæisk hædersmedalje – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > Navnligt Navne > Navnligt Navne 2008 > Professor Tscherning f...

23. april 2008

Professor Tscherning får europæisk hædersmedalje

Carl Christian Tscherning, professor på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet er blevet tildelt Vening Meinesz Medaljen af Den Europæiske Union for Geofysik. Han får medaljen for sit fremtrædende videnskabelige arbejde indenfor geodæsi.

Geodæsi er læren om Jordens form og dens tyngdefelt. Tyngdekraften henover jordoverfladen varierer på grund af undergrundens forskellighed – jo mere masse, jo større er tyngdekraften. Ud fra Jordens tyngdefelt kan man give svar på spørgsmål indenfor klimaforskning, og det er vigtigt i efterforskningen af olie og andre ressourcer i undergrunden.

Men tyngdekraften er meget kompliceret at beregne. Man skal kombinere stedbestemmelsen med tyngdekraftens styrke og dens retning (tyngdekraften på en bjergside peger f.eks. ikke lige nedad men skråt indad mod bjergets masse) og de målinger skal kombineres for at få et nøjagtigt mål for tyngdekraften i et område.

Før måtte man vandre rundt i uvejsomt terræn og lave spredte punktmålinger. Men Carl Christian Tscherning udviklede teoretiske modeller, der gennem et computerprogram kan kombinere målinger fra satellitter og data på jorden til kortlægning tyngdefeltet. Det banebrydende arbejde er blevet et gennembrud i udforskningen af Jordens tyngdefelt.