PhD defence by Patrik Brodin – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > Kalender > Aktiviteter i 2013 > PhD defence by Patrik ...

PhD defence by Patrik Brodin

Abstract:
Medullobalstoma (MB) is one of the most common brain tumors in children and most patients will survive their disease if treated with surgery, radio- and chemotherapy. This has resulted in a growing number of MB survivors who are at risk of developing severe late complications related to the aggressive anti-cancer therapy. Some of the most important late complications for these patients include secondary malignacies, cardiac events and neurocognitive decline. Much of the late complaication risk can be attributed the craniospinal irradiation which is part of standard management, since this results in irradiating a large volume of healthy tissue in these young patients. The general aim of this thesis is reducing the risk of late treatment toxicity through risk-based advanced radiotherapy optimization. We specifically investigated the use of radiobilogical models to estimate late complication risks, developd a mathematical framework for comparing different risks on a common scale and assessed the potential clinical benefit of sparing critical neurological structures during cranial irradiation. We also developed a mathematical tumor control model for standard-risk MB to assess the effect on treatmend efficacy from applying different risk-based strategies.

Abstract på Dansk:
Medulloblastom (MB) er en undertype af hjernekræft, der stammer fra området mellem store- og lillehjernen, og det er den hyppigste hjernekræft hos børn. De fleste patienter med MB vil overleve deres sygdom efter en kombinationsbehandling bestående af kirurgi, strålebehandling og kemoterapi. Igennem de sidste årtier har dette betydet et stigende antal af langtidsoverlevere efter MB. På grund af den aggressive anti-kræft behandling, som MB patienter modtager, vil mange af disse langtidsoverlevere være i risiko for senere at udvikle behandlings-udløst kræft, hjertekarsygdomme, tab af hørelsen og reduceret mental sundhed. Risikoen for senkomplikationer er øget efter både kirurgi og kemoterapi, men den væsentligste risikofaktor menes at være strålebehandlingen.

Denne afhandling fokuserer på avancerede metoder for risiko-baseret planlægning af strålebehandling for MB og ved hjælp af matematiske modeller vurderede vi risikoen for at udvikle forskellige svære senkomplikationer efter strålebehandling med forskellige teknikker; standard foton-bestråling, inverst-optimeret rotationel foton-bestråling eller proton-bestråling. Der var en betragtelig vurderet fordel med proton-bestråling, sammenlignet med de to foton-bestrålingsteknikker. Dette kan tilskrives måden, hvorpå protoner afgiver deres stråledosis inde i patienten, hvilket minimerer medbestråling af raskt væv.

Supervisor: Per Munck af Rosenschöld