Forelæsningsrække: Fysikkens processer og principper – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > NBI Calendar 2017 > Forelæsningsrække: Fys...

Forelæsningsrække: Fysikkens processer og principper

Naturens fundamentale processer og egenskaber har altid vakt undren hos tidens intellektuelle begavelser. Forskningens fremskridt er fortsat forudsætningen for fremtidig lykke og velstand, men intet sker uden aktiv og helhjertet indsats i form af individuel og institutionel investering af tid og energi. Er der reelle muligheder for yderligere vækst i viden og velstand - og det uden at skade vore værdier i form af frihed og lykke for den enkelte? Fremtrædende forskere får ordet og starter en debat.

Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

PERSPEKTIVER PÅ FORSKNINGENS METODOLOGI

Moderne videnskab og teknologi har forøget menneskets evne til at producere, kommunikere, rejse og undersøge virkelighedens dybde, det ydre rum og vort eget indre på en helt fantastisk måde. Forskningens resultater har overrasket, forbløffet og virket opløftende, men er det virkeligheden, som man søger og finder? Eller er det blot mere og mere komplicerede billeder af virkeligheden, som man finder frem til. Specialiseringen har under alle omstændigheder skabt forskere, der ved stedse mere og mere om mindre og mindre.

Niels Bohr Institutet, Auditorium A, Blegdamsvej 17
Onsdage kl. 17.00 – 19.00