– Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Events at the Niels Bohr Institute

    1 2 3

STOFFETS SUBSTANS SKAL SES SOM STRENGE

07 November 2018 kl. 17:00

Demokrit talte om atomer som partikler, som ikke kunne skabes, deles eller forsvinde. Men er naturens elementarpartikler i stedet strenge?   Read more

STOFFET SKABER SELV SIN SUBSTANS OG SINE SYSTEMER!

07 November 2018 kl. 19:30

Grundstoffernes Periodiske System og Standardmodellen skaber forståelse for principperne bag stoffets egenskaber og processer, men hvad fortæller de os mere konkret? Read more

STOFFETS SKØNHED SIGER SANDHEDEN

14 November 2018 kl. 17:00

Men forenes matematisk skønhed sig med materielle sandheder? Read more

LIVETS OPSTÅEN SOM RESULTAT AF NATURLOVENE!

14 November 2018 kl. 19:30

Er livet opstået tilfældigt og i strid med termodynamikkens 2. Hovedsætning? Read more

DE SKJULTE LYD-UNIVERSER!

21 November 2018 kl. 19:30

Hvilke symfonier bærer vi selv rundt på i form af vores kæmpe fællesskab af en krop, der består af 37 mia. celler? Read more

TIDENS TIKKEN OG TINGENES TILFÆLDIGHEDER

24 November 2018 kl. 17:00

Sker ting tilfældigt, eller ser det blot sådan ud? Men hvad siger moderne fysik? Read more

NUKLEARMEDICIN OG FREMTIDEN

28 November 2018 kl. 17:00

På Niels Bohr Institutet har der siden Hevesys virke været fokus på nuklearmedicinen, men hvad håber man at opnå med det tværvidenskabelige forskningsarbejde i en tid med ellers øget specialisering? Read more

DET SKETE I DANMARK!

28 November 2018 kl. 19:30

Er Danmark det rette sted for den fysiske forskning? Har vi de rette rammer til at skabe fortsatte forskningsmæssige fremskridt? Read more

MENNESKET SET SOM MIRAKLET OG MASKINEN!

06 December 2018 kl. 19:30

Har mennesket en fremtid for sig, eller er den forpasset?  Kan vi i den fælles jødisk-kristne kulturarv finde noget, som fremmer den enkeltes frihed og lykke? Read more

    1 2 3