Christoph Schär ny adjungeret klimaprofessor – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > Navnligt Navne > Navnligt Navne 2008 > Christoph Schär ny adj...

27. oktober 2008

Christoph Schär ny adjungeret klimaprofessor

Christoph Schär er blevet udnævnt til adjungeret professor på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet. Udnævnelsen er del af Københavns Universitets strategi om at satse på klimaområdet op til Klimakonferencen i 2009 og fremover.

Christoph Schär, der er professor ved Institute for Atmospheric and Climate Science, Zürich i Schweiz, har en dyb indsigt i atmosfærens fysik og klimaets dynamik. Han har specielt forsket i, hvordan vand i jorden og i planter påvirker vejret. Vand regulerer varmen, og i en tør periode sker der det, at vandet fordamper fra jorden, som så bliver endnu mere opvarmet og forstærker hede og tørke. Han har også analyseret de processer, der ligger bag voldsomme vejrsystemer i bjergområder.

I fremtiden vil vi få et klima med større temperaturspredning og varierende vejrskift fra ekstrem tørke til kraftig regn, og det er vigtigt at kunne forstå processerne for at kunne lave de store komplicerede modelberegninger, der skal forudsige fremtidens klima.

Københavns Universitet har udnævnt i alt 17 nye klimaprofessorer, og i en serie af klimaforedrag op til Klimakonferencen i marts 2009, vil Christoph Schär holde et foredrag i januar 2009.