Forelæsningsrække: Naturens byggesten – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > NBI Calendar 2017 > Forelæsningsrække: Nat...

Forelæsningsrække: Naturens byggesten

Hvad bestå alt af? Hvad består naturens og fysikkens virkelighed dybest set af? Kundskab er magt, og naturen har i sig skjulte sandheder, som potentielt er tilgængelige for alle, som søger dem seriøst og systematisk. Men uden visioner standser forskningens fremskridt, som er forudsætningen for fremgang og lykke. Fremtrædende personligheder får ordet og besvarer spørgsmål.

Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

FORSKNINGENS FREMSKRIDT OG FORANDRINGSLEDELSE

Hvordan får man investeringer gennem virksomhederne og forskningsinstitutioner til virkelig innovation, som kan skabe de nødvendige forudsætninger for vækst og velfærd for os alle. Der ses på både de paradigmatiske forbilleder, de grundlæggende principper og deres samlede perspektiver for individet og for samfundet. Mere grundlæggende berøres generelle spørgsmål som: Kan vi sætte vor lid til, at videnskaben løser de problemer, den har været med til at skabe i jagten på fremskridtet, eller klarer naturen det selv på sin egen måde? Og er det i givet fald noget vi ønsker, skal vi selv tage ansvar, eller kan vi gøre det sammen med naturen?

Niels Bohr Institutet, Auditorium A, Blegdamsvej 17
Onsdage kl. 19.30 – 21.30