– Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > Calendar 2018

Events at the Niels Bohr Institute

    1 2 3 4 5    

FYSIKKENS FINE FORBILLEDER

17 October 2018 kl. 17:00

Ørsted bidrog til fremskridt i erkendelse og dermed muligheden for praktisk udnyttelse af den fysiske virkelighed, men var opdagelsen af atomkernens dynamiske struktur en harmonisk opdagelse, og bidrog den til bæredygtige fortolkninger og forståelse af de faktuelle forhold? Read more

BIOLOGISK FORM BLIVER TIL BEVIDST FORNUFT

17 October 2018 kl. 19:30

Men hvordan? Skal mennesket og mere generelt livsprocesserne betragtes som molekylære mirakler eller blot som maskiner? Read more

SOLENS STRÅLER ER LIVETS LYS

24 October 2018 kl. 17:00

Siden Hubbles opdagelse af universets ekspansion er der sket meget i astronomien. Solen er kilden til livet på Jorden,  men  kan vi regne med, at den bliver ved med at sende sine energi- og livgivende stråler ned til os? Read more

PSYKIATRIENS PRINCIPPER!

24 October 2018 kl. 19:30

William James beskæftigede sig med f principperne bag personlighedens dannelse og udvikling.  Er vi kommet afgørende videre i vor forståelse af os selv? Read more

BIOLOGI OG FYSIK BØR FORENES

31 October 2018 kl. 17:00

Men kan kvantemekanikken og molekylær biofysik forenes, og kan det forbedre vor forståelse af et sygdomsbillede? Hvilken udvikling er der ved at ske i den molekylære bio-fysik? Read more

SANDHED OG SKØNHED I NATUREN OG VIDENSKAB

31 October 2018 kl. 19:30

Hvorfor oplever vi skønhed i naturen og i videnskaben? Hvordan kan noget så ikke-materielt som bevidsthed opstå fra noget så ubevidst som stof? Read more

STOFFETS SUBSTANS SKAL SES SOM STRENGE

07 November 2018 kl. 17:00

Demokrit talte om atomer som partikler, som ikke kunne skabes, deles eller forsvinde. Men er naturens elementarpartikler i stedet strenge?   Read more

STOFFET SKABER SELV SIN SUBSTANS OG SINE SYSTEMER!

07 November 2018 kl. 19:30

Grundstoffernes Periodiske System og Standardmodellen skaber forståelse for principperne bag stoffets egenskaber og processer, men hvad fortæller de os mere konkret? Read more

HET seminar: Stefan Vandoren

08 November 2018 kl. 13:15

Title: TBA Read more

STOFFETS SKØNHED SIGER SANDHEDEN

14 November 2018 kl. 17:00

Men forenes matematisk skønhed sig med materielle sandheder? Read more

    1 2 3 4 5