Professor Jens Hesselbjerg Christensens tiltrædelsesforelæsning – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > NBI Calendar 2017 > Professor Jens Hesselb...

Professor Jens Hesselbjerg Christensens tiltrædelsesforelæsning

Ansættelsen af Jens Hesselbjerg Christensen ved Niels Bohr Institutet er en del af en strategisk satsning på og et forstærket samarbejde om forskning i atmosfære og klima ved Niels Bohr Institutet og Danmarks Meteorologiske Institut.

Inaugural Lecture by Professor Jens Hesselbjerg Christensen

The employment of Jens Hesselbjerg Christensen at the Niels Bohr Institute is part of an endeavor to strengthen the strategic collaboration on research in atmosphere and climate at the Niels Bohr Institute and the Danish Meteorological Institute.