Forelæsningsrække: Fysikkens processer og principper – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > NBI Calendar 2017 > Forelæsningsrække: Fys...

Forelæsningsrække: Fysikkens processer og principper

Naturens fundamentale processer og egenskaber har altid vakt undren hos tidens intellektuelle begavelser. Forskningens fremskridt er fortsat forudsætningen for fremtidig lykke og velstand, men intet sker uden aktiv og helhjertet indsats i form af individuel og institutionel investering af tid og energi. Er der reelle muligheder for yderligere vækst i viden og velstand - og det uden at skade vore værdier i form af frihed og lykke for den enkelte? Fremtrædende forskere får ordet og starter en debat.

Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

ELEMENTARPARTIKLERNE - ER DER EN MINDSTE STØRRELSE?

Intet i videnskabens historie har vist sig smukkere i al sin enkelthed end den række af opdagelser, som omkring 1914 førte til universel enighed om at acceptere den teori, at den materielle verden indeholder fundamentale elementer. Men er elementarpartiklerne virkelig partikler, strenge eller er det fortsat relevant med bølgebeskrivelse, når vi kommer tæt på? Under alle omstændigheder, så har det vist sig, at ved alle videnskabelige erkendelsesfremskridt frembringes nye elementer, som ofte tvinger os til fuldstændigt at ændre vort billede af de fysiske realiteter.

Niels Bohr Institutet, Auditorium A, Blegdamsvej 17
Onsdage kl. 17.00 – 19.00