Uddeling af Hartmann-priser til fysik og musik – Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Niels Bohr Institutet > Kalender > Aktiviteter i 2013 > Uddeling af Hartmann-p...

Uddeling af Hartmann-priser til fysik og musik

Brødrene Hartmanns Fond tildeler Mindeprisen på 300.000 kroner til professor Dorthe Dahl-Jensen og lektor Jørgen Peder Steffensen til lige deling. Cellist Andreas Brantelid tildeles Diplomprisen, der er på 150.000 kroner.

Priserne uddeles den 13. marts 2013, kl. 16.15 i auditorium 3 på H.C. Ørsted Institutet. Tilmelding til arrangementet her >>

Forelæsning:

Dorthe Dahl-Jensen

Dansk iskerneforskning. Arven efter Willi Dansgaard

Ved Dorthe Dahl-Jensen og Jørgen Peder Steffensen
Willi Dansgaards opdagelse i 1952 førte til en eksplosion i viden om klimaets historie fra især iskerner. Viden herfra og fra de afledte studier af bl.a. dybhavssedimenter, koraller og drypsten spiller i dag en central rolle i klimaforskningen.

Willi udnyttede sine muligheder til at opbygge en stærk internationalt orienteret forskningsgruppe ved Københavns Universitet, og vi fik som unge det privilegium at blive medtaget i gruppens arbejde.

Jørgen Peder Steffensen

Siden 1982 har vi gradvist fået overdraget mere og mere ansvar for gruppens arbejde som bl.a. består af at fortsætte det højt profilerede arbejde på indlandsisen i Grønland og Antarktis, at arbejde med modeller for isens udvikling og medvirke til forbedrede prognoser af effekten af klimaændringer.

Vi tilstræber at videregive erfaringerne fra gruppens oprindelige arbejde: En stærk gruppefølelse, feltekspeditioner med iskerneboringer og opmålinger samt et højt internationalt engagement  i forskningen.

Andreas Brantelid har i en alder af kun 25 år allerede optrådt som solist med en lang række førende orkestre i ind- og udland.

Andreas Brantelid. Photo: Sussie Ahlburg

Han er uddannet som cellist med blandt andre Henrik Brendstrup og Torleif Thedéen som lærere og debuterede som 14-årig som solist i Elgars cellokoncert sammen med Det Kongelige Kapel.

Også som kammermusiker har Andreas Brantelid markeret sig stærkt, blandt andet som medlem af Lincoln Center Chamber Music Society i New York City.

Han har indspillet flere CD’er, bl.a. med cellokoncerter af Tchaikovsky, Schumann og Saint-Saëns og kammermusik af Chopin sammen med Vilde Frang og Marianna Shirinyan.

Andreas Brantelid spiller ved prisuddelingen: Fra Bachs cellosuite nr. 3 på Stradivarius-celloen 'Boni-Hegar' fra 1707, venligst udlånt af den norske kunstsamler Christen Sveaas.


Om Dorthe Dahl-Jensen og Jørgen Peder Steffensen
Dorthe Dahl-Jensen og hendes mand Jørgen Peder Steffensen er begge uddannet i geofysik fra Københavns Universitet og er henholdsvis professor og lektor ved Niels Bohr Institutet, hvor førstnævnte siden 2007 har været leder af Danmarks Grundforskningscenter for Interglacialt Klima.

Deres forskning vedrører klimakurver fra de grønlandske iskerner, der gør det muligt at rekonstruere fortidens klima fra temperaturerne ned gennem borehuller i indlandsisen. Metoderne til temperaturmåling udnytter de fysiske forskelle mellem vandmolekyler, der indeholder isotopen O-16 (de almindeligt forekommende), og de mere sjældne molekyler, der indeholder isotopen O-18. 

Boringerne på Grønland, som prismodtagerne har taget del i siden 1980 under deres studietid, repræsenterer et omfattende internationalt samarbejde og har givet skelsættende oplysninger om klimavariationerne gennem tiderne. Igennem de seneste år har forskningsgruppen stået i spidsen for det internationale NEEM iskerneprojekt i det nordvestlige Grønland, hvor holdet har boret iskerner gennem en iskappe, der er mere end 2,5 kilometer tyk.

Resultaterne af dette projekt, der netop er publiceret, viser, at klimaet i Grønland under Eem-tiden for 130.000 til 115.000 år siden var omkring otte grader varmere end i dag.