Forelæsningsrække: Fysikkens processer og principper – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > NBI Calendar 2017 > Forelæsningsrække: Fys...

Forelæsningsrække: Fysikkens processer og principper

Naturens fundamentale processer og egenskaber har altid vakt undren hos tidens intellektuelle begavelser. Forskningens fremskridt er fortsat forudsætningen for fremtidig lykke og velstand, men intet sker uden aktiv og helhjertet indsats i form af individuel og institutionel investering af tid og energi. Er der reelle muligheder for yderligere vækst i viden og velstand - og det uden at skade vore værdier i form af frihed og lykke for den enkelte? Fremtrædende forskere får ordet og starter en debat.

Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

TIDENS BEGYNDELSE OG FORTSAT FORANDRING

Med hensyn til ekspansionens begyndelse er mange forskere kommet til den konklu­sion, at Universet begyndte med en i matematisk forstand singularitet - og det uden stof, rum og tid. Det mener Stephen Hawking. Men som Einstein erkendte det: "Når de matematiske love er forbundet med virkeligheden, er de ikke sikre, og når de matematiske love er sikre, er de ikke forbundet med virkeligheden." Det blev fulgt op med rådet: "Hvis du er ude på at beskrive sandheden, så overlad den æstetiske elegance til skrædderen." Vi er tilbøjelige til at tro, at vi ved, hvad tid er, fordi vi kan måle den, men hvad er tid, og hvordan måler vi tid? Har tiden en begyndelse, en pil eller retning? Eller er det blot noget, som vi siger?  

Niels Bohr Institutet, Auditorium A, Blegdamsvej 17
Onsdage kl. 17.00 – 19.00