– Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

25. august 2009

Blegdamsvej 17

Niels Bohr Institutet 

Niels Bohr Institutet på Blegdamsvej 17 blev etableret til Niels Bohr og indviet i 1921 som institut for teoretisk fysik på Københavns Universitet, fem år efter Niels Bohr var blevet udnævnt til professor. I 1965 i anledning af Niels Bohr's 80 års fødselsdag fik det navn efter ham, og Instituttet har spillet en bemærkelsesværdig rolle i det tyvende århundredes fysikhistorie.

Instituttet for Teoretisk Fysik, 1921. Billedkilde: Niels Bohr Archive.

I 1920'erne var det mødested for de unge teoretiske fysikere som udviklede og finpudsede kvantemekanikken og i 1930'erne gav Bohr forskningen ny retning til det nye og voksende område af atomfysik. Lige efter slutningen af første verdenskrig, da de sejrende allierede ikke ville have noget at gøre med Aksemagterne, da skabte Bohr med succes en sand international  atmosfære for fysikere i det neutrale Danmark.

Senere blev denne internationale betydning tydeligere igen på højden af den kolde krig, da instituttet var det første i den vestlige verden til at få besøg af sovjetiske fysikere. En anden af Bohr's ideer ved at etablere instituttet var at en institution for teoretisk fysik skulle indeholde relevant eksperimentelt udstyr sådan at teoretiske fysikere kunne have konstant og umiddelbar lejlighed til at teste deres hypoteser.

Blegdamsvej institutet som blev integreret for nogle år siden til det udvidede Niels Bohr Institut på Københavns Universitet, der omfatter undervisning og forskning i astronomi, fysik og geofysik, er fortsat i dag et internationalt center for fysik. Kommende gæster som ønsker at inkludere instituttet i deres fysiske tur i København opfordres til på forhånd at tage kontakt med Niels Bohr Arkivet, en uafhængig institution på instituttet som opbevarer manuskripter af Niels Bohrs og hans nærmeste kollegaer.

Skønt den stadigvæk er i brug er instituttets oprindelige foredragssal, auditorium A, og Bohrs personlige kontor holdt intakt og kan ses. Der kan også blive mulighed for at se originalt arkivmateriale såvel som at møde instituttets fysikere. 

Næste side >>