Forelæsningsrække: Fysikkens processer og principper – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > NBI Calendar 2017 > Forelæsningsrække: Fys...

Forelæsningsrække: Fysikkens processer og principper

Naturens fundamentale processer og egenskaber har altid vakt undren hos tidens intellektuelle begavelser. Forskningens fremskridt er fortsat forudsætningen for fremtidig lykke og velstand, men intet sker uden aktiv og helhjertet indsats i form af individuel og institutionel investering af tid og energi. Er der reelle muligheder for yderligere vækst i viden og velstand - og det uden at skade vore værdier i form af frihed og lykke for den enkelte? Fremtrædende forskere får ordet og starter en debat.

Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

FYSIKKENS FORSKNINGSSAMARBEJDE - OG FREMTIDEN

Fremgang er ikke en tilfældighed, men en nødvendighed. Da kvantemekanikken blev udformet, var der ingen, der tænkte på, endsige drømte om, at den en dag kunne bruges til noget praktisk, men i dag bygger næsten 40% af økonomien på netop kvantemekanik! Men der er plads til yderligere erkendelsesfremskridt, og der er stadig mange uløste gåder, som fremtidens forskere kan tage fat på at løse. Hvilke visioner har Københavns Universitet vedrørende fremtiden? Er der fortsat behov for yderligere fagspecialisering og tværvidenskabelige samarbejde?

Niels Bohr Institutet, Auditorium A, Blegdamsvej 17
Onsdage kl. 17.00 – 19.00