Forelæsningsrække: Fysikkens processer og principper – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > NBI Calendar 2017 > Forelæsningsrække: Fys...

Forelæsningsrække: Fysikkens processer og principper

Naturens fundamentale processer og egenskaber har altid vakt undren hos tidens intellektuelle begavelser. Forskningens fremskridt er fortsat forudsætningen for fremtidig lykke og velstand, men intet sker uden aktiv og helhjertet indsats i form af individuel og institutionel investering af tid og energi. Er der reelle muligheder for yderligere vækst i viden og velstand - og det uden at skade vore værdier i form af frihed og lykke for den enkelte? Fremtrædende forskere får ordet og starter en debat.

Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

NATURKRÆFTERNES HARMONISKE FORENING

Den romantiske opdagelse af naturens godt skjulte hemmeligheder skete ikke bare uden videre. Det gælder for forskerne om at blive så uafhængig af sine samtids snævresynethed som vel muligt, som H.C. Ørsted udtrykte det. Videnskabens skønhed består i, at den åbner døre til yderligere kundskab, som så blomstrer op i form af forøget skønhed og anvendelighed. Forskernes  succesrige undersøgelser af de skjulte årsager har givet os mere pålidelige og specifikke forklaringer fra sikre eksperimenter, der understøtter argumenterne, end fra generelle spekulative filosofiske formodninger. Selv forskerne tager ind imellem fejl, men ofte åbner netop det paradoksalt op for nye veje.

Niels Bohr Institutet, Auditorium A, Blegdamsvej 17
Onsdage kl. 17.00 – 19.00