Forelæsningsrække: Naturens byggesten – Niels Bohr Institute - University of Copenhagen

Niels Bohr Institute > Calendar > NBI Calendar 2017 > Forelæsningsrække: Nat...

Forelæsningsrække: Naturens byggesten

Hvad bestå alt af? Hvad består naturens og fysikkens virkelighed dybest set af? Kundskab er magt, og naturen har i sig skjulte sandheder, som potentielt er tilgængelige for alle, som søger dem seriøst og systematisk. Men uden visioner standser forskningens fremskridt, som er forudsætningen for fremgang og lykke. Fremtrædende personligheder får ordet og besvarer spørgsmål.

Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

BESLUTNINGER OG BEVIDSTHED

Maskinen i Mennesket - eller Mennesket i Maskinen. William James talte om bevidsthed som bevægelser og bølger i fleksible strukturer. Er her fortsat noget at hente - eller ved vi nu mere om personligheden og dens hjerne, så vi snart kan sætte lighedstegn hjernens molekylære processer og personlighedens forunderlige egenskaber i form af selvforståelse, empati og humor? Hvor langt er vi kommet, og kan vi forvente mere viden og forståelse i nær fremtid?

Niels Bohr Institutet, Auditorium A, Blegdamsvej 17
Onsdage kl. 19.30 – 21.30