Forelæsningsrække: Fysikkens processer og principper – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > NBI Calendar 2017 > Forelæsningsrække: Fys...

Forelæsningsrække: Fysikkens processer og principper

Naturens fundamentale processer og egenskaber har altid vakt undren hos tidens intellektuelle begavelser. Forskningens fremskridt er fortsat forudsætningen for fremtidig lykke og velstand, men intet sker uden aktiv og helhjertet indsats i form af individuel og institutionel investering af tid og energi. Er der reelle muligheder for yderligere vækst i viden og velstand - og det uden at skade vore værdier i form af frihed og lykke for den enkelte? Fremtrædende forskere får ordet og starter en debat.

Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

NATUREN UDTRYKKER SIG I MATEMATISKE LIGNINGER

Som Maxwell udtrykte det, kan matematikere måske rose sig af, at "de er i besiddelse af nye ideer, som det menneskeskabte sprog endnu ikke er i stand til at formulere. Men lad dem bestræbe sig på at udtrykke disse ideer i almindelige ord, og hvis de har succes med det, så vil de ikke bare lægge på os lægmænd en evig forpligtelse,  men de vil selv blive langt mere oplyst under processen for at gøre det. Kan det overhovedet lade sig gøre?

Niels Bohr Institutet, Auditorium A, Blegdamsvej 17
Onsdage kl. 17.00 – 19.00