Forskere vil opnå kontrol over lys – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > Navnligt Navne > Navnligt Navne 2008 > Forskere vil opnå kont...

01. juli 2008

Forskere vil opnå kontrol over lys

I et nyt projekt på Danmarks Tekniske Universitet, DTU og Københavns Universitet vil forskere forsøge at opnå kontrol over lysets mindste bestanddele - fotoner. Det kan blandt andet bruges til at udvikle fremtidens supercomputere og til at lave koder, der er fuldstændig ubrydelige.

Projektet er støttet af Villum Kann Rasmussen Fonden med ti millioner kroner og er et samarbejde mellem lektor Anders Søndberg Sørensen, Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, lektor Ulrik Andersen, DTU Fysik, og lektor Peter Lodahl, DTU Fotonik.

I projektet vil forskerne forfølge en helt ny metode til at opnå kontrol over lyset. Ved hjælp af moderne nanoteknologi kan man lave nanoledninger, der kan fokusere lysets fotoner langt kraftigere, end det tidligere har været muligt. Det giver en lang række fordele og nye muligheder for eksperimenter.

For eksempel vil forskerne bruge fokuseringen til at få fotoner til at udveksle informationer med kunstige atomer. En sådan kobling vil gøre det muligt at kode information på en radikalt ny måde, hvor man udnytter kvantemekanikken. Koblingen forventes at kunne anvendes i fremtidige kvante-computere, der kan udføre komplicerede og omfattende beregninger, som er umulige at udføre med konventionelle computere - eller som kan bruges til at sende information med koder, der er fuldstændig ubrydelige.

En anden mulig anvendelse er inden for optisk kommunikation, hvor man vil kunne lave fotontransistorer. De svarer til de transistorer, der styrer al den elektronik, som omgiver os bortset fra, at de arbejder med lys i stedet for strøm og derfor giver anledning til en meget større informationsbåndbredde.

Projektet er baseret på en teori, der for nylig er blevet udviklet af lektor Anders Søndberg Sørensen i samarbejde med forskere fra Harvard Universitet. Teorien er en helt ny tilgangsvinkel til problemet med at styre lyset og indledende eksperimenter viser, at principperne bag teorien virker.

Projektet modtager 10 millioner kroner over 4 år fra Villum Kann Rasmussen Fonden.