– Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

01. januar 1929

Fysikkonferencerne i København 

De karakteristiske uformelle diskussioner imellem Bohr og hans (sædvanligvis) yngre kollegaer blev institutionaliseret i 1929 ved den første af de årlige fysikkonferencer på instituttet.

Københavnerkonferencen 1930. Første række, fra venstre til højre: Oskar Klein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, George Gamow, Lev Landau, H.A. KramersKonferencerne blev gennemført uden en fastlagt dagsorden, hvilket var utypisk på den tid. En åben dagsorden fremmede både den uformelle atmosfære og drøftelsen af de allermest aktuelle spørgsmål, som endda kunne være fremkommet i de allerseneste uger eller dage.

Den uformelle atmosfære blev understreget af opførelsen på nogle af konferencerne af komedier skrevet og udført til anledningen af de yngre deltagere blandt fysikerne og baseret på emnerne der blev diskuteret. Den mest berømte af disse er en parodi på Faust i 1932, ved fejringen af 100-året for Goethes død.

Set med eftertidens øjne er konferencerne endnu mere imponerende end de var for en udenforstående på den tid, da mange af de unge fysikere blev foregangsmænd i deres felt mange steder i verden.

Selv om det nye konferencekoncept oprindeligt var begrænset til København, blev det hurtigt bragt ud til mange af de steder, hvor de deltagende fysikere senere fik varigt arbejde. Formen ved de oprindelige konferencer fortsætter på Bohrs institut den dag i dag.

Næste side >>

(Skrevet af Finn Aaserud, videnskabshistoriker, leder af Niels Bohr Arkivet)