Forelæsningsrække: Fysikkens processer og principper – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > NBI Calendar 2017 > Forelæsningsrække: Fys...

Forelæsningsrække: Fysikkens processer og principper

Naturens fundamentale processer og egenskaber har altid vakt undren hos tidens intellektuelle begavelser. Forskningens fremskridt er fortsat forudsætningen for fremtidig lykke og velstand, men intet sker uden aktiv og helhjertet indsats i form af individuel og institutionel investering af tid og energi. Er der reelle muligheder for yderligere vækst i viden og velstand - og det uden at skade vore værdier i form af frihed og lykke for den enkelte? Fremtrædende forskere får ordet og starter en debat.

Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

NATURENS FUNDAMENTALE SUBSTANS OG EGENSKABER

Hvad ved vi om stoffets skjulte strukturer - og dets egentlige substans? Hvor tæt eller dybt kan vi gå ned i naturens godt skjulte hemmeligheder? Antikkens Aristoteles opgav den i dybeste forstand sandhedserkendelse, men ikke den systematiske søgen efter brugbar erkendelse ved forsøg på at karakterisere og klassificere det erkendtbare. Siden har princippet om årsag og virkning været hovedhjørnestenen i den klassiske forskning: Der sker intet tilfældigt! Senere blev man endog tilfreds med kvantificering af kausalitetsprincippet. Men er naturprocesserne resultatet af tvangsmekanismer eller bare af rene tilfældigheder? Havde Kant ret, når han skrev, at vi ikke fremleder love fra naturen, men påtvinger naturen dem?

Niels Bohr Institutet, Auditorium A, Blegdamsvej 17
Onsdage kl. 17.00 – 19.00